WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.11


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 08.03.2019r.


2019.03.13


Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania:1cf959a5-3ec1-420e-a55a-9ee13b87680f
Klucz publiczny


2019.04.19


Informacja z otwarcia ofert w dn. 17.04.2019r.


2019.05.20


Unieważnienie w zakresie pakietu nr 1 oraz 2


2019.07.10


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 3
Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych