WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.07.09


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.08.19


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2013.08.23


Odpowiedzi na pytania


2013.11.19


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


2013.11.19


Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 4 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 3 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych