WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.07.26


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 24.07.2019r.


2019.07.29


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania:f4e1bf5b-6ddf-4bef-afb1-19148eb81b61
Klucz publiczny


2019.08.14


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zmiana SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie Pakietu 9 i 11


2019.08.14


Zmiana ogłoszenia 2


2019.08.21


Odpowiedzi na pytania


2019.08.22


Zmiana ogłoszenia 3
Odpowiedzi i zmiana SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie Pakietu 4


2019.09.06


zmiana ogłoszenia 4
zmiana SIWZ


2019.09.11


zmiana ogłoszenia 5
zmiana SIWZ


2019.09.16


Zmiana ogłoszenia 6
Zmiana SIWZ


2019.09.17


Zmiana ogłoszenia 7
Odpowiedzi i zmiana SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie Pakietu 5


2019.10.08


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.12.31


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


2020.01.03


Powrót do czynności w zakresie pakietu nr 20


2020.01.03


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


2020.01.10


Powrót do czynności w zakresie pakietu nr 11


2020.02.07


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet nr 11


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych