WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.03.23


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 21.03.2018 r
specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.04.13


Zmiana ogłoszenia
zmiana siwz
Zmieniony Załacznik nr 2a do SIWZ


2018.04.16


Zmiana ogłoszenia
zmiana siwz
Zmieniony Załacznik nr 2a do SIWZ


2018.04.20


zmiana siwz
Zmieniony Załacznik nr 2a do SIWZ


2018.04.20


zmiana siwz


2018.04.27


Zmiana ogłoszenia
zmiana siwz
Zmieniony Załacznik nr 2a do SIWZ


2018.05.08


Zmiana ogłoszenia
zmiana siwz
Zmieniony Załacznik nr 2a do SIWZ


2018.05.17


Odpowiedzi na pytania


2018.05.18


Odpowiedzi, sprostowanie i zmiana siwz
zmiana ogłoszenia


2018.05.21


Sprostowanie i zmiana siwz
zmiana ogłoszenia


2018.05.24


Odpowiedzi i zmiana siwz
zmiana ogłoszenia


2018.05.30


Zmiana siwz
zmiana ogłoszenia


2018.06.06


Zmiana siwz
zmiana ogłoszenia
Zmieniony załacznik


2018.06.12


Zmiana siwz
zmiana ogłoszenia


2018.06.18


Sprostowanie i zmiana siwz


2018.07.04


Informacja z otwarcia ofert


2018.07.23


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 20


2018.09.10


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 9


2018.10.05


Informacja o unieważieniu postępowania w zakresie Pakietu 5, 6, 13a, 14, 22, 35, 42


2018.10.17


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 10


2018.11.09


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 11


2018.11.16


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 12


2018.12.07


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 8, 13, 17 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp


2018.12.21


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


2018.12.24


Informacja o powrocie do czynności w zakresie pakietu 19


2018.12.24


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet 19


2019.01.07


Zawiadomienie o złożeniu odwołania - pakiet nr 19
Odwołanie


2019.01.22


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet 7


2019.02.11


Informacja o powrocie do czynności w zakresie pakietu 31


2019.04.16


Unieważnienie w zakresie pakietu 31


2019.04.17


Informacja o powrocie do czynności w zakresie pakietu 19


2019.05.09


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pakiet 19


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych