WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika
w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.12.18


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.12.20


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2014.01.03


Odpowiedzi na pytania zadane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2014.01.15


Odpowiedzi na pytania zadane do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2014.01.17


Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2014.02.18


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pakiet nr: 2)


2014.02.21


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pakiet nr: 1)


2014.03.10


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pakiet nr: 3)


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych