WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.06.27


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 27.06.2013r.


2013.07.02


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.08.01


Odpowiedzi na pytania oraz Zmiana Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia


2013.08.20


modyfikacja sIWZ
Zmiana ogłoszenia


2013.08.21


modyfikacja sIWZ


2013.09.04


Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp w zakresie pakietu 1


    2013.10.03


    Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1
    Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych