WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.06


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 06.03.2019r


2019.03.11


SIWZ
Identyfikator postępowania:b52c54a2-b332-4257-86f1-85d226681d3e
Klucz publiczny


2019.04.09


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2019.04.19


Informacja z otwarcia ofert


2019.07.08


Rozstrzygnięcie postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych