WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę defibrylatora dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi , w ramach projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”
Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.02.22


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 20.02.2019r.


2019.02.25


Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania: 9fcc15f0-0e40-4fd0-9f2c-9b5ba8f31c2c
Klucz publiczny


2019.03.05


Zmiana SIWZ


2019.03.21


Odpowiedzi na pytania


2019.03.28


Informacja z otwarcia ofert


2019.06.10


Informacja o wyniku postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych