WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.12.10


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 07.12.2018r.


2018.12.12


Ogłoszenie opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 12.12.2018 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Identyfikator postępowania
Klucz publiczny


2018.12.19


Odpowiedzi na pytania


2018.12.20


Odpowiedzi na pytania2
Załączniki do odpowiedzi na pytania z dn. 20.12.2018 r.


2018.12.27


Informacja z otwarcia ofert


2019.02.05


Informacja o wyniku postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych