WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09





Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.10.30


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.11.04


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.12.09


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia


2013.12.18


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia


2013.12.30


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia


2014.01.08


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia


2014.01.15


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia


2014.01.28


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia


2014.02.21


Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia


2014.02.27


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia


2014.03.14


Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


2014.06.10


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1 (dot. pakietów 1-11, 13-15)


2014.06.27


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1 (dot. pakietu 12)


2014.08.05


Informacja o powtórzeniu czynności
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. pkt. 1 (dot. pakietu 12)


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych