WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2012.11.26


Ogłoszenie o zamówieniu


2012.11.29


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2012.11.30


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-wersja word


2012.11.30


Załącznik nr 2 - excell


2013.01.03


odpowiedzi na pytania


2013.01.31


Rozstrzygnięcie na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


2013.01.31


Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 1, 12 i 14 na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamwień publicznych


    Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
    w ramach postępowań przetargowych