WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.07.30


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.08.05


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.08.08


odpowiedzi + modyfikacja SIWZ


2013.08.12


modyfikacja SIWZ - Zalacznik nr 6


2013.08.23


odpowiedzi


2013.10.11


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych