WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.10.15


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 12.10.2018r,


2018.10.17


SIWZ


2018.11.22


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik wersja edytowalna


2018.12.03


Odpowiedź


2018.12.07


Informacja z otwarcia ofert


2019.04.03


Rozstrzygnięcie pakietu nr 2


2019.05.27


Rozstrzygnięcie pakietu nr 1,3,5


2019.06.14


Rozstrzygnięcie pakietu nr 4


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych