WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.15


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 13.03.2019,


2019.03.18


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania:e3ebadea-f745-456b-8ceb-6cfa38f72cb5
Klucz publiczny


2019.03.25


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zmiana SIWZ
Zmieniony załacznik w wersji edytowalnej


2019.04.03


Informacja z otwarcia ofert


2019.04.05


Rozstrzygniecie postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych