WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.05.23


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 20.05.2019,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: f36fe6f8-96b9-4c3b-8a45-085503a85760
Klucz publiczny


2019.06.24


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2019.07.05


Zmiana ogłoszenia
zmiana siwz


2019.07.18


Zmiana ogłoszenia
zmiana siwz


2019.07.26


Zmiana ogłoszenia
zmiana siwz i odpowiedzi na pytania


2019.08.05


Zmiana ogłoszenia
zmiana siwz i odpowiedzi na pytania


2019.08.13


Odpowiedź na pytanie


2019.08.26


Informacja z otwarcia ofert


2019.11.28


Rozstrzygnięcie pakiet nr 7


2020.01.17


Informacja o wyborze pakiet nr 10


2020.01.22


Informacja o unieważnieniu pakiet nr 1


2020.01.24


Informacja o wyborze pakiet nr 19


2020.02.13


Informacja o wyborze pakiet nr 2,3,4,5,12,18


2020.03.04


Informacja o wyborze pakiet nr 17


2020.03.31


Informacja o wyborze pakiet nr 6
Informacja o wyborze pakiety nr 8,13,14,15,16, 16a


2020.04.03


Informacja o wyborze pakiet nr 9 i 11
Informacja o unieważnieniu pakiet nr 16


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych