WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę 2 sztuk cytometrów przepływowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: "Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie nowotworów krwi i układu chłonnego"


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.21


Ogłoszenie o zamówieniu


2019.03.22


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postepowania: 1c924336-e339-476f-bb2d-92f513d93739
Klucz publiczny


2019.03.27


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ wraz z ze zmienionymi Załącznikami nr 1 i 6 do SIWZ


2019.04.12


Odpowiedzi na pytania
Zmiana2 SIWZ wraz z ze zmienionymi Załącznikami nr 2 i 6 do SIWZ


2019.04.17


Odpowiedzi na pytania2
Zmiana3 SIWZ wraz z ze zmienionym Załącznikiem nr 6 do SIWZ


2019.04.24


Informacja z otwarcia ofert


2019.05.15


Informacja o wyniku postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych