WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.08.14


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 10.08.2018r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.09.14


Zmiana ogłoszenia
odpowiedzi i zmiana SIWZ
Załączniki- edytowalne


2018.09.27


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2018.10.02


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi na pytania
Zmienio0ny załącznik - wersja edytowalna


2018.10.02


Odpowiedzi na pytania


2018.10.09


Sprostowanie


2018.10.11


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2018.10.12


Odpowiedzi na pytania


2018.10.23


Informacja z otwarcia ofert


2018.11.20


Rozstrzygnięcie pakietu nr 21


2018.11.30


Unieważnienie pakietów nr 3,5-7,9,10,16,20,25-31,35,37-41


2018.12.07


Rozstrzygnięcie pakiety nr 11,17,23


2018.12.13


Rozstrzygnięcie pakiety nr 8


2018.12.19


Rozstrzygnięcie pakiety nr 33


2018.12.21


Rozstrzygnięcie pakiety nr 15


2019.01.17


Rozstrzygnięcie pakiety nr 12,18,32,34,36,42
Uniewaznienie pakietu nr 19


2019.01.24


Rozstrzygnięcie pakiet nr 4
Uniewaznienie pakiety nr 1 i 22


2019.01.25


Rozstrzygnięcie pakiet nr 14 i 24


2019.02.14


Rozstrzygnięcie pakiet nr 2
Unieważnienie pakietu nr 13


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych