WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.01.17


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.01.22


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.02.27


Zmiana ogłoszenia TED
Zmiana SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 25.03.2012r. DO GODZ. 10:00


2013.03.04


Zmiana ogłoszenia TED
Zmiana SIWZ
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 27.03.2012r. DO GODZ. 10:00


2013.03.26


Zmiana ogłoszenia TED
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 po zmianie
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 19.04.2012r. DO GODZ. 10:00


2013.04.16


Zmiana ogłoszenia TED
Zmiana SIWZ
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 07.05.2012r. DO GODZ. 10:00


2013.04.17


Odpowiedzi na pytania i zmiana Specyfikacji Istotnych warunkó Zamówienia
Zmieniony Załacznik nr 2cd


2013.04.19


Zmiana ogłoszenia TED


2013.04.29


Zmiana ogłoszenia TED
Odpowiedzi na pytania i zmiana Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia


2013.05.17


Zmiana ogłoszenia TED
Odpowiedzi na pytania i zmiana Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24.05.2012r. DO GODZ. 10:00


2013.05.23


Zmiana ogłoszenia TED
Odpowiedzi na pytania i zmiana Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.06.2012r. DO GODZ. 10:00


2013.05.28


Odpowiedzi na pytania


2013.07.10


Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania unieważnia następujące pakiety: 8,9,10,11,12,14 i 15 - Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp,[materialy]


    2013.09.27


    Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych