WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.05.21


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 20.05.2019,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: 9d64518b-27d9-49d6-8870-91cd7d285582
Klucz publiczny


2019.06.24


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zmiana SIWZ


2019.07.04


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zmiana SIWZ
Zmienione załączniki - wersja edytowalna


2019.07.18


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2019.07.26


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2019.08.02


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2019.08.05


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2019.08.12


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2019.08.13


Odpowiedź na pytanie


2019.08.26


Informacja z otwarcia ofert


2019.09.09


Informacja o wyborze oferty pakiet nr 1


2019.10.03


Informacja o wyborze oferty pakiet nr 2,7,13
Uniewaznienie pakietów nr 4,6,8,14


2019.10.11


Informacja o wyborze oferty pakiet nr 3,5,9,10


2019.11.14


Informacja o wyborze oferty pakiet nr 11
Unieważnienie pakiet nr 12


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych