WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.10.15


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 12.10.2018r,


2018.10.16


SIWZ


2018.11.22


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2018.11.28


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania


2018.12.06


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2018.12.13


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2018.12.19


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
UWAGA ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK - wersja edytowalna


2019.01.07


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2019.01.17


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedź
UWAGA ZMIENIONY ZAŁACZNIK NR 2a


2019.01.31


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2019.02.04


Odpowiedź na pytanie


2019.02.08


Informacja z otwarcia ofert


2019.04.30


Unieważnienie:
a) Pakiet nr 5 poz. 49-52
b) Pakiet nr 7 poz.96
c) Pakiet nr 10 poz.127,131,135,136
d) Pakiet nr 10 poz.133


2019.05.24


Unieważnienie:
a)Pakiet nr 13 poz. 140 i 141
b)Pakiet nr 14 poz. 143 i 144


2019.07.05


Unieważnienie:
a)Pakiet nr 10 poz. 121,123


2019.07.19


Rozstrzygnięcie część 1
Uniewaznienie pakietu nr 7 poz. 84


2019.07.24


Unieważnienie:
a)Pakiet nr 6 poz. 64
b)Pakiet nr 7 poz. 95


2019.07.25


Rozstrzygnięcie część 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych