WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2012.12.14


Ogłoszenie o zamówieniu – wysłano do TED w dniu 14.12.2012r.


2012.12.19


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


2013.01.22


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Uwaga!!! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 01.02.2013r


2013.01.24


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 zmieniony - Excel
Załączniki do SIWZ - Word
Uwaga!!! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 18.02.2013r


2013.05.17


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


2013.05.17


Zamawiający unieważnia postępowanie:
- w zakresie pakietu nr 3 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- w zakresie pakietu nr 6 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych