WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.04.10


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 08.04.2019r.


2019.04.11


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówuienia
Identyfikator postępowania: f4245609-a074-427a-975b-c9b09e753a2c
Klucz publiczny


2019.04.29


Odpowiedzi na pytania


2019.05.14


Informacja z otwarcia ofert


2019.05.15


Informacja o unieważnieniu postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych