WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę kardiomonitorów dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.28


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 26.03.2019r. opublikowano w Dz.U.U.E. w dniu 28.03.2019 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania: ceb12ea7-79e3-4f29-b4e9-f60869ce63cc
Klucz publiczny


2019.04.26


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana treści SIWZ


2019.05.06


Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.05.2019 r.


2019.05.27


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych