WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2014.01.08


Ogłoszenie o zamówieniu


2014.01.13


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
umowa - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2014.02.14


Modyfikacja treści istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 6 - wersja edytowalna


2014.02.17


Modyfikacja treści istotnych warunków zamówienia
Zmiana ogłoszenia


2014.02.25


Modyfikacja treści istotnych warunków zamówienia
Zmiana ogłoszenia
Załącznik nr 2 zmiana - wersja edytowalna


2014.03.28


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych