WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.05.09


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 07.05.2019,


2019.05.10


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: 6ad6478e-da01-44bd-afd1-7c44e96525bb
Klucz publiczny


2019.06.11


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2019.06.24


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ


2019.07.05


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2019.07.16


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2019.07.24


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2019.07.30


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2019.08.05


Odpowiedź na pytanie


2019.08.09


Informacja z otwarcia ofert


2019.10.18


Informacja o wyborze oferty pakiet nr 19
Uniewaznienie pakiety nr 2,6,13,15,18,23,26


2019.11.06


Informacja o wyborze oferty pakiet nr 4,20,22


2019.12.12


Informacja o wyborze oferty pakiet nr 3,11,16,21


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych