WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.29


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 27.03.2019 r.
Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania:a4b6efce-6951-4ff4-8c3b-1a6da4760dbd
Klucz publiczny


2019.04.30


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2019.05.15


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2019.05.17


Odpowiedzi


2019.05.21


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Załaczniki po zmianach


2019.05.24


Odpowiedzi


2019.06.11


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2019.06.12


Zmiana SIWZ


2019.06.17


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2019.06.25


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2019.07.05


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet 9


2019.09.19


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet 1 I 5


2020.02.21


Informacja o unieważnieniu postępowania w pakietach nr 3,6,11


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych