WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09





Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2019.02.13


ogloszenie wysłado do TED w dniu 11.02.2019r opublikowane w dniu 13.02.2019r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Identyfikator postepowania: 1e5fc572-7eaf-4750-a9cd-41d9e0c9b3f9
Klucz publiczny


2019.03.18


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Zmienione załączniki wersja edytowalna


2019.03.20


Załaczniki nie spakowane - wersja edytowalna


2019.03.29


Informacja z otwarcia ofert


2019.04.03


Rozstrzygnięcie postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych