WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Numer SprawyData ogłoszeniaOpisStatus
EZ.28.155.2022 2022.12.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę 3 – letniego serwisu dla SPECT/CT typ Discovery NM/CT 870 DR o SN: 870Y64084 wraz z AW Virtual server oraz Xeleris 4 DR server o SN: CZC5342DZ3 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.149.2022 2022.12.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę 3 – letniego serwisu tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC o numerze seryjnym SCA1262004 wraz z dwoma stacjami roboczymi oraz 2 - letniego serwisu tomografu komputerowego Aquilion Prime SP TSX-303B o numerze seryjnym 5KA2012073 wraz z trzema stacjami roboczymi i serwerem dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.103.2022 2022.12.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu z terenu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi i jego jednostek (placówek) szpitalnych.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.102.2022 2022.11.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na Usługę rocznego pogwarancyjnego kompleksowego serwisu aparatu naczyniowego Allura Xper FD 20 o nr seryjnym 1688wraz z systemem Philips Hemo 722463 o nr seryjnym 291.dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.127.2022 2022.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w zabiegach urologicznych wraz z dzierżawą robota chirurgicznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.124.2022 2022.09.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę na odbiór/wywóz odpadów płynnych z terenu Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w Łodzi przy ul. Popioły 40 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.101.2022 2022.09.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę 3–letniego serwisu tomografu komputerowego Aquilion RXL TSX-101A/UC o sn:UCB12Z2055 wraz ze stacją roboczą i roczny serwis tomografu komputerowego Somatom Sensation Open o sn:49619 wraz ze stacją roboczą i laserami dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.85.2022 2022.09.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę na odbiór/wywóz odpadów płynnych z terenu Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w Łodzi przy ul. Popioły 40 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.91.2022 2022.09.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę serwisu aparatów RTG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.6.2022 2022.08.09 EZ.28.6.2022 Dostawa materiałów do naświetleń pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii iTraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.79.2022 2022.07.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę serwisu urządzeń systemów zarządzania i planowania leczenia w radioterapii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.87.2022 2022.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę transportu krwi dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.51.2022 2022.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na zakup materiałów do aparatu do kruszenia kamieni nerkowych typu Sonolith I-Move dla Poradni Urologicznej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.56.2022 2022.06.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na 3 - letnią pogwarancyjną usługę serwisu aparatu RTG DRX Evolution o SN: 5074 z detektorem Varian o SN: T2187128NM02 i detektorem DRX1C o SN: 162830100405 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.59.2022 2022.06.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę transportu krwi dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.47.2022 2022.04.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na roczną pogwarancyjną usługę serwisu aparatu RTG Argostat prod. Mecall o numerze seryjnym 025/800 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.18.2022 2022.03.09 Postęp. prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawy środków do utrzymania czystości dla WWCOiT w Łodzi im. M. Kopernika w Łodz

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
EZ.28.2.2022 2022.01.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego RXL TSX-101A/UC o numerze seryjnym UCB12Z2055 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie podstawowym o wartości nie przekraczającej 215 000 euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.69.2021 2021.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 214 000 euro na dostawę zestawu komputerów z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.54.2021 2021.11.18 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu z terenu WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi i jego jednostek (placówek)szpitalnych.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.64.2021 2021.11.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 214 000 euro na dostawę zestawu komputerów z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.63.2021 2021.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 214 000 euro na usługę nadzoru autorskiego dla posiadanych przez Zamawiającego systemów PACS/RIS

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.59.2021 2021.10.21 Dostawa odczynników i zestawów diagnostycznych dla Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.58.2021 2021.10.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości do 214 000 euro na dostawę odczynników do produkcji FDG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.34.2021 2021.09.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości do 214 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urzadzeń firmy EPSON dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.29.2021 2021.08.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości do 214 000 euro na dostawę lampy RTG do angiografu typ Artis Zee Ceiling o sn 147981 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.30.2021 2021.07.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości do 214 000 euro na roczny pogwarancyjny kompleksowy serwis aparatu naczyniowego Allura Xper FD 20 o nr seryjnym 1688 wraz z systemem Philips Hemo 722463 o nr seryjnym 291 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.26.2021 2021.07.23 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości do 214 000 euro na dostawę sprzętu do utrzymania czystości dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.147.2020 2020.12.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawy środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.123.2020 2020.12.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC prod. Toshiba o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.113.2020 2020.12.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę Materiałów Eksploatacyjnych do aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.119.2020 2020.12.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na dostawę środków ochrony indywidualnej (odzieży medycznej i obuwia medycznego) dla pracowników Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.124.2020 2020.12.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na usługę odbioru,transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu z terenu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika przy ul.Pabianickiej 62, Ośrodka Pediatrycznego przy ul.Al.Piłsudskiego 71 i Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul.Popioły 40

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.90.2020 2019.11.18
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na usługę transportu pacjentów do/z siedziby Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi uruchomionego w ramach projektu pn. „Działania Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie profilaktyki nowotworu jelita grubego dla mieszkańców woj. łódzkiego.”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.120.2020 2020.11.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.87.2020 2019.11.09
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na usługę transportu pacjentów do/z siedziby Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi uruchomionego w ramach projektu pn. „Świadoma profilaktyka - program wczesnego wykrywania nowotworu piersi dla mieszkańców woj. łódzkiego.”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.103.2020 2020.10.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej na dostawy oleju napędowego grzewczego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.102.2020 2020.10.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę odczynników dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.66.2020 2020.09.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę generatorów nuklidowych 99Mo/99mTc-25 GBq dla Pracowni Scyntygrafii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.63.2020 2020.09.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na usługę kompleksowego, pogwarancyjnego, 2 letniego serwisu tomografu komputerowego Somatom Sensation Open o numerze seryjnym 49619 - dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
EZ.28.59.2020 2020.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 euro na dostawę gazów medycznych oraz dzierżawę zbiornika kriogenicznego z parownicą atmosferyczną dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.62.2020 2020.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę niesterylnego sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.48.2020 2020.06.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na usługę pogwarancyjnej rocznej obsługi serwisowej urządzenia SPECT/CT Symbia T o numerze seryjnym 1314 wraz ze stacją roboczą Symbia.net o numerze seryjnym 1459 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.31.2020 2020.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.34.2020 2020.04.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na dzierżawę strzygarek chirurgicznych wraz z dostawą ostrzy jednorazowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.32.2020 2020.04.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na usługę pogwarancyjnego kompleksowego serwisu aparatu naczyniowego Integris Allura Xper FD 20 o nr seryjnym 1688 wraz z systemem fizjomonitoringu PM5 - dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.33.2020 2020.04.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę sprzętu do utrzymania czystości – pojemniki jednorazowe plastikowe na odpady medyczne dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.27.2020 2020.03.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na dostawę środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.7.2020 2020.03.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę materiałów do elektrochirurgii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
EZ.28.11.2020 2020.03.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.4.2020 2020.02.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na usługę wdrożenia niezbędnych elementów związanych z ustawą z dnia 13 sierpnia 2018 r.o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.155.2019 2020.02.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na pogwarancyjną kompleksową 3-letnią obsługę serwisową dla mammografu Selenia Dimensions o nr seryjnym 81005166638 wraz ze stacją roboczą SVDX- 400 o nr seryjnym 2980516B6701 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.156.2019 2020.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 214 000 euro na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu z terenu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi i jego jednostek (placówek) szpitalnych.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.144.2019 2019.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę mebli medycznych dla wyposażenia sal intensywnego nadzoru Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacja Neurologiczną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.153.2019 2019.12.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę zestawów do diagnostyki onkologicznej metodą Real Time PCR wraz z dzierżawą systemu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.126.2019 2019.09.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC prod. Toshiba o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.95.2019 2019.08.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej 3-letniej obsługi serwisowej dla tomografu komputerowego Aquilion RXL o numerze seryjnym UCB12Z2055 wraz ze stacją opisową (komputer Z600) o numerze seryjnym CZC2351H5Q - dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.110.2019 2019.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na pogwarancyjną 7 – miesięczną obsługę serwisową urządzenia SPECT/CT Symbia T o numerze seryjnym 1314 wraz ze stacją roboczą Symbia.net o numerze seryjnym 1459 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.81.2019 2019.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy oleju napędowego grzewczego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.77.2019 2019.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.76.2019 2019.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.35.2019 2019.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów do aparatu do kruszenia kamieni nerkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.45.2019 2019.03.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.47.2019 2019.03.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy oleju napędowego grzewczego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.21.2019 2019.02.22
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę zapewnienia transportu pacjentów do/z siedziby Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi uruchomionego w ramach projektu pn. „Realizacja działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.26.2019 2019.02.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.10.2019 2019.02.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej 3-letniej obsługi serwisowej dla angiografu Artis Zee Ceiling o numerze seryjnym 147981 wraz ze stacją hemodynamiki Sensis o numerze seryjnym 60365 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.15.2019 2019.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
144/ZP/18 2019.01.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.4.2019 2019.01.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
134/ZP/18 2018.12.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę insuflatora do regulacji przepływu CO2 z wyposażeniem dla Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
137/ZP/18 2018.11.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
136/ZP/18 2018.11.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę artroskopu dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
89/ZP/18 2018.11.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej 4-letniej obsługi serwisowej dla tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C. o numerze seryjnym SCA1262004 wraz ze stacjami opisowymi o numerach seryjnych: CZC1436TNY i CZC1436TNZ dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
135/ZP/18 2018.11.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę aparatu USG do badań przyłóżkowych dla Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
133/ZP/18 2018.10.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę i instalację UPS – 2 szt. dla projektu pn. „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
132/ZP/18 2018.10.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
118/ZP/18 2018.10.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
66/ZP/18 2018.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę środków czystościowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
108/ZP/18 2018.10.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
120/ZP/18 2018.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
95/ZP/18 2018.09.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
83/ZP/18 2018.09.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę druków, recept, etykiet i opasek identyfikujących dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
105/ZP/18 2018.09.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
78/ZP/18 2018.09.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania do produkcji leków cytotoksycznych (CATO) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
101/ZP/18 2018.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (przewóz pacjentów) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
88/ZP/18 2018.09.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej rocznej obsługi serwisowej dla mammografu Selenia Dimensions wraz ze stacją roboczą oraz trzyletniej pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla mammografu Hologic Lorad Selenia wraz ze stacją roboczą dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
80/ZP/18 2018.09.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę generatorów nuklidowych 99Mo/99mTc-15 GBq dla Pracowni Scyntygrafii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
90/ZP/18 2018.08.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
68/ZP/18 2018.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę transportu krwi i jej składników pomiędzy RCKiK w Łodzi a Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
77/ZP/18 2018.07.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej rocznej obsługi serwisowej dla mammografu Selenia Dimensions o numerze seryjnym 81005166638 wraz ze stacją roboczą SVDX-00400 o numerze seryjnym 2980516B6701 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
76/ZP/18 2018.07.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
73/ZP/18 2018.07.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów hydraulicznych i budowlanych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
65/ZP/18 2018.06.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów elektrycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
34/ZP/18 2018.06.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej rocznej obsługi serwisowej dla mammografu Selenia Dimensions o numerze seryjnym 81005166638 wraz ze stacją roboczą SVDX-00400 o numerze seryjnym 2980516B6701 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
51/ZP/18 2018.05.10 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na rozbudowę licencji wraz z ich konfiguracją na podłączenie nowych urządzeń cyfrowych do systemów INFINITT PACS oraz Q-RIS posiadanych przez Szpital dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
54/ZP/18 2018.04.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę nadzoru autorskiego dla posiadanych przez Zamawiającego systemów PACS/RIS dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
7/ZP/18 2018.04.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę odzieży roboczej damskiej i męskiej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
38/ZP/18 2018.04.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
40/ZP/18 2018.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
6/ZP/18 2018.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy materiałów meblowych i filtrów do klimatyzacji pod zlecenia napraw i konserwacji realizowanych przez Dział Techniczny Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
41/ZP/18 2018.03.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
35/ZP/18 2018.03.23 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawe produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
32/ZP/18 2018.03.23 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawe produktów farmaceutycznych i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
36/ZP/18 2018.03.14 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawe produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
25/ZP/18 2018.03.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
17/ZP/18 2018.03.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
30/ZP/18 2018.03.08 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy tonerów i zestawów naprawczych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
138/ZP/17 2018.02.28 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu do utrzymania czystości dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
31/ZP/18 2018.02.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończony
28/ZP/18 2018.02.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończony
154/ZP/17 2018.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 211 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C. firmy Toshiba o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi UWAGA: Zmiana na: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C. firmy Toshiba o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
16/ZP/18 2018.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
19/ZP/18 2018.02.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
18/ZP/18 2018.02.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
13/ZP/18 2018.02.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
9/ZP/18 2018.01.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
216/ZP/17 2018.01.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
10/ZP/18 2018.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
3/ZP/18 2018.01.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
11/ZP/18 2018.01.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
4/ZP/18 2018.01.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
215/ZP/17 2018.01.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
225/ZP/17 2018.01.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
214/ZP/17 2017.12.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209 000 000 euro na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
219/ZP/17 2017.12.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 5 225 000 euro na przystosowanie pomieszczeń do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejącym bunkrze naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
213/ZP/17 2017.12.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
195/ZP/17 2017.12.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
211/ZP/17 2017.12.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
209/ZP/17 2017.12.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
204/ZP/17 2017.12.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 5 225 000 euro na przystosowanie pomieszczeń do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejącym bunkrze naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
202/ZP/17 2017.11.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
192/ZP/17 2017.11.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy odczynników do produkcji radiofarmaceutyków opartych na izotopie C – 11 do Pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
203/ZP/17 2017.11.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
198/ZP/17 2017.11.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
196/ZP/17 2017.11.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
194/ZP/17 2017.11.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
178/ZP/17 2017.11.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
163/ZP/17 2017.11.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
186/ZP/17 2017.11.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
185/ZP/17 2017.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
136/ZP/17 2017.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
153/ZP/17 2017.10.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę generatorów nuklidowych 99Mo/99mTc-15 GBq dla Pracowni Scyntygrafii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
166/ZP/17 2017.10.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
177/ZP/17 2017.10.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
165/ZP/17 2017.10.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
164/ZP/17 2017.10.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
155/ZP/17 2017.10.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę mebli biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
151/ZP/17 2017.09.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
150/ZP/17 2017.09.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
148/ZP/17 2017.09.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
97/ZP/17 2017.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na świadczenie usług związanych z prowadzeniem przeglądów technicznych, konserwacji, serwisu oraz utrzymaniem sprawności technicznej i bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi..

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
92/ZP/17 2017.09.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na dostawę materiałów budowlanych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
135/ZP/17 2017.09.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
145/ZP/17 2017.09.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na odbiór (z ważeniem) i transport (z załadunkiem i rozładunkiem) oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09 z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi wraz z transportem wewnętrznym odpadów medycznych i komunalnych (w tym również segregowanych) z miejsca ich powstania (z poszczególnych jednostek organizacyjnych Centrum) do miejsca ich odbioru i ważenia (w przypadku odpadów medycznych) lub gromadzenia (w przypadku odpadów komunalnych) oraz zapewnieniem sprzętu niezbędnego do realizacji tych zadań

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
144/ZP/17 2017.09.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
141/ZP/17 2017.09.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
143/ZP/17 2017.09.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
134/ZP/17 2017.08.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
131/ZP/17 2017.08.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
107/ZP/17 2017.08.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
130/ZP/17 2017.08.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych oraz produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
103/ZP/17 2017.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę i uruchomienie klimatyzatorów w placówkach Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
105/ZP/17 2017.06.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
110/ZP/17 2017.07.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
98/ZP/17 2017.07.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę mebli biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
93/ZP/17 2017.07.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
104/ZP/17 2017.07.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
82/ZP/17 2017.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na dostawę materiałów hydraulicznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
81/ZP/17 2017.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na dostawę materiałów elektrycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
91/ZP/17 2017.06.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
89/ZP/17 2017.06.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
94/ZP/17 2017.06.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
24/ZP/17 2017.06.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na usługę pogwarancyjnej kompleksowej 4 – letniej obsługi serwisowej dla aparatu RTG Bucky Diagnost CS o numerze seryjnym 10000395 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończ
73/ZP/17 2017.06.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy dostawy produktów farmaceutycznych, surowców i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
83/ZP/17 2017.06.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
78/ZP/17 2017.06.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
37/ZP/17 2017.06.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
71/ZP/17 2017.06.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
84/ZP/17 2017.07.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
64/ZP/17 2017.06.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na dostawę odzieży roboczej damskiej i męskiej oraz obuwia medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
70/ZP/17 2017.05.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
65/ZP/17 2017.05.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
69/ZP/17 2017.05.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
49/ZP/17 2017.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
48/ZP/17 2017.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy tonerów i zestawów naprawczych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
57/ZP/17 2017.05.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
56/ZP/17 2017.05.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
62/ZP/17 2017.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
39/ZP/17 2017.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników do badań cytogenetycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
59/ZP/17 2017.04.25 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na: dostawę testów paskowych wraz z glukometrami dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
55/ZP/17 2017.04.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
52/ZP/17 2017.04.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
51/ZP/17 2017.04.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
47/ZP/17 2017.04.20 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
42/ZP/17 2017.04.11 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
33/ZP/17 2017.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
36/ZP/17 2017.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
38/ZP/17 2017.03.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na: dostawy siatek syntetycznych polipropylenowo-tytanowych do rekonstrukcji wyniosłości piersi dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
35/ZP/17 2017.03.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
27/ZP/17 2017.03.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
28/ZP/17 2017.03.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
19/ZP/17 2017.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
23/ZP/17 2017.03.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion RXL firmy Toshiba o numerze seryjnym UCB12Z2055 Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
21/ZP/17 2017.03.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
7/ZP/17 2017.02.24 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
10/ZP/17 2017.02.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
18/ZP/17 2017.02.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
12/ZP/17 2017.02.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
5/ZP/17 2017.02.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
13/ZP/17 2017.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
9/ZP/17 2017.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
212/ZP/16 2017.01.18 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego i rekawic dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi..

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
4/ZP/17 2017.01.18 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi..

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
201/ZP/16 2017.01.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
216/ZP/16 2017.01.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
210/ZP/16 2017.01.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
205/ZP/16 2016.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę i instalację paneli przyłóżkowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
203/ZP/16 2016.12.21 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
190/ZP/16 2016.12.09 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończono
195/ZP/16 2016.12.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
193/ZP/16 2016.12.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy oleju napędowego grzewczego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
181/ZP/16 2016.11.28 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
192/ZP/16 2016.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na zakup lasera frakcyjnego do leczenia blizn u dzieci dla Oddziału Pediatrii Zabiegowej, Chirurgii, Otolaryngologii i Urologii Dziecięcej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
175/ZP/16 2016.11.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę myjni dezynfektorów dla oddziałów szpitalnych W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
185/ZP/16 2016.11.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
183/ZP/16 2016.11.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na zakup sprzętu i wyposażenia dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
186/ZP/16 2016.11.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
178/ZP/16 2016.11.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę bronchoskopu intubacyjnego i narzędzi do EBUS dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
153/ZP/16 2016.11.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę aparatu do elektrokoagulacji z systemem do głębokiego zamykania naczyń i przystawką argonową dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
179/ZP/16 2016.11.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
168A/ZP/16 2016.10.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
136/ZP/16 2016.10.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy środków czystościowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
173/ZP/16 2016.10.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
171/ZP/16 2016.10.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
165/ZP/16 2016.10.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego – systemu wkładów workowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
170/ZP/16 2016.10.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
172/ZP/16 2016.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
166/ZP/16 2016.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
160/ZP/16 2016.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
142/ZP/16 2016.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę lóż laminarnych dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
167/ZP/16 2016.10.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
159/ZP/16 2016.10.11 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
146/ZP/16 2016.10.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
147/ZP/16 2016.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
145/ZP/16 2016.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
144/ZP/16 2016.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
135/ZP/16 2016.09.30 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
126/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na naprawę i konserwację dachów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
57/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na modernizacji instalacji przywoławczej na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
123/ZP/16 2016.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na usługę wykonania dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną projektowanego nowego Bloku Operacyjnego na I piętrze Budynku Wysokiego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
130/ZP/16 2016.07.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
122/ZP/16 2016.07.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
125/ZP/16 2016.07.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
120/ZP/16 2016.07.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego, rękawic i opatrunków dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
103/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy generatorów nuklidowych 99 Mo/99mTc – 15 GBq dla Pracowni Gamma Kamery Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
102/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 209 000 EURO na dostawę leżanki na potrzeby Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
111/ZP/16 2016.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy druków szpitalnych, recept i etykiet dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
66/ZP/16 2016.07.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy oleju napędowego grzewczego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
118/ZP/16 2016.07.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
117/ZP/16 2016.07.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
74/ZP/16 2016.07.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 209 000 EURO na dostawę materiałów do aparatu do kruszenia kamieni nerkowych dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii UM W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
116/ZP/16 2016.07.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – adaptacja pomieszczeń WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla potrzeb: Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego wraz z wykonaniem prac przygotowawczych dla potrzeb: Oddziału Neurologii, Oddziału Kardiologii oraz Pracowni Serologii z Bankiem Krwi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
115/ZP/16 2016.06.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
113/ZP/16 2016.06.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
110/ZP/16 2016.06.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
109/ZP/16 2016.06.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
108/ZP/16 2016.06.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - IMPORT DOCELOWY dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
107/ZP/16 2016.06.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
104/ZP/16 2016.06.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro , nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
97/ZP/16 2016.05.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
95/ZP/16 2016.05.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
91/ZP/16 2016.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
93/ZP/16 2016.05.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawę gazów technicznych, dzierżawa butli na gazy dla WSS im. M Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
90/ZP/16 2016.05.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro , nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
84/ZP/16 2016.05.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro , nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
88/ZP/16 2016.05.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
86/ZP/16 2016.05.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
77/ZP/16 2016.05.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
76/ZP/16 2016.05.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
78/ZP/16 2016.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
59/ZP/16 2016.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na usługę wymiany układu samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) w szpitalnej stacji abonenckiej 15/0,4 kV, nr 50792 przy ul. Paderewskiego 2 wraz z wymianą 5 sztuk wyłączników na odpływach kablowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
58/ZP/16 2016.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na usługę konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
75/ZP/16 2016.04.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
68/ZP/16 2016.04.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
67/ZP/16 2016.04.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
65/ZP/16 2016.04.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
64/ZP/16 2016.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
63/ZP/16 2016.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
60/ZP/16 2016.04.05 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
37/ZP/16 2016.03.30 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
34/ZP/16 2016.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 209 000 EURO na kompleksowe usługi hotelarskie dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
52/ZP/16 2016.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
46/ZP/16 2016.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
47/ZP/16 2016.03.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
23/ZP/16 2016.03.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - alergenów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
42/ZP/16 2016.03.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
30/ZP/16 2016.02.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
31/ZP/16 2016.02.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
26/ZP/16 2016.02.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
27/ZP/16 2016.02.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
21/ZP/16 2016.02.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę rękawic nitrylowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
20/ZP/16 2016.02.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
229/ZP/15 2016.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni PET WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
18/ZP/16 2016.01.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
14/ZP/16 2016.01.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
15/ZP/16 2016.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
13/ZP/16 2016.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
7/ZP/16 2016.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
6/ZP/16 2016.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
2/ZP/16 2016.01.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
236/ZP/15 2015.12.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakońcZone
234/ZP/15 2015.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
233/ZP/15 2015.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
232/ZP/15 2015.12.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę - rozszerzenie licencji do systemu INFINITT PACS posiadanego przez Zamawiającego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
225/ZP/15 2015.11.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
219/ZP/15 2015.11.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzetu jednorazowego użytku i rekawic chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
224/ZP/15 2015.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
223/ZP/15 2015.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę 3-letniego kompleksowego serwisu mammografu Lorad Selenia wraz ze stacją lekarską SVDX-400 dla Pracowni Mammografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
218/ZP/15 2015.11.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
189/ZP/15 2015.11.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
213/ZP/15 2015.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy stentgraftów do naczyń obwodowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
211/ZP/15 2015.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
210/ZP/15 2015.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
209/ZP/15 2015.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
207/ZP/15 2015.11.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę strzykawki automatycznej do podawania kontrastu spełniającego warunki integracji z posiadanym angiografem Artis Zee Ceiling prod. Siemens dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończenie
208/ZP/15 2015.11.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego oraz mebli dla pomieszczeń angiografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
203/ZP/15 2015.10.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
205/ZP/15 2015.10.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
201/ZP/15 2015.10.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
202/ZP/15 2015.10.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń Hemodynamiki W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu wraz z wykonaniem osłon radiologicznych i zapleczem technicznym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” , zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
171/ZP/15 2015.10.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę 3-letniego kompleksowego serwisu mammografu Lorad Selenia wraz ze stacją opisową SVDX-400 dla Pracowni Mammografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
199/ZP/15 2015.10.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Kliniki Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
197/ZP/15 2015.09.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
192/ZP/15 2015.09.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę pasków klinowych do klimatyzacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
164/ZP/15 2015.09.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów budowlanych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
194/ZP/15 2015.09.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
193/ZP/15 2015.09.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
187/ZP/15 2015.09.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę benzyny, oleju napędowego i olejów silnikowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
124/ZP/15 2015.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów meblowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
181/ZP/15 2015.09.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
147/ZP/15 2015.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę benzyny, oleju napędowego i olejów silnikowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
178/ZP/15 2015.08.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
162/ZP/15 2015.08.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę pasków klinowych do klimatyzacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
136/ZP/15 2015.08.21 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawy generatorów nuklidowych 99 Mo/99mTc – 15 GBq dla Pracowni Gamma Kamery Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
174/ZP/15 2015.08.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
173/ZP/15 2015.08.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
165/ZP/15 2015.08.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
170/ZP/15 2015.08.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
169/ZP/15 2015.08.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
167/ZP/15 2015.08.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
155/ZP/15 2015.08.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę systemu informatycznego w oparciu o bezpieczeństwo sieciowe i usługi medyczne dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
166/ZP/15 2015.08.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
163/ZP/15 2015.08.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę osłon na mikroskop dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
157/ZP/15 2015.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
142/ZP/15 2015.07.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę sprzatania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
154/ZP/15 2015.07.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dzierżawę centryfugalnej pompy krwi do krążenia pozaustrojowego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
156/ZP/15 2015.07.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
140/ZP/15 2015.07.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
139/ZP/15 2015.07.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
149/ZP/15 2015.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
148/ZP/15 2015.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
144/ZP/15 2015.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
153/ZP/15 2015.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę osłon na mikroskop dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
98/ZP/15 2015.07.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na pogwarancyjny kompleksowy serwis z częściami symulatora Acuity iX o numerze seryjnym: 476 i 4 sztuk kolimatorów wielolistkowych MLC 120 dla akceleratorów: Clinac 2300 CD Sillhouette o numerze seryjnym: 40, Clinac 2300 CD Sillhouette o numerze seryjnym: 134, Clinac 600 CD o numerze seryjnym: 718 i Clinac 600 CD o numerze seryjnym: 1083 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
126/ZP/15 2015.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
128/ZP/15 2015.06.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę osłon na mikroskop dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
127/ZP/15 2015.06.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
130/ZP/15 2015.06.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
129/ZP/15 2015.06.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
122/ZP/15 2015.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
119/ZP/15 2015.06.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do diagnostyki CT/tomografia komputerowa wraz z dzierżawą urządzenia dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
120/ZP/15 2015.06.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
114/ZP/15 2015.06.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
117/ZP/15 2015.06.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę sprzatania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
115/ZP/15 2015.05.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
110/ZP/15 2015.05.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
111/ZP/15 2015.05.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
106/ZP/15 2015.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
97/ZP/15 2015.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawy kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
74/ZP/15 2015.05.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu do utrzymania czystości dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
91/ZP/15 2015.05.14 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 207 000 EURO na usługi pocztowe w zakresie wysyłki zaproszeń do kobiet na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
96/ZP/15 2015.05.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
94/ZP/15 2015.05.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
82/ZP/15 2015.05.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
79/ZP/15 2015.05.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
83/ZP/15 2015.04.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
93/ZP/15 2015.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
37/ZP/15 2015.04.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na usługę usuwania odpadów płynnych z terenu Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w Łodzi ul. Popioły 40 dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
49/ZP/15 2015.04.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę filtrów i pasków klinowych do klimatyzacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
66/ZP/15 2015.04.01 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
63/ZP/15 2015.03.31 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla WSS im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
65/ZP/15 2015.03.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
62/ZP/15 2015.03.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na usługi hotelarskie dla pacjentów Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
50/ZP/15 2015.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów budowlanych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
59/ZP/15 2015.03.19 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
56/ZP/15 2015.03.19 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
61/ZP/15 2015.03.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów hydraulicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
48/ZP/15 2015.03.13 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów elektrycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
54/ZP/15 2015.03.09 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
55/ZP/15 2015.03.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
52/ZP/15 2015.03.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
53/ZP/15 2015.03.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
44/ZP/15 2015.03.02 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
47/ZP/15 2015.02.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
42/ZP/15 2015.02.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
43/ZP/15 2015.02.17 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
38/ZP/15 2015.02.13 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na 3-letnią obsługę serwisową aparatu RTG Argostat dla Zakładu Radiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
39/ZP/15 2015.02.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sondy Sengstakena-Blaekmorea dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
31/ZP/15 2015.02.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
35/ZP/15 2015.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
32/ZP/15 2015.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Interwencyjne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
30/ZP/15 2015.02.04 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Bloku Chirurgii Klatki Piersiowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
29/ZP/15 2015.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Interwencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
25/ZP/15 2015.02.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
23/ZP/15 2015.01.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sondy Sengstakena-Blaekmorea dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
16/ZP/15 2015.01.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
15/ZP/15 2015.01.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę mikrosfery do ładowania lekiem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
9/ZP/15 2015.01.19 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion 16 o numerze seryjnym A3512039 dla Zakładu Radiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
18/ZP/15 2015.01.16 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
17/ZP/15 2015.01.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
11/ZP/15 2015.01.16 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
10/ZP/15 2015.01.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu Pracowni Kardiologii Interwencyjnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
01/ZP/15 2015.01.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
186 /ZP/14 2014.12.23
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
188/ZP/14 2014.12.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu, oprogramowania, macierzy i akcesoriów komputerowych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
185/ZP/14 2014.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
182/ZP/14 2014.12.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
178/ZP/14 2014.12.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
173/ZP/14 2014.12.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
176/ZP/14 2014.12.02 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na 4-letnią obsługę serwisową tomografu komputerowego Aquilion CXL dla Zakładu Radiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
175/ZP/14 2014.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę średniej klasy aparatu ultrasonograficznego z opcją dopplerowską przeznaczonego do badań naczyń obwodowych dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
172/ZP/14 2014.11.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. „Przebudowa pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020” dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
171/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
170/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
169/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
165/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę łóżek szpitalnych i wyposażenia dla Oddziału Radioterapii/Teleradioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
162/ZP/14 2014.10.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano – instalacyjne oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej – wykonanie usterek dla inwestycji zrealizowanej w ramach umowy 168/10 (budynek dawnego Domu Opieki Społecznej – Oddział Chorób Rozrostowych i Oddział Kliniki Hematologii) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
159/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na nadzór autorski i serwis nad oprogramowaniem do produkcji leków cytotoksycznych (CATO) dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
167/ZP/14 2014.10.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 30 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 207 000 Euro na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługii jej dystrybucji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
163/ZP/14 2014.10.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 30 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 207 000 Euro na dostawy środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
160/ZP/14 2014.10.15 Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Przebudowa pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla realizacji programu zdrowotnego programu Wieloletniego „Narodowego Programu rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 – 2020”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
151/ZP/14 2014.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
158/ZP/14 2014.10.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
161/ZP/14 2014.10.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla WSS im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
155/ZP/14 2014.10.03 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO nie przekraczającej 207 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
154/ZP/14 2014.10.02 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego Aquilion CXL o numerze seryjnym SCA 1262004 oraz 4-letnią obsługę serwisową tomografu komputerowego dla Zakładu Radiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
152/ZP/14 2014.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
119/ZP/14 2014.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
148/ZP/14 2014.09.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i montaż rolet okiennych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
140/ZP/14 2014.09.08 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO nie przekraczającej 207 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
115/ZP/14 2014.09.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na usługę pogwarancyjnej 4-letniej obsługi serwisowej tomografu komputerowego Aquilion CXL o numerze seryjnym SCA 1262004 dla Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
108/ZP/14 2014.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 207 000 EURO na usługi pocztowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
139/ZP/14 2014.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w remontowanym Oddziale Ginekologii Onkologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
137/ZP/14 2014.08.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
133/ZP/14 2014.08.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na usługę sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka w Łodzi ul Piłsudskiego 71 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
89/ZP/14 2014.08.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawy: druków medycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
85/ZP/14 2014.08.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawy: generatorów nuklidowych 99 Mo/99 Tc dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
128/ZP/14 2014.08.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
127/ZP/14 2014.08.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
101/ZP/14 2014.08.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę i montaż hydroforni falowej zimnej wody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
126/ZP/14 2014.08.08 „Przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oraz modernizacja instalacji odgromowej” Etap I.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
123/ZP/14 2014.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
107/ZP/14 2014.07.17 „Przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oraz modernizacja instalacji odgromowej” Etap I.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
48/ZP/14 2014.07.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę oleju napędowego grzewczego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
102/ZP/14 2014.06.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na świadczenie usług sterylizacji parowej i plazmowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi oraz Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
46/ZP/14 2014.06.17 Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 207 000 EURO na wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
94/ZP/14 2014.06.10 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na przygotowanie zmiany w dokumentacji technicznej opracowanej w 2009 na przebudowę: Oddziału Chemioterapii, Oddziału Ginekologii Onkologicznej wykonanej w ramach projektu „Modernizacja WSS im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
92/ZP/14 2014.06.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników diagnostycznych dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
95/ZP/14 2014.06.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
77/ZP/14 2014.06.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy środków czystościowych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
75/ZP/14 2014.05.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 5 186 000 EURO na roboty budowlane w zakresie usuwania przecieków, uszkodzeń pokryć dachowych oraz wykonanie bieżących napraw i konserwacji w zakresie robót dekarsko-blacharskich wraz z powiązanymi, niezbędnymi robotami budowlanymi na dachach obiektów WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
57/ZP/14 2014.05.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na: - opracowanie projektów architektonicznych budowlano – instalacyjnych – wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót / zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania – Dokumentacją projektową – dla potrzeb Regionalnego Centrum Leczenia Udaru z Zespołem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej – w nowej lokalizacji na VI piętrze budynku głównego wysokiego wraz z modernizacją 2 szt. wind szpitalnych i dobudową 2 szt. wind zewnętrznych do transportu chorych wymagających rehabilitacji w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
87/ZP/14 2014.05.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
78/ZP/14 2014.05.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych, substancji recepturowych i opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
84/ZP/14 2014.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę gazów wraz z dzierżawą butli dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
68/ZP/14 2014.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
67/ZP/14 2014.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do produkcji FDG dla Pracowni PET dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
65/ZP/14 2014.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy włókien do lasera holmowego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
60/ZP/14 2014.04.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na świadczenie usług sterylizacji parowej i plazmowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi oraz Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
58/ZP/14 2014.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników diagnostycznych dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
55/ZP/14 2014.04.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
45/ZP/14 2014.04.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
30/ZP/14 2014.04.04 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na przygotowanie zmiany w dokumentacji technicznej opracowanej w 2009 na przebudowę: Oddziału Chemioterapii, Oddziału Ginekologii Onkologicznej wykonanej w ramach projektu „Modernizacja WSS im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
42/ZP/14 2014.04.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na realizację usługi zorganizowania 3 wyjazdów wymiany doświadczeń w ramach funduszu Programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci, VETPRO dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
43/ZP/14 2014.03.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
27/ZP/14 2014.03.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
10/ZP/14 2014.03.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych, substancji recepturowych i opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
24/ZP/14 2014.03.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę gazów wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
28/ZP/14 2014.03.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
21/ZP/14 2014.02.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu oprogramowania, macierzy i akcesoriów komputerowych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
20/ZP/14 2014.02.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
12/ZP/14 2014.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
6/ZP/14 2014.01.20
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na realizację usług związanych z branżowym programem promocji branży turystyki medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
4/ZP/14 2014.01.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 007 euro na dostawy testów alergologicznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
05/ZP/14 2014.01.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 207 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
185/ZP/13 2013.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
175/ZP/13 2013.12.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy łóżek szpitalnych z wyposażeniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
183/ZP/13 2013.11.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na świadczenie usług telefonii analogowej oraz IP w obiektach W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
111/ZP/13 2013.11.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: preparatów do konserwacji sprzętu medycznego, sprężonego powietrza, filtrów do myjni Medivators i filtrów do automatycznej myjni dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
182/ZP/13 2013.11.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
179/ZP/13 2013.11.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
176/ZP/13 2013.11.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji i oddymiania korytarza pomieszczeń na VII piętrze (osie 13 – 22) w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
174/ZP/13 2013.10.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
138/ZP/13 2013.10.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy testów alergologicznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
157/ZP/13 2013.10.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę wraz z montażem tablicy pamiątkowej, tablicy informacyjnej, naklejek (8x5cm), naklejek (24x15cm), długopisów, broszur informacyjnych, plakatów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
152/ZP/13 2013.10.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwi przeciwpożarowych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
171/ZP/13 2013.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
170/ZP/13 2013.10.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na świadczenie usług telefonii analogowej oraz IP w obiektach W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
169/ZP/13 2013.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: hybrydyzatora dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
166/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
165/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
164/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
163/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
162/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
161/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
160/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
159/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
158/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
151/ZP/13 2013.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na usługę odśnieżania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończony
148/ZP/13 2013.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
150/ZP/13 2013.09.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
141/ZP/13 2013.09.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
108/ZP/13 2013.09.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na dostawę odczynników i sprzetu zużywalnego do aparatu Cobas b 221 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
143/ZP/13 2013.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
93/ZP/13 2013.09.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na świadczenie usług serwisu, okresowych przeglądów, usuwania awarii i innych czynności związanych z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej urządzeń dźwigowych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
142/ZP/13 2013.09.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę kateterów oskrzelowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
140/ZP/13 2013.09.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 14 000 EURO, nie przekraczającej wartości 200 000 EURO na dostawy tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz płyt DVD dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
136/ZP/13 2013.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
134/ZP/13 2013.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
130/ZP/13 2013.08.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej wartości 200 000 Euro na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończono
98/ZP/13 2013.08.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 Euro na dostawy: sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
116/ZP/13 2013.08.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
99/ZP/13 2013.08.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
133/ZP/13 2013.08.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych - wykonanie osłon radiologicznych dla montażu akceleratora wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym i wykonaniem projektu architektonicznego budowlano – wykonawczego „projektuj – buduj” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
126/ZP/13 2013.08.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
69/ZP/13 2013.08.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę sprzętu gospodarstwa domowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
131/ZP/13 2013.08.08. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
128/ZP/13 2013.08.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
78/ZP/13 2013.08.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy rękawic chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
120/ZP/13 2013.08.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych - wykonanie osłon radiologicznych dla montażu akceleratora wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym i wykonaniem projektu architektonicznego budowlano – wykonawczego „projektuj – buduj” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
125/ZP/13 2013.08.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
119/ZP/13 2013.07.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
118/ZP/13 2013.07.25 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
117/ZP/13 2013.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na usługi: pogwarancyjnej kompleksowej 4-letniej pełnej obsługi serwisowej dla aparatu RTG Bucky Diagnost CS o numerze seryjnym 10000395 i pogwarancyjny 4-letni serwis platformy sprzętowej systemu AGFA CR w zakresie przeglądów technicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
113/ZP/13 2013.07.25 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
122/ZP/13 2013.07.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na dostawę wyrobów do terapii nerkowej w postaci: elektrod do kruszenia kamienia nerkowych i naboi do CO2 do aparatu do kruszenia kamieni dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
121/ZP/13 2013.07.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
115/ZP/13 2013.07.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych i kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
109/ZP/13 2013.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
105/ZP/13 2013.07.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
106/ZP/13 2013.07.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończona
103/ZP/13 2013.06.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
62/ZP/13 2013.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska do wykonywania badań wysiłkowych z bieżnią oraz łóżek szpitalnych z wyposażeniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
102/ZP/13 2013.06.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
97/ZP/13 2013.06.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy testów alergologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
81/ZP/13 2013.06.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla Bloków Operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
95/ZP/13 2013.06.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
79/ZP/13 2013.06.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy wraz z montażem tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej zewnętrznej, naklejek, długopisów oraz balonów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
90/ZP/13 2013.06.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na na dostawę wyrobów do terapii nerkowej w postaci: elektrod do kruszenia kamieni nerkowych i naboi do CO2 do aparatu do kruszenia kamieni dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
15/ZP/13 2013.06.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy protez naczyniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
87/ZP/13 2013.06.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
72/ZP/13 2013.06.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy opakowań do leków recepturowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
86/ZP/13 2013.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
80/ZP/13 2013.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
70/ZP/13 2013.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
84/ZP/13 2013.06.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
83/ZP/13 2013.06.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
50/ZP/13 2013.06.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na dostawę środków dezynfekcyjnych do myjni endoskopowej dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
22/ZP/13 2013.05.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę testów alergologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
77/ZP/13 2013.05.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
64/ZP/13 2013.05.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
71/ZP/13 2013.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
44/ZP/13 2013.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
63/ZP/2013 2013.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację i adaptację przestrzeni Regionalnego Ośrodka Onkologicznego na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Profilaktyki Onkologicznej.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
31/ZP/13 2013.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę środków czystościowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
61/ZP/13 2013.05.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
58/ZP/13 2013.04.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę materiałów hydraulicznych oraz materiałów budowlanych do bieżących modernizacji oddziałów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
24/ZP/13 2013.04.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
53/ZP/2013 2013.04.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
56/ZP/13 2013.04.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
51/ZP/2013 2013.04.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
52/ZP/2013 2013.04.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych oraz kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
54/ZP/13 2013.04.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na usługi pocztowe w zakresie wysyłki zaproszeń do kobiet na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywnia Raka Piersi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
48/ZP/13 2013.04.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na usługi telekomunikacyjne wykonywane przez operatora telefonii analogowej i VOIP-owej dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończony
47/ZP/13 2013.03.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na usługi telekomunikacyjne wykonywane przez operatora telefonii komórkowej z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz z akcesoriami, kart SIM i zestawów głośnomówiących, oraz zapewnienie mobilnego dostępu do internetu dla 6 numerów wraz z dostawą 6 fabrycznie nowych modemów dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
43/ZP/13 2013.03.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę implantów ortopedycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
35/ZP/13 2013.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej wartości 200 000 Euro na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
30/ZP/13 2013.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
23/ZP/13 2013.03.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę rękawic do produkcji leków cytotoksycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
185/12 2013.03.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy tonerów do kserokopiarek i faksów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
38/ZP/13 2013.03.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
42/ZP/2013 2013.03.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
189/12 2013.03.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę materiałów hydraulicznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
184/12 2013.03.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: oleju napędowego grzewczego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
40/ZP/2013 2013.03.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
39/ZP/13 2013.03.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
20/ZP/13 2013.03.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na usługi pocztowe w zakresie wysyłki zaproszeń do kobiet na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywnia Raka Piersi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
187/12 2013.03.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy róznych urządzeń i produktów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
29/ZP/13 2013.03.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
27/ZP/2013 2013.02.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
26/ZP/2013 2013.02.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy protez naczyniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
16/ZP/2013 2013.02.19
Kliknij aby zobaczyc

Przebudowa pomieszczeń budynku Regionalnego Ośrodka Onkologicznego (ROO) dla potrzeb funkcjonowania Oddziału Medycyny Paliatywnej realizowanego w ramach projektu pt. „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
17/ZP/2013 2013.02.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy stabilizatora zewnętrznego przeznaczonego do elongacji kości dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
170/12 2013.02.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
10/ZP/13 2013.01.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
3/ZP/2013 2013.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy materiałów elektrycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
09/ZP/2013 2013.01.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
06/ZP/2013 2013.01.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy implantów ortopedycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
05/ZP/2013 2013.01.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi o wartości poniżej 200 000euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
162/12 2013.01.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
145/12 2013.01.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO, nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego do zabiegów urologicznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
146/12 2012.11.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
124/12 2012.11.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego i przyrządów chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych