WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę mikroskopu chirurgicznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.05.29


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 27.05.2019 r.


2019.05.31


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówuienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania:4fb9435d-e4c0-4c75-aa33-19c720dd9690
Klucz publiczny


2019.06.25


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytanuia
Zmienione załączniki nr 1,2,6 do sIWZ


2019.07.11


Informacja z otwarcia ofert


2019.08.23


Informacja o wyniku postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych