WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: wytrząsarki do preparatów krwi z inkubatorem, kompletu narzędzi chirurgicznych, cystoskopu, foteli dla pacjenta, detektora promieniowania gamma, ręcznego detektora promieniowania gamma, rektoskopu, haka światłowodowego ze światłowodem i źródłem światła, zestawem do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.06.18


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.06.20


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.07.19


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - word


2013.07.24


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2013.08.13


UWAGA! Zamawiający zamierza przesunąć termin składania ofert. Informacja w tym zakresie ukaże się w dniu dzisiejszym do godz. 15:00.


  2013.08.13


  Odpowiedzi na pytania
  Zmiana ogłoszenia 2
  Zmienione załączniki nr 2 i 3 do SIWZ


  2013.12.23


  Postępowanie zostało unieważnione na podstawie: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w zakresie pakietu 1, art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP w zakresie pakietu 2,4,5,6,7 oraz art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w zakresie pakietu 3,8,9.   Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
   w ramach postępowań przetargowych