WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.03.04


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 28.02.2019r.


2019.03.05


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postępowania: fb1fdcf3-4063-42e8-bc0d-eb53eb83f9b9
Klucz publiczny


2019.04.08


Zmian SIWZ
Ogłoszenie zmian


2019.04.16


Zmian SIWZ
Ogłoszenie zmian


2019.04.26


Zmian SIWZ
Ogłoszenie zmian


2019.04.30


Odpowiedzi na pytania


2019.05.06


Odpowiedzi na pytania


2019.05.10


Informacja z otwarcia ofert


2019.06.06


Informacja o wyborze oferty - pakiet nr 8


2019.09.02


Informacja o unieważnieniu procedury w zakresie pakietów nr: 1, 10, 23, 25 - 27, 16, 30


2019.09.23


Informacja o wyborze oferty - pakiet nr 15


2019.09.25


Informacja o wyborze oferty - pakiet nr 22


2019.10.08


Informacja o wyborze oferty - pakiety nr 2 - 7, 9, 11 - 14, 17, 18, 20, 21, 24, 28, 29, 31


2019.11.14


Informacja o wyborze oferty - pakiet nr 19


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych