WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.06.17


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.07.25


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi i Zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 po zmianie - wersja edytowalna


2013.11.05


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


2013.11.05


Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 2, 8, 12, 15, 16, 17, 21, 27 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  2013.11.07


  Zamawiający informuje, że powraca do czynności w zakresie pakietu nr 3


   2013.11.07


   Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 3 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych