WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 200 000 EURO na świadczenie usługi prania i serwisu bieliźniarskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.04.16


Ogloszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 16.04.2013r.


2013.04.18


Zmiana ogłoszenia, SIWZ


2013.04.30


Zawiadomienie o złozeniu odwołania


2013.05.09


Zmiana SIWZ


2013.05.13


Zmiana SIWZ2


2013.05.17


Odpowiedzi na pytania


2013.05.22


sprostowanie Załącznika C do wzoru umowy


2013.05.24


Odpowiedzi na pytania


2013.06.13


Rozstrzygnięcie postępowania na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


2013.06.14


Sprostowanie do Rozstrzygnięcia postępowania na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych