WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.12.30


Ogłoszenie o zamówieniu


2014.01.02


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - wersja edytowalna
Formularz ofertowy - wersja edytowalna


2014.02.04


Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 7 po zmianach - wersja word


2014.02.14


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 30 zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


2014.03.05


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 29 zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1


2014.03.27


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4


2014.04.17


Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 23 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych