WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.02.27


ogloszenie wysłado do TED w dniu 25.02.2019r


2019.02.28


Ogloszenie opublikowało sie w dniu 28.02.2018r
Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania: 7dbb6502-8fee-4006-9371-5e83ed6f5961
Klucz publiczny


2019.03.05


Zmian SIWZ
Zmieniony załącznik -wersja edytowalna


2019.04.01


Zmian SIWZ
Ogłoszenie zmian


2019.04.09


Odpowiedzi na pytania oraz zmian SIWZ
Ogłoszenie zmian


2019.04.11


Zmiana SIWZ


2019.04.17


Informacja z otwarcia ofert


2019.06.10


Informacja o wyniku postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych