WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2013.01.10


Ogłoszenie o zamówieniu


2013.01.16


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2013.01.16


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-wersja word


2013.01.16


Załącznik nr 2 - excell


2013.02.19


Zmiana ogłoszenia TED
Zmiana SIWZ
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.03.2012r. DO GODZ. 10:00


2013.02.21


Odpowiedzi na pytania


2013.02.27


Odpowiedź na pytanie


2013.03.01


Zmiana ogłoszenia TED
Odpowiedx na pytanie i Zmiana SIWZ
UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 08.03.2012r. DO GODZ. 10:00


2013.04.16


Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania unieważnia następujące pakiety: 1,5,12,13,20,22,24,28,31,35,40 i 45. Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp


  2013.05.21


  Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dot. pakietu nr 49


  2013.06.14


  Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dot. pakietów nr:2,3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,21,25,26,27,29,30,33,34,36,37,38,39,42,44,46,47,48,50,52,53
  Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania unieważnia następujące pakiety: 32- Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp, 51- Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy pzp


  2013.06.27


  Powrtót do czynności w zakresie pakietu nr 32
  Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dot. pakietów nr:6,23,43
  Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania unieważnia następujące pakiety: 41- Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp, 32- Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy pzp


  2013.07.03


  Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dot. pakietu nr 7


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych