WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 200 000 EURO
na dostawę wyposażenia zespołów zabiegowo – operacyjnych w ramach realizacji projektu
„Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi
jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2012.09.20


Ogłoszenie o zamówieniu


2012.09.25


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2012.10.31


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 16.11.2012r.


2012.11.15


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 30.11.2012r.


2012.11.28


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 13.12.2012r.


2012.12.12


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 03.01.2013r.


2012.12.28


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 16.01.2013r.


2013.01.14


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 06.02.2013r.


2013.02.05


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 20.02.2013r.


2013.02.18


Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
załączniki - word
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 28.02.2013r.


2013.02.26


Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 07.03.2013r.


2013.03.05


Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 15.03.2013r.


2013.03.11


Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 21.03.2013r.


2013.03.20


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 04.04.2013r.


2013.04.03


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 18.04.2013r.


2013.04.17


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 25.04.2013r.


2013.04.24


Zmiana treści SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 17.05.2013r.


2013.05.08


Odpowiedzi na pytania


2013.06.07


Zamawiajacy informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione
zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych