WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.05.21


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 17.05.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: 86a25898-e6cc-42d4-8b80-94593d30930e
Klucz publiczny


21.06.2019r


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


03.07.2019r


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


05.07.2019r


Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


10.07.2019r


Odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ


11.07.2019r


Odpowiedzi


22.07.2019r


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedź na pytanie
Zmieniony załącznik wersja edytowalna


24.07.2019r


Załącznik nr 1 - wersja edytowalna


2019.08.09


Informacja z otwarcia ofert


2019.08.23


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 5, 18


2019.09.17


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 11


2019.09.25


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 3, 4, 12, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33
Unieważnienie postępowania w zakresie pakietów nr 16, 19, 20, 21, 22, 34, 35, 36.


2019.10.18


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 1,2,6,7,8,9,10,14,17,28,29,30,31


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych