WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją akceleratorów (wysokoenergetycznego i niskoenergetycznego) w dwóch bunkrach naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.08.22


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 20.08.2019r.2019.08.23


Specyfikacja Istontych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania: 4439e464-d4bc-4bfa-b10f-aeee243f1b91
Klucz publiczny


2019.08.29


Odpowiedzi na pytania


2019.09.05


Informacja z otwarcia ofert


2019.09.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych