WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Numer SprawyData ogłoszeniaOpisTemin składania ofertData ostatniej modyfikacjiStatus
EZ.28.4.2019 2019.01.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.01.11 godz 10:00 2019.01.18 zakończone
134/ZP/18 2018.12.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę insuflatora do regulacji przepływu CO2 z wyposażeniem dla Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.12.12 godz 10:00 Uwaga! Zmiana terminu na 2018.12.17 godz.10:00 2018.12.28 zakończone
137/ZP/18 2018.11.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.12.11 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 13.12.2018r. godz. 10:00 2018.12.21 zakończone
136/ZP/18 2018.11.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę artroskopu dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.12.05 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 06.12.2018r. 2018.12.13 zakończone
89/ZP/18 2018.11.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej 4-letniej obsługi serwisowej dla tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C. o numerze seryjnym SCA1262004 wraz ze stacjami opisowymi o numerach seryjnych: CZC1436TNY i CZC1436TNZ dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.28 godz 10:00 Uwaga ! Zmiana terminu na 2018.12.05 2018.12.10 zakończone
135/ZP/18 2018.11.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę aparatu USG do badań przyłóżkowych dla Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.26 godz 10:00 Uwaga ! Zmiana na 2018.11.27 godz.10.00 2018.12.11 zakończone
133/ZP/18 2018.10.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę i instalację UPS – 2 szt. dla projektu pn. „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.06 godz 10:00 2018.11.19 zakończone
132/ZP/18 2018.10.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.31 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 06.11.2018 R. 2019.02.21 zakończone
118/ZP/18 2018.10.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.30 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU NA 2018.10.31 2018.12.14 zakończone
66/ZP/18 2018.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę środków czystościowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.06 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.11.09 do godz 10:00 2019.02.05 zakończone
108/ZP/18 2018.10.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.18 do godz 10:00 2018.12.18 zakończone
120/ZP/18 2018.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.16 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.10.18 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.10.23 do godz 10:00 2018.12.19 zakończone
95/ZP/18 2018.09.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.05 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2018.10.10 do godz. 10:00 2018.11.07 zakończone
83/ZP/18 2018.09.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę druków, recept, etykiet i opasek identyfikujących dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.24 do godz 10:00 2018.11.16 zakończone
105/ZP/18 2018.09.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.09.28 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.10.04 do gopdz. 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.10.05 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.10.10 do godz. 10:00 2019.03.22 zakończone
78/ZP/18 2018.09.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania do produkcji leków cytotoksycznych (CATO) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.09.28 godz 10:00 2018.10.03 zakończone
101/ZP/18 2018.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro na usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (przewóz pacjentów) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.09.25 do godz 101:00 UWAGA ZMIANA: 2018.09.28 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.10.01 do godz. 10:00 2018.10.03 zakończone
88/ZP/18 2018.09.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej rocznej obsługi serwisowej dla mammografu Selenia Dimensions wraz ze stacją roboczą oraz trzyletniej pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla mammografu Hologic Lorad Selenia wraz ze stacją roboczą dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.09.21 godz 10:00 Uwaga!zmiana terminu na 09.10.2018 r. 2018.10.23 zakończone
80/ZP/18 2018.09.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę generatorów nuklidowych 99Mo/99mTc-15 GBq dla Pracowni Scyntygrafii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.09.25 godz 10:00 2018.10.17 zakończone
90/ZP/18 2018.08.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.08.22 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 29.08.2018 R. DO GODZ. 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 04.09.2018 R. DO GODZ. 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 07.09.2018 R. DO GODZ. 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 12.09.2018 R. DO GODZ. 10:00 2018.11.02 zakończone
68/ZP/18 2018.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę transportu krwi i jej składników pomiędzy RCKiK w Łodzi a Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.08.07 godz 10:00 Zmiana na 23.08.2018r. Zmiana na 28.08.2018r. 2018.09.28 zakończone
77/ZP/18 2018.07.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej rocznej obsługi serwisowej dla mammografu Selenia Dimensions o numerze seryjnym 81005166638 wraz ze stacją roboczą SVDX-00400 o numerze seryjnym 2980516B6701 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.07.26 godz 10:00 2018.07.31 zakończone
76/ZP/18 2018.07.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.07.18 godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 20.07.2018 r 2018.08.21 zakończone
73/ZP/18 2018.07.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów hydraulicznych i budowlanych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.07.24 godz 10:00 2018.08.10 zakończone
65/ZP/18 2018.06.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów elektrycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.07.05 godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZESUNIĘCIE TERMINU NA : 10.07.2018r UWAGA ZMIANA NA: 10.07.2018 r 2018.08.14 zakończone
34/ZP/18 2018.06.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę pogwarancyjnej rocznej obsługi serwisowej dla mammografu Selenia Dimensions o numerze seryjnym 81005166638 wraz ze stacją roboczą SVDX-00400 o numerze seryjnym 2980516B6701 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.06.15 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2018.06.18 2018.06.20 zakończone
51/ZP/18 2018.05.10 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na rozbudowę licencji wraz z ich konfiguracją na podłączenie nowych urządzeń cyfrowych do systemów INFINITT PACS oraz Q-RIS posiadanych przez Szpital dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.18 godz 10:00 2018.05.29 zakończone
54/ZP/18 2018.04.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na usługę nadzoru autorskiego dla posiadanych przez Zamawiającego systemów PACS/RIS dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.09 godz 10:00 2018.05.18 zakończone
7/ZP/18 2018.04.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 221 000 euro na dostawę odzieży roboczej damskiej i męskiej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.30 godz 10:00 UWAGA! Zmiana terminu na 08.05.2018r. godzina 10:00 2018.06.15 zakończone
38/ZP/18 2018.04.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.16 godz 10:00 2018.06.15 zakończone
40/ZP/18 2018.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.13 godz 10:00 2018.05.17 zakończone
6/ZP/18 2018.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy materiałów meblowych i filtrów do klimatyzacji pod zlecenia napraw i konserwacji realizowanych przez Dział Techniczny Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.18 godz 10:00 Zmiana na 23.04.2018r. 2018.05.16 zakończone
41/ZP/18 2018.03.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.04 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 11.04.2018r. 2018.05.25 zakończone
35/ZP/18 2018.03.23 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawe produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.04 godz 10:00 UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 06.04.2018r., godz. 10:00 2018.04.27 zakończone
32/ZP/18 2018.03.23 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawe produktów farmaceutycznych i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.03 godz 10:00 2018.04.17 zakończone
36/ZP/18 2018.03.14 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawe produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.23 godz 10:00 UWAGA!!! Zmiana terminu 2018.03.28 godz 10:00 2018.04.26 zakończone
25/ZP/18 2018.03.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.20 do godz 10:00 2018.03.12 zakończone
17/ZP/18 2018.03.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.19 godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 2018.03.21 2018.05.11 zakończone
30/ZP/18 2018.03.08 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy tonerów i zestawów naprawczych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.20 godz 10:00 2018.04.10 zakończone
138/ZP/17 2018.02.28 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu do utrzymania czystości dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.14 godz 10:00 UWAGA! Zmiana terminu na 2018.03.20 2018.04.26 zakończone
31/ZP/18 2018.02.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.08 godz 10:00 Uwaga! Zmiana terminu na 2018.03.09 godz. 10:00 Uwaga! Zmiana terminu na 2018.03.12 godz. 10:00 2018.04.04 zakończony
28/ZP/18 2018.02.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.08 godz 10:00 2018.03.23 zakończony
154/ZP/17 2018.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 211 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C. firmy Toshiba o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi UWAGA: Zmiana na: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/S.C. firmy Toshiba o numerze seryjnym SCA1262004 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.21 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 26.02.2018 r., godz. 10:00 2018.03.21 zakończone
16/ZP/18 2018.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.21 godz 10:00 2018.04.24 zakończone
19/ZP/18 2018.02.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.15 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018r.02.19 dp godz. 10:00 2018.03.07 zakończone
18/ZP/18 2018.02.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.07 godz 10:00 2018.03.22 zakończone
13/ZP/18 2018.02.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.14 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.02.20 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.02.26 do godz 10:00UWAGA ZMIANA:2018.03.05 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.03.09 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.03.14 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.03.19 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.03.23 do godz 10:00 2018.06.04 zakończone
9/ZP/18 2018.01.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.07 godz 10:00 Zmiana na 09.02.2018r. 2018.05.08 zakończone
216/ZP/17 2018.01.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.08 do godz 10:00 2018.02.16 zakończone
10/ZP/18 2018.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.01 godz 10:00 2018.02.14 zakończone
3/ZP/18 2018.01.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.02 godz 10:00 Zmiana na 2018.02.08 2018.03.21 zakończone
11/ZP/18 2018.01.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.30 godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 01.02.2018 R. GODZ. 10:00 2018.04.06 zakończone
4/ZP/18 2018.01.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.22 godz 10:00 UWAGA: ZMIANA NA 23.01.2018 r. godz. 10:00 2018.03.01 zakończone
215/ZP/17 2018.01.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.18 godz 10:00 Zmiana na 22.01.2018r. 2018.02.20 zakończone
225/ZP/17 2018.01.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.16 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 22.01.2018, godz. 10:00 2018.02.05 zakończone
214/ZP/17 2017.12.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209 000 000 euro na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.08 godz 10:00 2018.01.02 w toku
219/ZP/17 2017.12.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 5 225 000 euro na przystosowanie pomieszczeń do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejącym bunkrze naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.05 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2018.01.11 godz 10:00 2018.02.02 zakończone
213/ZP/17 2017.12.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.21 godz 10:00 2018.01.19 zakończone
195/ZP/17 2017.12.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.21 do godz 10:00 2017.12.29 zakończone
211/ZP/17 2017.12.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.18 godz 10:00 2018.02.26 zakończone
209/ZP/17 2017.12.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.20 godz 10:00 2018.01.11 zakończone
204/ZP/17 2017.12.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 5 225 000 euro na przystosowanie pomieszczeń do instalacji akceleratora wysokoenergetycznego w istniejącym bunkrze naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.20 godz 10:00 2018.01.17 zakończone
202/ZP/17 2017.11.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.08 godz 10:00 2017.01.05 zakończone
192/ZP/17 2017.11.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy odczynników do produkcji radiofarmaceutyków opartych na izotopie C – 11 do Pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.06 godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2017.12.08 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2017.12.11 do godz 10:00 2018.01.04 zakończone
203/ZP/17 2017.11.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.05 godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2017.12.06 do godz 10:00 2018.01.12 zakończone
198/ZP/17 2017.11.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.06 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2017.12.11 do godz 10:00 2018.01.11 zakończone
196/ZP/17 2017.11.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.05 godz 10:00 2018.01.02 zakończone
194/ZP/17 2017.11.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.07 godz 10:00 2018.01.02 zakończone
178/ZP/17 2017.11.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.05 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2017.12.07 do godz 10:00 2018.01.23 zakończone
163/ZP/17 2017.11.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.23 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 29.11.2017r. Zamawiający zmienia na 30.11.2017r. godz. 9:00 2018.09.28 zakończone
186/ZP/17 2017.11.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.20 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 22.11.2017r. 2017.12.15 zakończone
185/ZP/17 2017.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.20 godz 10:00 2017.12.18 zakończone
136/ZP/17 2017.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.17 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2017.11.23 do godz. 10:00 2018.01.05 zakończone
153/ZP/17 2017.10.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę generatorów nuklidowych 99Mo/99mTc-15 GBq dla Pracowni Scyntygrafii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.09 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 14.11.2017, godz. 10:00 2017.11.27 zakończone
166/ZP/17 2017.10.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.06 godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2017.11.09 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA 2017.11.13 do godz. 10:00 2017.12.11 zakończone
177/ZP/17 2017.10.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.03 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2017.11.08 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2017.11.10 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2017.11.20 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2017.11.23 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2017.11.27 do godz 10:00 2018.01.12 zakończone
165/ZP/17 2017.10.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.03 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 07.11.2017r. 2017.12.05 zakończone
164/ZP/17 2017.10.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.06 godz 10:00 2017.11.30 zakończone
155/ZP/17 2017.10.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę mebli biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.19 godz 10:00 2017.11.09 zakończone
151/ZP/17 2017.09.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.27 godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 28.09.2017 R. 2017.11.03 zakończone
150/ZP/17 2017.09.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.27 godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 05.10.2017 do godz. 10:00 2017.10.20 zakończone
148/ZP/17 2017.09.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.27 godz 10:00 2017.10.06 zakończone
97/ZP/17 2017.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na świadczenie usług związanych z prowadzeniem przeglądów technicznych, konserwacji, serwisu oraz utrzymaniem sprawności technicznej i bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi..

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.22 godz 10:00 2017.11.03 zakończone
92/ZP/17 2017.09.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na dostawę materiałów budowlanych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.21 godz 10:00 Uwaga: Zmiana na 26.09.2017r. Uwaga: Zmiana na 28.09.2017r. Uwaga: Zmiana na 02.10.2017r. 2017.11.27 zakończone
135/ZP/17 2017.09.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.15 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2017.09.20 do godz. 10:00 2017.11.28 zakończone
145/ZP/17 2017.09.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na odbiór (z ważeniem) i transport (z załadunkiem i rozładunkiem) oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09 z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi wraz z transportem wewnętrznym odpadów medycznych i komunalnych (w tym również segregowanych) z miejsca ich powstania (z poszczególnych jednostek organizacyjnych Centrum) do miejsca ich odbioru i ważenia (w przypadku odpadów medycznych) lub gromadzenia (w przypadku odpadów komunalnych) oraz zapewnieniem sprzętu niezbędnego do realizacji tych zadań

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.14 godz 10:00 2017.09.26 zakończone
144/ZP/17 2017.09.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.15 godz 10:00 UWAGA! Zmiania na 2017.09.21 2017.11.21 zakończone
141/ZP/17 2017.09.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.14 godz 10:00 2017.10.10 zakończone
143/ZP/17 2017.09.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.12 godz 10:00 2017.10.10 zakończone
134/ZP/17 2017.08.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.29 godz 10:00 2017.09.28 zakończone
131/ZP/17 2017.08.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.28 godz 10:00 2017.09.13 zakończone
107/ZP/17 2017.08.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.28 godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 30.08.2017 R. 2017.10.06 zakończone
130/ZP/17 2017.08.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych oraz produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.25 godz 10:00 2017.09.21 zakończone
103/ZP/17 2017.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę i uruchomienie klimatyzatorów w placówkach Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.07 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 11.08.2017r. do godz. 10.00 UWAGA: Zmiana na 18.08.2017r. do godz 10.00 2017.11.15 zakończone
105/ZP/17 2017.06.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.02 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2017.08.03 do godz 10:00 2017.08.07 zakończone
110/ZP/17 2017.07.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.31 godz 10:00 2017.08.17 zakończone
98/ZP/17 2017.07.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę mebli biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.03 do godz 10:00 2017.08.28 zakończone
93/ZP/17 2017.07.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.27 godz 10:00 2017.09.01 zakończone
104/ZP/17 2017.07.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.26 godz 10:00 2017.08.17 zakończone
82/ZP/17 2017.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na dostawę materiałów hydraulicznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.28 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający zmienia na: 2017.08.04 godz. 10:00 Uwaga! Zamawiający zmienia na: 2017.08.10 godz. 10:00 2017.09.08 zakończone
81/ZP/17 2017.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na dostawę materiałów elektrycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.27 godz 10:00, UWAGA ZMIANA 2017.08.04 godz. 10:00 UWAGA ZMIANA 2017.08.10 godz. 10:00 UWAGA ZMIANA 2017.08.14 godz. 10:00 2017.09.12 ZAKOŃCZONE
91/ZP/17 2017.06.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.07 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2017.07.11 do godz. 10.00 2017.08.04 zakończone
89/ZP/17 2017.06.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.06 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 11.07.2017r. 2017.08.08 zakończone
94/ZP/17 2017.06.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.06 do godz 10:00 2017.07.26 zakończone
24/ZP/17 2017.06.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na usługę pogwarancyjnej kompleksowej 4 – letniej obsługi serwisowej dla aparatu RTG Bucky Diagnost CS o numerze seryjnym 10000395 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.07 godz 10:00 UWAGA!Zmiana na 2017.07.10 2017.07.14 zakończ
73/ZP/17 2017.06.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy dostawy produktów farmaceutycznych, surowców i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.03 godz 10:00 2017.07.20 zakończone
83/ZP/17 2017.06.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.06.30 do godz 10:00 2017.07.07 zakończone
78/ZP/17 2017.06.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.06.30 do godz 10:00 2017.07.13 zakończone
37/ZP/17 2017.06.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.06.29 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 30.06.2017 r. do godz. 10:00 2017.09.12 zakończone
71/ZP/17 2017.06.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.06.21 godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2017.06.26 godz. 10:00 2017.07.05 zakończone
84/ZP/17 2017.07.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.14 godz 10:00 2017.08.28 zakończone
64/ZP/17 2017.06.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na dostawę odzieży roboczej damskiej i męskiej oraz obuwia medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.06.21 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 03.07.2017r. 2017.09.26 zakończone
70/ZP/17 2017.05.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.06.08 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 09.06.2017r. 2017.07.14 zakończone
65/ZP/17 2017.05.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.06.06 godz 10:00 2017.07.03 zakończone
69/ZP/17 2017.05.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.06.01 godz 10:00 2017.06.29 zakończone
49/ZP/17 2017.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.30 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 02.06.2017 r., godz.10:00 2017.06.12 zakończone
48/ZP/17 2017.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy tonerów i zestawów naprawczych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.23 godz 10:00 Uwaga! Zmiana 30.05.2017r. 2017.06.28 zakończone
57/ZP/17 2017.05.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.15 godz 10:00 2017.06.08 zakończone
56/ZP/17 2017.05.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.11 godz 10:00 2017.05.19 zakończone
62/ZP/17 2017.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.10 godz 10:00 2017.06.08 zakończone
39/ZP/17 2017.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników do badań cytogenetycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.08 o godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 10.05.2017 r. godz. 10:00 2017.05.22 zakończone
59/ZP/17 2017.04.25 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na: dostawę testów paskowych wraz z glukometrami dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.04 o godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2017.05.08 do godz. 10:00 2017.06.01 zakończone
55/ZP/17 2017.04.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.04 o godz 10:00 2017.05.15 zakończone
52/ZP/17 2017.04.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.02 godz 10:00 2017.05.29 zakończone
51/ZP/17 2017.04.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.02 godz 10:00 2017.05.11 zakończone
47/ZP/17 2017.04.20 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.28 o godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 05.05.2017 r. o godz. 10:00 2017.06.09 zakonczone
42/ZP/17 2017.04.11 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.19 o godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2017.04.24 o godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2017.04.28 o godz 10:00 2017.06.12 zakończone
33/ZP/17 2017.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.18 godz 10:00 2017.05.17 zakończone
36/ZP/17 2017.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.14 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 19.04.2017r. 2017.05.16 zakończone
38/ZP/17 2017.03.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na: dostawy siatek syntetycznych polipropylenowo-tytanowych do rekonstrukcji wyniosłości piersi dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.10 godz 10:00 2017.04.13 zakończone
35/ZP/17 2017.03.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.10 godz 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA OFERTA NA DZIEŃ 2017.04.11 R. DO GODZ. 10:00 2017.05.29 zakończone
27/ZP/17 2017.03.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.10 godz 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA OFERTA NA DZIEŃ 2017.04.12 R. DO GODZ. 10:00 2017.05.04 zakończone
28/ZP/17 2017.03.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.07 godz 10:00 2017.04.21 zakończone
19/ZP/17 2017.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.03.28 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 31.03.2017r. Zamawiający zmienia na 03.04.2017r. 2017.05.23 zakończone
23/ZP/17 2017.03.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion RXL firmy Toshiba o numerze seryjnym UCB12Z2055 Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.03.20 godz 10:00 2017.03.27 zakończone
21/ZP/17 2017.03.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.03.16 godz 10:00 2017.04.13 zakończone
7/ZP/17 2017.02.24 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA NA 07.03.2017r do godz. 10:00 2017.05.02 zakończone
10/ZP/17 2017.02.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.03.02 godz 10:00 Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 13.03.2017 r. do godz. 10:00 2017.06.08 zakończone
18/ZP/17 2017.02.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.02.28 godz 10:00 2017.03.02 zakończone
12/ZP/17 2017.02.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2017.02.27 o godz 10:00 UWAGA! Zmiana terminu na 28.02.2017r. 2017.03.21 zakończone
5/ZP/17 2017.02.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.02.24 o godz 10:00 2017.03.30 zakończone
13/ZP/17 2017.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.02.21 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 24.02.2017r. 2017.03.16 zakończone
9/ZP/17 2017.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.02.22 godz 10:00 2017.03.15 ZAKOŃCZONE
212/ZP/16 2017.01.18 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego i rekawic dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi..

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.26 o godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 10.03.2017r 2017.06.06 zakończone
4/ZP/17 2017.01.18 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi..

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.26 o godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 02.02.2017r 2017.03.10 zakończone
201/ZP/16 2017.01.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.24 o godz 10:00 2017.03.22 zakończone
216/ZP/16 2017.01.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.12 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 20.01.2017 2017.03.17 zakończone
210/ZP/16 2017.01.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Taraumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.11 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 13.01.2017 Zamawiający zmienia na 19.01.2017 2017.04.13 zakończone
205/ZP/16 2016.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę i instalację paneli przyłóżkowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.10 godz 10:00 Zmiana na dzień 2017.01.16 godz 10:00 2017.02.03 zakończone
203/ZP/16 2016.12.21 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.12.29 godz 10:00 2016.12.30 zakonczone
190/ZP/16 2016.12.09 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.12.19 godz 10:00 UWAGA: Zmiana : 21.12.2016 godz. 10:00 2017.01.26 zakończono
195/ZP/16 2016.12.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.12.15 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania ofert na 20.12.2016r. godz. 10:00 2017.02.02 zakończone
193/ZP/16 2016.12.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy oleju napędowego grzewczego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2016.12.12 godz 10:00 2016.12.22 zakończone
181/ZP/16 2016.11.28 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.12.08 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania ofert na 16.12.2016r. godz. 10:00 2017.02.13 zakończone
192/ZP/16 2016.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na zakup lasera frakcyjnego do leczenia blizn u dzieci dla Oddziału Pediatrii Zabiegowej, Chirurgii, Otolaryngologii i Urologii Dziecięcej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.12.05 godz 10:00 2016.12.16 zakończone
175/ZP/16 2016.11.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę myjni dezynfektorów dla oddziałów szpitalnych W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.11.28 godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 2016.11.29 do godz. 10:00 2016.12.06 zakończone
185/ZP/16 2016.11.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.11.25 godz 10:00 2016.12.05 zakończone
183/ZP/16 2016.11.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na zakup sprzętu i wyposażenia dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.11.25 godz 10:00 2016.12.06 zakończone
186/ZP/16 2016.11.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.11.24 godz 10:00 2017.01.04 zakończone
178/ZP/16 2016.11.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę bronchoskopu intubacyjnego i narzędzi do EBUS dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.11.18 godz 10:00 2016.11.24 zakończone
153/ZP/16 2016.11.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę aparatu do elektrokoagulacji z systemem do głębokiego zamykania naczyń i przystawką argonową dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.11.18 godz 10:00 2016.11.25 zakończone
179/ZP/16 2016.11.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.11.14 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 2016.11.17 2016.11.30 zakończone
168A/ZP/16 2016.10.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.11.03 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 2016.11.09 do godz. 10:00 2016.21.12 zakończone
136/ZP/16 2016.10.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy środków czystościowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.11.03 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 15.11.2016r do godz. 10:00 2017.02.17 zakończone
173/ZP/16 2016.10.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.31 godz 10:00 2016.11.14 zakończone
171/ZP/16 2016.10.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.28 godz 10:00 Zamawiający zmienia termin na: 31.10.2016r. 2016.11.21 zakończone
165/ZP/16 2016.10.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego – systemu wkładów workowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.28 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 31.10.2016r. 2016.11.10 zakończone
170/ZP/16 2016.10.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.27 godz 10:00 Zamawiający zmienia na: 31.10.2016r. 2016.11.15 zakończone
172/ZP/16 2016.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.25 godz 10:00 2016.11.15 zakończone
166/ZP/16 2016.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.25 godz 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU NA 27.10.2016r do godz. 10:00 2016.11.23 zakończone
160/ZP/16 2016.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.25 godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA :28.10.2016r UWAGA ZMIANA ZMIANA NA :03.11.2016r UWAGA ZMIANA NA : 10.11.2016r do godz. 10:00 2017.01.11 zakończone
142/ZP/16 2016.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę lóż laminarnych dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.25 godz 10:00 2016.11.07 zakończone
167/ZP/16 2016.10.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.24 godz 10:00 2016.11.21 zakończone
159/ZP/16 2016.10.11 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.19 godz 10:00 2016.11.07 zakonczone
146/ZP/16 2016.10.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.12 godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2016.10.14 godz 10:00 2016.10.31 zakończone
147/ZP/16 2016.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.10 godz 10:00 2016.10.18 zakończone
145/ZP/16 2016.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.10 godz 10:00 2016.10.18 zakończone
144/ZP/16 2016.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.10 godz 10:00 2016.10.19 zakończone
135/ZP/16 2016.09.30 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.10.10 godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 12.10.2016r DO GODZ. 10:00 2016.11.24 zakończone
126/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na naprawę i konserwację dachów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.17 godz 10:00 2016.09.02 zakończone
57/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegających na modernizacji instalacji przywoławczej na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.22 godz 10:00 2016.09.14 zakończone
123/ZP/16 2016.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 209 000 euro na usługę wykonania dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną projektowanego nowego Bloku Operacyjnego na I piętrze Budynku Wysokiego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.04 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 2016.08.10 2016.09.02 zakończone
130/ZP/16 2016.07.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.01 godz 10:00 UWAGA ZMIANA 03.08.2016r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA 08.08.2016r do godz. 10:00 2016.09.13 zakończone
122/ZP/16 2016.07.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.29 2016.08.04 zakończone
125/ZP/16 2016.07.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.26 Zamawiający zmienia na: 2016.07.29 2016.08.05 zakończone
120/ZP/16 2016.07.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego, rękawic i opatrunków dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.21 godz 10:00 UWAGA ZMIANA do 25.07.2016r do GODZ. 10:00 UWAGA ZMIANA do 29.07.2016r do GODZ. 10:00 2016.08.11 zakończone
103/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy generatorów nuklidowych 99 Mo/99mTc – 15 GBq dla Pracowni Gamma Kamery Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.28 godz 10:00 2016.10.07 zakończone
102/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 209 000 EURO na dostawę leżanki na potrzeby Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.22 godz 10:00 2016.10.07 zakończone
111/ZP/16 2016.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy druków szpitalnych, recept i etykiet dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.25 godz 10:00 2016.11.07 zakończone
66/ZP/16 2016.07.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy oleju napędowego grzewczego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.06 godz 10:00 2016.10.03 zakończone
118/ZP/16 2016.07.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.14 godz 10:00 2016.07.26 zakończone
117/ZP/16 2016.07.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.14 godz 10:00 2016.07.19 zakończone
74/ZP/16 2016.07.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 209 000 EURO na dostawę materiałów do aparatu do kruszenia kamieni nerkowych dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii UM W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.14 godz 10:00 2016.08.18 zakończone
116/ZP/16 2016.07.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – adaptacja pomieszczeń WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla potrzeb: Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Nefrologicznego wraz z wykonaniem prac przygotowawczych dla potrzeb: Oddziału Neurologii, Oddziału Kardiologii oraz Pracowni Serologii z Bankiem Krwi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.19 godz 10:00 2016.07.28 zakończone
115/ZP/16 2016.06.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.08 godz 10:00 2016.07.15 zakończone
113/ZP/16 2016.06.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.08 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 11.07.2016r. 2016.08.02 zakończone
110/ZP/16 2016.06.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.28 godz 10:00 UWAGA! ZMIANA NA 04.07.2016r. 2016.07.08 zakończone
109/ZP/16 2016.06.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.28 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 2016.06.30 2016.07.07 zakończone
108/ZP/16 2016.06.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - IMPORT DOCELOWY dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.24 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 27.06.2016r. 2016.06.30 zakończone
107/ZP/16 2016.06.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.24 godz 10:00 Zamawiający zmienia na: 27.06.2016r. 2016.07.19 zakończone
104/ZP/16 2016.06.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro , nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.17 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na: 20.06.2016 godz.10:00 2016.06.21 zakończone
97/ZP/16 2016.05.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.07 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 09.06.2016r. 2016.07.01 zakończone
95/ZP/16 2016.05.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.03 godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 2016.06.08 do GODZ. 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 2016.06.10 do GODZ. 10:00 2016.07.19 zakończone
91/ZP/16 2016.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.30 UWAGA Zamawiajacy zmienia termin składania ofert na dzień 01.06.2016 r. godz. 10.00 2016.06.21 zakończone
93/ZP/16 2016.05.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na dostawę gazów technicznych, dzierżawa butli na gazy dla WSS im. M Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.30 godz 10:00 Uwaga! Zmiana terminu na 03.06.2016r. 2016.06.13 zakończone
90/ZP/16 2016.05.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro , nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.31 godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2016.06.03 godz 10:00 2016.06.21 zakończone
84/ZP/16 2016.05.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro , nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.30 godz 10:00 2016.07.19 zakończone
88/ZP/16 2016.05.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.25 godz 10:00 2016.05.31 zakończone
86/ZP/16 2016.05.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.24 2016.06.03 zakończone
77/ZP/16 2016.05.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.10 godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2016.05.12 godz 10:00 2016.05.25 zakończone
76/ZP/16 2016.05.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.16 godz 10:00 Zmiana terminu otwarcia na 17.05.2016r. 2016.06.01 zakończone
78/ZP/16 2016.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.09 godz 10:00 2016.05.17 zakończone
59/ZP/16 2016.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na usługę wymiany układu samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) w szpitalnej stacji abonenckiej 15/0,4 kV, nr 50792 przy ul. Paderewskiego 2 wraz z wymianą 5 sztuk wyłączników na odpływach kablowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.09 godz 10:00 2016.05.24 zakończone
58/ZP/16 2016.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na usługę konserwacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.06 godz 10:00 2016.06.22 zakończone
75/ZP/16 2016.04.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.05 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 07.05.2016r. Zamawiający zmienia na 09.05.2016r. 2016.06.03 zakończone
68/ZP/16 2016.04.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.04.21 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 25.04.2016r. Zamawiający zmienia na 26.04.2016r. 2016.05.05 zakończone
67/ZP/16 2016.04.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.04.19 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 22.04.2016r. Zamawiający zmienia na 27.04.2016r. Zamawiający zmienia na 28.04.2016r. 2016.05.10 zakończone
65/ZP/16 2016.04.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.04.14 godz 10:00 UWAGA ZMIANA : 19.04.2016r do godz. 10:00 2016.05.06 zakończone
64/ZP/16 2016.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.04.14 godz 10:00 2016.05.02 zakończone
63/ZP/16 2016.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.04.13 godz 10:00 2016.04.14 zakończone
60/ZP/16 2016.04.05 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.04.13 godz 10:00 UWAGA Zamawiajacy zmienia termin składania ofert na dzień 15.04.2016 r. godz. 10.00 UWAGA Zamawiajacy zmienia termin składania ofert na dzień 19.04.2016 r. godz. 10.00 2016.06.10 zakończone
37/ZP/16 2016.03.30 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.04.08 godz 10:00 2016.05.11 zakończone
34/ZP/16 2016.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 209 000 EURO na kompleksowe usługi hotelarskie dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.04.06 godz 10:00 2016.04.25 zakończone
52/ZP/16 2016.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.03.29 Zamawiający przesuwa termin na dzień 30.03.2016r. 2016.04.26 zakończone
46/ZP/16 2016.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.03.29 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: 01.04.2016r do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 07.04.2016r do godz 10:00 2016.06.09 zakończone
47/ZP/16 2016.03.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.03.24 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 2016.03.30 2016.04.13 zakończone
23/ZP/16 2016.03.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - alergenów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.03.18 UWAGA!ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 2016.03.21 2016.04.27 zakończone
42/ZP/16 2016.03.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.03.14 UWAGA! Zamawiajacy przesuwa termin składania ofert na dzień 25.03.2016r. godz. 10:00 2016.04.15 zakończone
30/ZP/16 2016.02.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.02.29 2016.02.29 zakończone
31/ZP/16 2016.02.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.02.26 UWAGA! Zamawiajacy przesuwa termin składania ofert na dzień 29.02.2016r. godz. 10:00 2016.03.04 zakończone
26/ZP/16 2016.02.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.02.25 2016.03.08 zakończone
27/ZP/16 2016.02.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.02.26 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA O TWARCIA OFERT. 2016.03.02 zakończone
21/ZP/16 2016.02.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę rękawic nitrylowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA:do 2016.02.25 do godz 10:00 2016.03.04 zakończone
20/ZP/16 2016.02.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.02.12 godz 10:00 Zmiana terminu otwrcia ofert tj. na dzień 16.02.2016r. 2016.03.10 zakończone
229/ZP/15 2016.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni PET WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.02.08 godz 10:00 UWAGA! Zamawiajacy przesuwa termin składania ofert na dzień 16.02.2016r. godz. 10:00 2016.02.24 zakończone
18/ZP/16 2016.01.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.02.02 godz 10:00 2016.02.05 zakończone
14/ZP/16 2016.01.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.01.29 godz 10:00 2016.02.04 zakończone
15/ZP/16 2016.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.01.29 godz 10:00 2016.02.01 zakończone
13/ZP/16 2016.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.01.28 godz 10:00 2016.02.19 zakończone
7/ZP/16 2016.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.01.28 godz 10:00 2016.02.10 zakończone
6/ZP/16 2016.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.01.28 godz 10:00 2016.02.12 zakończone
2/ZP/16 2016.01.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

18.01.2016r. 2016.01.26 zakończone
236/ZP/15 2015.12.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA: 2016.01.05 godz 10:00 2016.01.18 zakońcZone
234/ZP/15 2015.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA: 2016.01.26 godz 10:00 2016.02.01 zakończone
233/ZP/15 2015.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.12.30 godz 10:00 2016.01.04 zakończone
232/ZP/15 2015.12.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę - rozszerzenie licencji do systemu INFINITT PACS posiadanego przez Zamawiającego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.12.11 godz 10:00 2015.12.11 zakończone
225/ZP/15 2015.11.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.12.07 godz 10:00 2015.12.16 zakończone
219/ZP/15 2015.11.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzetu jednorazowego użytku i rekawic chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZAMAWIAJACY ZMIENIŁ TERMIN: do 2015.12.17 godz 10:00 2016.01.28 zakończone
224/ZP/15 2015.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.12.03 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 07.12.2015 r. godz. 10:00 2015.12.23 zakończone
223/ZP/15 2015.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę 3-letniego kompleksowego serwisu mammografu Lorad Selenia wraz ze stacją lekarską SVDX-400 dla Pracowni Mammografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.12.03 godz 10:00 2015.12.04 zakończone
218/ZP/15 2015.11.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.12.02 godz 10:00 2015.12.09 zakończone
189/ZP/15 2015.11.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.30 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.12.2015r. 2016.01.21 zakończone
213/ZP/15 2015.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy stentgraftów do naczyń obwodowych dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.23 godz 10:00 2015.11.24 zakończone
211/ZP/15 2015.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.23 godz 10:00 2015.12.11 zakończone
210/ZP/15 2015.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIAN: 2015.11.24 do godz 10:00 2015.11.25 zakończone
209/ZP/15 2015.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.17 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 19.11.2015 r. godz: 10.00 2015.12.04 zakończone
207/ZP/15 2015.11.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę strzykawki automatycznej do podawania kontrastu spełniającego warunki integracji z posiadanym angiografem Artis Zee Ceiling prod. Siemens dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.13 godz 10:00 2015.11.25 zakończenie
208/ZP/15 2015.11.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego oraz mebli dla pomieszczeń angiografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.17 godz 10:00 2015.11.24 zakończone
203/ZP/15 2015.10.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.05 godz 10:00 ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 06.11.2015 R.GODZ. 10:00 2015.11.12 zakończone
205/ZP/15 2015.10.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.02 godz 10:00 2015.11.13 zakończone
201/ZP/15 2015.10.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.03 godz 10:00 2015.11.06 zakończone
202/ZP/15 2015.10.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń Hemodynamiki W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi dla potrzeb instalacji i uruchomienia angiografu wraz z wykonaniem osłon radiologicznych i zapleczem technicznym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” , zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy PZP

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.05 godz 10:00 2015.11.10 zakończone
171/ZP/15 2015.10.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę 3-letniego kompleksowego serwisu mammografu Lorad Selenia wraz ze stacją opisową SVDX-400 dla Pracowni Mammografii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.23 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 05.11.2015r. 2015.11.10 zakończone
199/ZP/15 2015.10.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Kliniki Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.14 godz 10:00 2015.10.15 zakończone
197/ZP/15 2015.09.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.07 godz 10:00 2015.10.14 zakończone
192/ZP/15 2015.09.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę pasków klinowych do klimatyzacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.05 godz 10:00 2015.10.15 zakończone
164/ZP/15 2015.09.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów budowlanych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZMIAN DO 2015.10.05 DO godz 10:00 2015.10.28 zakończone
194/ZP/15 2015.09.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.09.28 godz 10:00 2015.10.05 zakończone
193/ZP/15 2015.09.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.09.28 godz 10:00 2015.09.28 zakończone
187/ZP/15 2015.09.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę benzyny, oleju napędowego i olejów silnikowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA: 2015.09.25 do godz 10:00 2015.10.20 zakończone
124/ZP/15 2015.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów meblowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.09.23 godz 10:00 Zmiana terminu na: 2015.09.25 2015.10.14 zakończone
181/ZP/15 2015.09.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.09.16 godz 10:00 2015.09.22 zakończone
147/ZP/15 2015.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę benzyny, oleju napędowego i olejów silnikowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA TERMINU NA: 2015.09.14do godz 10:00 2015.09.14 zakończone
178/ZP/15 2015.08.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.09.04 godz 10:00 ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 08.09.2015 R. GODZ. 10:00 2015.09.11 zakończone
162/ZP/15 2015.08.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę pasków klinowych do klimatyzacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.31 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 08.09.2015 r. na godz. 10:00 2015.09.07 zakończone
136/ZP/15 2015.08.21 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawy generatorów nuklidowych 99 Mo/99mTc – 15 GBq dla Pracowni Gamma Kamery Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.31 godz 10:00 2015.09.30 zakończone
174/ZP/15 2015.08.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.27 godz 10:00 ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANI OFERT NA DZIEŃ 03.09.2015 R. GODZ. 10:00 2015.09.09 zakończone
173/ZP/15 2015.08.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.27 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 31.08.2015 r. na godz. 10:00 2015.09.03 zakończone
165/ZP/15 2015.08.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.20 godz 10:00 ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANI OFERT NA DZIEŃ 21.08.2015 R. GODZ. 10:00 2015.09.14 zakończone
170/ZP/15 2015.08.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.21 godz 10:00 2015.08.27 ZAKOŃCZONE
169/ZP/15 2015.08.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.20 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24.08.2015r. 2015.08.27 zakończone
167/ZP/15 2015.08.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.14 godz 10:00 2015.08.11 ZAKOŃCZONE
155/ZP/15 2015.08.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę systemu informatycznego w oparciu o bezpieczeństwo sieciowe i usługi medyczne dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA TERMINU DO: 2015.08.19 DO GODZ. 10:00 2015.09.02 zakończone
166/ZP/15 2015.08.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.14 godz 10:00 2015.08.31 ZAKOŃCZONE
163/ZP/15 2015.08.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę osłon na mikroskop dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.13 godz 10:00 2015.08.25 zakończone
157/ZP/15 2015.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.10 godz 10:00 2015.08.13 zakończone
142/ZP/15 2015.07.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę sprzatania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.03 godz 10:00 2015.08.26 zakończone
154/ZP/15 2015.07.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dzierżawę centryfugalnej pompy krwi do krążenia pozaustrojowego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.31 godz 10:00 2015.08.03 zakończone
156/ZP/15 2015.07.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.30 godz 10:00 2015.07.31 ZAKOŃCZONE
140/ZP/15 2015.07.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.29 godz 10:00 2015.07.29 zakończone
139/ZP/15 2015.07.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.29 godz 10:00 2015.07.29 zakończone
149/ZP/15 2015.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.28 godz 10:00 2015.08.20 zakończone
148/ZP/15 2015.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.28 godz 10:00 2015.07.29 zakończone
144/ZP/15 2015.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.28 godz 10:00 2015.07.30 zakończone
153/ZP/15 2015.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę osłon na mikroskop dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.28 godz 10:00 2015.07.28 zakończone
98/ZP/15 2015.07.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na pogwarancyjny kompleksowy serwis z częściami symulatora Acuity iX o numerze seryjnym: 476 i 4 sztuk kolimatorów wielolistkowych MLC 120 dla akceleratorów: Clinac 2300 CD Sillhouette o numerze seryjnym: 40, Clinac 2300 CD Sillhouette o numerze seryjnym: 134, Clinac 600 CD o numerze seryjnym: 718 i Clinac 600 CD o numerze seryjnym: 1083 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.05 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 10.08.2015 r. na godz. 10:00. 2015.08.24 zakończone
126/ZP/15 2015.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.17 godz 10:00 2015.07.27 zakończone
128/ZP/15 2015.06.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę osłon na mikroskop dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.08 godz 10:00 2015.07.15 zakończone
127/ZP/15 2015.06.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.08 godz 10:00 2015.067.15 zakończone
130/ZP/15 2015.06.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.07 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający przesuwa termin na dzień 08.07.2015 2015.07.10 zakończone
129/ZP/15 2015.06.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.07 godz 10:00 2015.07.22 ZAKOŃCZONE
122/ZP/15 2015.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.19 godz 10:00 2015.06.26 zakończone
119/ZP/15 2015.06.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do diagnostyki CT/tomografia komputerowa wraz z dzierżawą urządzenia dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.11 godz 10:00 2015.06.16 zakończone
120/ZP/15 2015.06.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.10 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN NA DZIEŃ 2015.06.15 2015.06.16 zakończone
114/ZP/15 2015.06.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.10 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin na dzień 2015.06.12 2015.06.19 zakończone
117/ZP/15 2015.06.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na usługę sprzatania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.09 godz 10:00 2015.06.18 zakończone
115/ZP/15 2015.05.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.08 godz 10:00 2015.06.08 zakończone
110/ZP/15 2015.05.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.03 godz 10:00 2015.06.05 zakończone
111/ZP/15 2015.05.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.01 godz 10:00 2015.06.02 zakończone
106/ZP/15 2015.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.29 godz 10:00 2015.06.22 zakończone
97/ZP/15 2015.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawy kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.29 godz 10:00 2015.06.03 zakończone
74/ZP/15 2015.05.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu do utrzymania czystości dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.27 godz 10:00 UWAGA! Zamawiajacy przesuwa termin składania ofert na dzień 02.06.2015 r. godz. 10:00 2015.10.02 zakończone
91/ZP/15 2015.05.14 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 207 000 EURO na usługi pocztowe w zakresie wysyłki zaproszeń do kobiet na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.22 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN NA DZIEŃ 26.05.2015R. 2015.06.11 zakończone
96/ZP/15 2015.05.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.18 godz 10:00 2015.06.12 zakończone
94/ZP/15 2015.05.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.14 godz 10:00 Zamawiający przesuwa termin na 2015.05.19 2015.06.17 zakończone
82/ZP/15 2015.05.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.12 godz 10:00 2015.05.20 ZAKOŃCZONE
79/ZP/15 2015.05.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.12 godz 10:00 2015.05.15 zakończone
83/ZP/15 2015.04.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.08 godz 10:00 2015.05.21 zakończone
93/ZP/15 2015.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.07 godz 10:00 2015.05.08 zakończone
37/ZP/15 2015.04.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na usługę usuwania odpadów płynnych z terenu Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w Łodzi ul. Popioły 40 dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.06 godz 10:00 2015.05.28 zakończone
49/ZP/15 2015.04.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę filtrów i pasków klinowych do klimatyzacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.30 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 15.05.2015 r. godz. 10:00 2015.06.18 zakonczone
66/ZP/15 2015.04.01 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.09 godz 10:00 2015.04.13 zakończone
63/ZP/15 2015.03.31 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla WSS im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.08 godz 10:00 2015.04.13 zakończone
65/ZP/15 2015.03.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.03 godz 10:00 UWAGA! Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 08.04.2015r. godz. 10:00 2015.04.14 zakończone
62/ZP/15 2015.03.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na usługi hotelarskie dla pacjentów Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.03 godz 10:00 Uwaga: Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 08.04.2015r. do godz. 10:00 2015.04.30 zakończone
50/ZP/15 2015.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów budowlanych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.09 godz 10:00 2015.04.23 zakończone
59/ZP/15 2015.03.19 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.30 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 31.03.2015 r. na godz. 10:00. 2015.04.13 zakończone
56/ZP/15 2015.03.19 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.27 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień: 01.04.2015 na godz. 10:00 2015.04.13 zakończone
61/ZP/15 2015.03.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów hydraulicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.27 godz 10:00 2015.04.10 zakończone
48/ZP/15 2015.03.13 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów elektrycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.31 godz 10:00 2015.04.10 zakończone
54/ZP/15 2015.03.09 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.17 godz 10:00 2015.03.20 zakończone
55/ZP/15 2015.03.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.16 godz 10:00 2015.03.18 zakończone
52/ZP/15 2015.03.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.16 godz 10:00 2015.04.03 zakończone
53/ZP/15 2015.03.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.16 godz 10:00 2015.03.19 zakończone
44/ZP/15 2015.03.02 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.10 godz 10:00 2015.03.11 zakończone
47/ZP/15 2015.02.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.04 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 05.03.2015 r. godz. 10:00 2015.03.11 zakończone
42/ZP/15 2015.02.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.27 godz 10:00 2015.03.03 zakończone
43/ZP/15 2015.02.17 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.25 godz 10:00 2015.03.03 zakończone
38/ZP/15 2015.02.13 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na 3-letnią obsługę serwisową aparatu RTG Argostat dla Zakładu Radiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.23 godz 10:00 2015.02.24 zakończone
39/ZP/15 2015.02.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sondy Sengstakena-Blaekmorea dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.19 godz 10:00 2015.02.26 zakończone
31/ZP/15 2015.02.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.16 godz 10:00 2015.02.17 zakończone
35/ZP/15 2015.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.12 godz 10:00 2015.02.13 zakończone
32/ZP/15 2015.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Interwencyjne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.12 godz 10:00 2015.02.17 zakończone
30/ZP/15 2015.02.04 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Bloku Chirurgii Klatki Piersiowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.12 godz 10:00 UWAGA! Zamawiajacy przesuwa termin składania ofert na dzień 17.02.2015 r., godz. 10:00 2015.02.19 zakończone
29/ZP/15 2015.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni Kardiologii Interwencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.12 godz 10:00 UWAGA! Zamawiajacy przesuwa termin składania ofert na dzień 13.02.2015 r. godz. 10:00 2015.02.10 zakończone
25/ZP/15 2015.02.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.12 godz 10:00 2015.02.13 ZAKOŃCZONE
23/ZP/15 2015.01.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sondy Sengstakena-Blaekmorea dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.05 godz 10:00 2015.02.06 zakończone
16/ZP/15 2015.01.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.01.27 godz 10:00 2015.01.28 ZAKOŃCZONE
15/ZP/15 2015.01.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę mikrosfery do ładowania lekiem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.01.27 godz 10:00 2015.01.28 zakończone
9/ZP/15 2015.01.19 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion 16 o numerze seryjnym A3512039 dla Zakładu Radiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.01.27 godz 10:00 2015.01.30 zakończone
18/ZP/15 2015.01.16 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.01.26 godz 10:00 2015.01.27 zakończone
17/ZP/15 2015.01.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.01.26 godz 10:00 2015.01.27 zakończone
11/ZP/15 2015.01.16 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.01.26 godz 10:00 2015.01.27 zakończone
10/ZP/15 2015.01.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu Pracowni Kardiologii Interwencyjnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.01.23 godz 10:00 2015.01.27 zakończone
01/ZP/15 2015.01.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.01.16 godz 10:00 ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 30.03.2015R. 2015.03.20 zakończone
186 /ZP/14 2014.12.23
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj części Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2015.01.07 godz. 10:00 2015.01.14 zakończone
188/ZP/14 2014.12.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu, oprogramowania, macierzy i akcesoriów komputerowych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.12.30 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 02.01.2015 r. na godz. 10:00 2015.01.05 ZAKOŃCZONE
185/ZP/14 2014.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.01.02 godz. 10:00 2015.01.05 zakończone
182/ZP/14 2014.12.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.12.18 godz. 10:00 2014.12.22 zakończone
178/ZP/14 2014.12.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.12.15 godz. 10:00 2014.12.19 zakończone
173/ZP/14 2014.12.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.12.12 godz 10:00 2014.12.23 zakończone
176/ZP/14 2014.12.02 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na 4-letnią obsługę serwisową tomografu komputerowego Aquilion CXL dla Zakładu Radiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.12.10 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 12.12.2014r. 2014.12.16 zakończone
175/ZP/14 2014.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę średniej klasy aparatu ultrasonograficznego z opcją dopplerowską przeznaczonego do badań naczyń obwodowych dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.12.03 godz. 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.12.2014r DO GODZ. 10:00 2014.12.09 zakończone
172/ZP/14 2014.11.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. „Przebudowa pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla realizacji programu zdrowotnego Programu Wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020” dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.12.01 godz. 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.12.2014r DO GODZ. 10:00 2015.01.22 zakończone
171/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.27 godz. 10:00 2014.10.29 zakończone
170/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA: 2014.10.30 do godz 10:00 2014.11.14 zakończone
169/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.27 godz. 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 28.10.2014 r 2014.12.02 zakończone
165/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę łóżek szpitalnych i wyposażenia dla Oddziału Radioterapii/Teleradioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.28 godz. 10:00 UWAGA! Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 04.11.2014r. godz. 10:00 2014.11.26 zakończone
162/ZP/14 2014.10.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano – instalacyjne oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej – wykonanie usterek dla inwestycji zrealizowanej w ramach umowy 168/10 (budynek dawnego Domu Opieki Społecznej – Oddział Chorób Rozrostowych i Oddział Kliniki Hematologii) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.04 godz. 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 06.11.2014r 2014.12.24 zakończone
159/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na nadzór autorski i serwis nad oprogramowaniem do produkcji leków cytotoksycznych (CATO) dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA do 2015.03.27.do godz 10:00 2015.04.23 zakończone
167/ZP/14 2014.10.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 30 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 207 000 Euro na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługii jej dystrybucji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.24 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 27.10.2014 r. na godz. 10:00 2014.10.29 zakończone
163/ZP/14 2014.10.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 30 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 207 000 Euro na dostawy środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.27 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 29.10.2014 r. na godz. 10:00 2014.12.03 zakończone
160/ZP/14 2014.10.15 Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Przebudowa pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru dawnego budynku DPS na potrzeby WSS im. M. Kopernika w Łodzi dla realizacji programu zdrowotnego programu Wieloletniego „Narodowego Programu rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 – 2020”

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.31 godz. 10:00 UWAGA! Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 04.11.2014r. godz. 10:00 2014.11.07 zakończone
151/ZP/14 2014.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA TERMINU: 2014.10.27 do godz 10:00 2014.11.25 zakończone
158/ZP/14 2014.10.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.20 godz 10:00 2014.11.07 zakończone
161/ZP/14 2014.10.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla WSS im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.17 godz 10:00 2014.10.23 ZAKOŃCZONE
155/ZP/14 2014.10.03 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO nie przekraczającej 207 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.13 godz 10:00 2014.10.14 zakończone
154/ZP/14 2014.10.02 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawę lampy RTG do tomografu komputerowego Aquilion CXL o numerze seryjnym SCA 1262004 oraz 4-letnią obsługę serwisową tomografu komputerowego dla Zakładu Radiologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.10 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 14.10.2014r. 2014.10.27 zakończone
152/ZP/14 2014.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.14 godz. 10:00 2014.10.22 zakończone
119/ZP/14 2014.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.10 godz. 10:00 UWAGA! Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 15.10.2014r. godz. 10:00 2015.01.08 zakończone
148/ZP/14 2014.09.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i montaż rolet okiennych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.08 godz. 10:00 2014.10.03 zakończone
140/ZP/14 2014.09.08 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO nie przekraczającej 207 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.16 godz 10:00 2014.09.26 zakończone
115/ZP/14 2014.09.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na usługę pogwarancyjnej 4-letniej obsługi serwisowej tomografu komputerowego Aquilion CXL o numerze seryjnym SCA 1262004 dla Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.11 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 22.09.2014r. 2014.09.23 zakończone
108/ZP/14 2014.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 207 000 EURO na usługi pocztowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.12 godz. 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 10.10.2014R 2014.11.06 zakończone
139/ZP/14 2014.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w remontowanym Oddziale Ginekologii Onkologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.15 godz. 10:00 2014.09.18 zakończone
137/ZP/14 2014.08.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.05 godz. 10:00 2014.09.11 zakończone
133/ZP/14 2014.08.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na usługę sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka w Łodzi ul Piłsudskiego 71 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.02 godz. 10:00 UWAGA: TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY DO DNIA 05.09.2014r DO GODZ. 10:00 2014.10.09 zakończone
89/ZP/14 2014.08.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawy: druków medycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.08 godz. 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 12.09.2014r DO GODZ. 10:00 2014.11.07 zakończone
85/ZP/14 2014.08.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawy: generatorów nuklidowych 99 Mo/99 Tc dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.05 godz. 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 11.09.14R. 2014.10.13 zakończone
128/ZP/14 2014.08.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.19 godz. 10:00 2014.08.28 zakończone
127/ZP/14 2014.08.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.19 godz. 10:00 2014.08.22 zakończone
101/ZP/14 2014.08.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę i montaż hydroforni falowej zimnej wody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.20 godz. 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 22.08.2014r. 2014.09.17 zakończone
126/ZP/14 2014.08.08 „Przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oraz modernizacja instalacji odgromowej” Etap I.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.25 godz. 10:00 2014.09.10 zakończone
123/ZP/14 2014.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.08 godz. 10:00 2014.08.11 zakończone
107/ZP/14 2014.07.17 „Przeciwpożarowe zabezpieczenie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi oraz modernizacja instalacji odgromowej” Etap I.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.06 godz. 10:00 2014.08.07 zakończone
48/ZP/14 2014.07.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę oleju napędowego grzewczego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.14 godz 10:00 2014.08.01 zakończone
102/ZP/14 2014.06.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na świadczenie usług sterylizacji parowej i plazmowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi oraz Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.04 godz. 10:00 2014.07.11 zakończone
46/ZP/14 2014.06.17 Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 207 000 EURO na wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.25 godz. 9:00 UWAGA TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ ZMIENIONY. OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 26.06.2014r DO GODZ.9:00 2014.08.01 zakończone
94/ZP/14 2014.06.10 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na przygotowanie zmiany w dokumentacji technicznej opracowanej w 2009 na przebudowę: Oddziału Chemioterapii, Oddziału Ginekologii Onkologicznej wykonanej w ramach projektu „Modernizacja WSS im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.24 godz. 10:00 2014.07.16 zakończone
92/ZP/14 2014.06.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników diagnostycznych dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.17 godz. 10:00 2014.06.23 zakończone
95/ZP/14 2014.06.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.16 godz 10:00 2014.06.17 zakończone
77/ZP/14 2014.06.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy środków czystościowych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.26 godz 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.07.2014r DO GODZ.10:00 UWAGA: ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 04.07.2014r DO GODZ.9:00 2014.09.24 zakończone
75/ZP/14 2014.05.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 5 186 000 EURO na roboty budowlane w zakresie usuwania przecieków, uszkodzeń pokryć dachowych oraz wykonanie bieżących napraw i konserwacji w zakresie robót dekarsko-blacharskich wraz z powiązanymi, niezbędnymi robotami budowlanymi na dachach obiektów WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.13 godz 10:00 2014.07.16 zakończone
57/ZP/14 2014.05.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na: - opracowanie projektów architektonicznych budowlano – instalacyjnych – wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót / zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania – Dokumentacją projektową – dla potrzeb Regionalnego Centrum Leczenia Udaru z Zespołem Rehabilitacji Udarowej i Neurologicznej – w nowej lokalizacji na VI piętrze budynku głównego wysokiego wraz z modernizacją 2 szt. wind szpitalnych i dobudową 2 szt. wind zewnętrznych do transportu chorych wymagających rehabilitacji w WSS im. M Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.05 godz. 10:00 UWAGA! Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 09.06.2014r. godz. 10:00 2014.07.18 zakończone
87/ZP/14 2014.05.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.02 godz. 10:00 2014.06.03 zakończone
78/ZP/14 2014.05.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych, substancji recepturowych i opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.02 godz. 10:00 UWAGA! Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 05.06.2014r godz. 10:00 2014.07.03 zakończone
84/ZP/14 2014.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę gazów wraz z dzierżawą butli dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.05.30 godz. 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 03.06.2014r DO GODZ. 10:00 2014.06.10 zakończone
68/ZP/14 2014.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.05.07 godz 10:00 2014.05.13 zakończone
67/ZP/14 2014.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do produkcji FDG dla Pracowni PET dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.05.08 godz. 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 23.05.2014r. 2014.05.28 zakończone
65/ZP/14 2014.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy włókien do lasera holmowego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.05.07 godz 10:00 Uwaga: Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 14.05.2014r. do godz. 10:00 2014.06.04 zakończone
60/ZP/14 2014.04.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na świadczenie usług sterylizacji parowej i plazmowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi oraz Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.04.28 godz. 10:00 2014.04.30 zakończone
58/ZP/14 2014.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę odczynników diagnostycznych dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.04.24 godz. 10:00 2014.04.25 zakończone
55/ZP/14 2014.04.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.04.22 godz. 10:00 2014.04.23 zakończone
45/ZP/14 2014.04.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.04.14 godz. 10:00 2014.04.14 zakończone
30/ZP/14 2014.04.04 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na przygotowanie zmiany w dokumentacji technicznej opracowanej w 2009 na przebudowę: Oddziału Chemioterapii, Oddziału Ginekologii Onkologicznej wykonanej w ramach projektu „Modernizacja WSS im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.04.15 godz. 10:00 2014.05.06 zakończone
42/ZP/14 2014.04.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na realizację usługi zorganizowania 3 wyjazdów wymiany doświadczeń w ramach funduszu Programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci, VETPRO dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.04.10 godz. 10:00 UWAGA! Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 18.04.2014r godz. 10:00 2014.05.16 zakończone
43/ZP/14 2014.03.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.04.04 godz. 10:00 2014.05.16 zakończone
27/ZP/14 2014.03.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.31 godz. 10:00 2014.04.02 zakończone
10/ZP/14 2014.03.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych, substancji recepturowych i opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.04.02 godz. 10:00 2014.04.22 zakończone
24/ZP/14 2014.03.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę gazów wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.23 godz. 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU DO DNIA 24.03.2014r DO GODZ. 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 26.03.2014r Do GoDZ. 10:00 2014.04.08 zakończone
28/ZP/14 2014.03.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.13 godz. 10:00 2014.03.13 zakończone
21/ZP/14 2014.02.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu oprogramowania, macierzy i akcesoriów komputerowych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.02.17 UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 24.02.2014r DO GODZ. 10:00 2014.03.06 zakończone
20/ZP/14 2014.02.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.02.17 2014.02.18 zakończone
12/ZP/14 2014.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.02.04 UWAGA: ZAMAWIAJACY ZMIENIŁ TERMIN DO DNIA 10.02.2014 r DO GODZ. 10:00 2014.02.21 zakończone
6/ZP/14 2014.01.20
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 207 000 euro na realizację usług związanych z branżowym programem promocji branży turystyki medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.01.28 UWAGA! Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert na dzień 30.01.2014r. 2014.02.27 zakończone
4/ZP/14 2014.01.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 007 euro na dostawy testów alergologicznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.01.27 2014.01.27 zakończone
05/ZP/14 2014.01.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 207 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.01.16 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 2014.01.17 godz.10:00 2014.01.17 zakończone
185/ZP/13 2013.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.01.08 godz 10:00 2014.01.09 ZAKOŃCZONE
175/ZP/13 2013.12.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy łóżek szpitalnych z wyposażeniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.12.20 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert na dzień 30.12.2013r. 2014.02.13 zakończone
183/ZP/13 2013.11.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na świadczenie usług telefonii analogowej oraz IP w obiektach W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

kliknij żeby zobaczyć

2013.12.09 godz 10:00 UWAGA: ZMIANA TERMINU 16.12.2013r. GDOZ. 10:00 UWAGA: ZMIANA TERMINU 23.12.2013r. GDOZ. 10:00 2014.03.14 zakończone
111/ZP/13 2013.11.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: preparatów do konserwacji sprzętu medycznego, sprężonego powietrza, filtrów do myjni Medivators i filtrów do automatycznej myjni dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.29 godz 10:00 2013.12.04 zakończone
182/ZP/13 2013.11.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.28 godz 10:00 2013.12.05 zakończone
179/ZP/13 2013.11.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 2013.11.25 godz 10:00 2013.12.12 zakończone
176/ZP/13 2013.11.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji i oddymiania korytarza pomieszczeń na VII piętrze (osie 13 – 22) w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.21 godz 10:00 2013.11.26 zakończone
174/ZP/13 2013.10.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.12 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert do dn. 13.11.2013r. do godz. 10:00 2014.01.22 zakończone
138/ZP/13 2013.10.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy testów alergologicznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.12 UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25.11.2013r do godz 10:00 2013.12.05 zakończone
157/ZP/13 2013.10.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę wraz z montażem tablicy pamiątkowej, tablicy informacyjnej, naklejek (8x5cm), naklejek (24x15cm), długopisów, broszur informacyjnych, plakatów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.05 godz 10:00 2013.10.25 zakończone
152/ZP/13 2013.10.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwi przeciwpożarowych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.04 godz 10:00 2013.11.19 zakończone
171/ZP/13 2013.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.25 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 30.10.2013r. do godz. 10.00 2013.12.02 zakończone
170/ZP/13 2013.10.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na świadczenie usług telefonii analogowej oraz IP w obiektach W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.25 godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJĄCY ZMIENIŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 29.10.2013r. DO GODZ. 10:00 2013.11.13 zakończone
169/ZP/13 2013.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: hybrydyzatora dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.23 godz 10:00 2013.10.25 zakończone
166/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.16 godz 10:00 2013.10.25 zakończone
165/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.16 godz 10:00 2013.10.16 zakończone
164/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.16 godz 10:00 2013.10.16 zakończone
163/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.16 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 18.10.2013 r. na godz: 10:00 2013.10.30 zakończone
162/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.16 godz 10:00 2013.10.21 zakończone
161/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.16 godz 10:00 2013.10.23 Zakończone
160/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.16 godz 10:00 2013.10.25 zakończone
159/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.16 godz 10:00 2013.10.25 zakończone
158/ZP/13 2013.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.16 godz 10:00 2013.10.22 zakończone
151/ZP/13 2013.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na usługę odśnieżania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.11 godz 10:00 2013.10.25 zakończony
148/ZP/13 2013.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.11 godz 10:00 2013.10.22 zakończone
150/ZP/13 2013.09.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.07 godz 10:00 2013.10.29 zakończone
141/ZP/13 2013.09.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.02 godz 10:00 UWAGA: ZAMAWIĄJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 07.10.2013r., GODZ. 10:00 UWAGA: ZAMAWIĄJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 11.10.2013r., GODZ. 10:00 2013.11.19 zakończone
108/ZP/13 2013.09.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na dostawę odczynników i sprzetu zużywalnego do aparatu Cobas b 221 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.01 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 03.10.2013 r. na godz. 10:00 2013.10.24 zakończone
143/ZP/13 2013.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.25 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 30.09.2013 r. na godz: 10:00 2013.10.15 zakończone
93/ZP/13 2013.09.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na świadczenie usług serwisu, okresowych przeglądów, usuwania awarii i innych czynności związanych z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej urządzeń dźwigowych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.23 godz 10:00 2013.10.14 zakończone
142/ZP/13 2013.09.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę kateterów oskrzelowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.20 godz 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25.09.2013r. DO GODZ. 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.09.2013r. DO GODZ. 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.10.2013r. DO GODZ. 10:00 2013.10.04 zakończone
140/ZP/13 2013.09.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 14 000 EURO, nie przekraczającej wartości 200 000 EURO na dostawy tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz płyt DVD dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.19 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 24.09.2013r. na godz: 10:00 2013.12.04 zakończone
136/ZP/13 2013.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.10 godz 10:00 2013.09.12 zakończone
134/ZP/13 2013.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.06 godz 10:00 2013.09.13 zakończone
130/ZP/13 2013.08.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej wartości 200 000 Euro na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.04 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 09.09.2013 r. na godz: 10:00 2013.09.20 zakończono
98/ZP/13 2013.08.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 Euro na dostawy: sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.05 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 17.09.2013r. na godz: 10:00 2013.10.07 zakończone
116/ZP/13 2013.08.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.03 godz 10:00 2013.09.12 zakończone
99/ZP/13 2013.08.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.02 godz 10:00 2013.09.04 zakończone
133/ZP/13 2013.08.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych - wykonanie osłon radiologicznych dla montażu akceleratora wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym i wykonaniem projektu architektonicznego budowlano – wykonawczego „projektuj – buduj” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.05 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 12.09.2013 r. na godz: 10:00 2013.09.18 zakończone
126/ZP/13 2013.08.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.29 godz 10:00 2013.08.30 zakończone
69/ZP/13 2013.08.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę sprzętu gospodarstwa domowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.22 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 26.08.2013 r. na godz: 10:00 2013.09.11 zakończone
131/ZP/13 2013.08.08. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.16 godz 10:00 2013.08.26 zakończone
128/ZP/13 2013.08.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.19 godz 10:00 2013.09.17 zakończone
78/ZP/13 2013.08.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy rękawic chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.16 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 19.08.2013R GODZ. 10:00 2013.08.30 zakończone
120/ZP/13 2013.08.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych - wykonanie osłon radiologicznych dla montażu akceleratora wysokoenergetycznego wraz z zapleczem technicznym i wykonaniem projektu architektonicznego budowlano – wykonawczego „projektuj – buduj” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.19 godz 10:00 2013.08.20 zakończone
125/ZP/13 2013.08.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.09 godz 10:00 2013.08.09 zakończone
119/ZP/13 2013.07.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.02 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 08.08.2013R GODZ. 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 13.08.2013R GODZ. 10:00 2013.08.21 zakończone
118/ZP/13 2013.07.25 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.02 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 09.08.2013, godz. 10:00 2013.08.23 zakończone
117/ZP/13 2013.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na usługi: pogwarancyjnej kompleksowej 4-letniej pełnej obsługi serwisowej dla aparatu RTG Bucky Diagnost CS o numerze seryjnym 10000395 i pogwarancyjny 4-letni serwis platformy sprzętowej systemu AGFA CR w zakresie przeglądów technicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.06 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 08.08.2013R GODZ. 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 09.08.2013R GODZ. 10:00 2013.08.13 zakończone
113/ZP/13 2013.07.25 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.02 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 07.08.2013R GODZ. 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCYZAMIERZA PRZESUNĄĆ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 09.08.2013R GODZ. 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 12.08.2013R GODZ. 10:00 2013.08.29 zakończone
122/ZP/13 2013.07.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na dostawę wyrobów do terapii nerkowej w postaci: elektrod do kruszenia kamienia nerkowych i naboi do CO2 do aparatu do kruszenia kamieni dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.01 godz 10:00 2013.08.09 zakończone
121/ZP/13 2013.07.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.31 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 05.08.2013R GODZ. 10:00 2013.08.08 zakończone
115/ZP/13 2013.07.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych i kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.26 godz 10:00 2013.07.26 zakończone
109/ZP/13 2013.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.16 godz 10:00 2013.07.19 zakończone
105/ZP/13 2013.07.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.12 godz 10:00 2013.08.06 zakończone
106/ZP/13 2013.07.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.11 godz 10:00 Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 15.07.2013r., godzina 10:00 2013.07.18 zakończona
103/ZP/13 2013.06.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.08 godz 10:00 2013.07.09 zakończone
62/ZP/13 2013.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: stanowiska do wykonywania badań wysiłkowych z bieżnią oraz łóżek szpitalnych z wyposażeniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.12 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert na dzień 26.07.2013r. 2013.10.02 zakończone
102/ZP/13 2013.06.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.05 godz 10:00 2013.07.23 zakończone
97/ZP/13 2013.06.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy testów alergologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.04 godz 10:00 2013.07.15 zakończone
81/ZP/13 2013.06.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla Bloków Operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.08 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 08.07.2013 r. na godz: 10:00 2013.07.10 zakończone
95/ZP/13 2013.06.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.04 godz 10:00 2013.07.26 zakończone
79/ZP/13 2013.06.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy wraz z montażem tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej zewnętrznej, naklejek, długopisów oraz balonów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.02 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 05.07.2013 r. na godz: 10:00 2013.07.09 zakończone
90/ZP/13 2013.06.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na na dostawę wyrobów do terapii nerkowej w postaci: elektrod do kruszenia kamieni nerkowych i naboi do CO2 do aparatu do kruszenia kamieni dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.25 godz 10:00 2013.07.11 zakończone
15/ZP/13 2013.06.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy protez naczyniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.28 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 01.07.2013r. 2013.09.20 zakończone
87/ZP/13 2013.06.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.21 godz 10:00 2013.06.28 zakończone
72/ZP/13 2013.06.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy opakowań do leków recepturowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.21 godz 10:00 2013.06.27 zakończone
86/ZP/13 2013.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.19 godz 10:00 2013.06.26 zakończone
80/ZP/13 2013.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.19 godz 10:00 2013.07.08 zakończone
70/ZP/13 2013.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA! Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert na dzień 26.06.2013r. 2013.06.26 godz 10:00 2013.07.15 zakończone
84/ZP/13 2013.06.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.21 godz 10:00 2013.06.27 zakończone
83/ZP/13 2013.06.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.17 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 25.06.2013r. godz. 10.00 2013.07.04 zakończone
50/ZP/13 2013.06.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 EURO na dostawę środków dezynfekcyjnych do myjni endoskopowej dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.19 godz 10:00 2013.06.21 zakończone
22/ZP/13 2013.05.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę testów alergologicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 2013.06.10 godz 10:00 2013.06.013 zakończone
77/ZP/13 2013.05.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.07 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 11.06.2013r. na godz: 10:00 2013.07.01 zakończone
64/ZP/13 2013.05.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.10 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert na dzień 19.06.2013r. 2013.07.04 zakończone
71/ZP/13 2013.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.05.31 godz 10:00 2013.06.13 zakończone
44/ZP/13 2013.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.03 godz 10:00 2013.06.13 zakończone
63/ZP/2013 2013.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację i adaptację przestrzeni Regionalnego Ośrodka Onkologicznego na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Profilaktyki Onkologicznej.

kliknij żeby zobaczyć

2013.05.29 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 03.06.2013r. na godz: 10:00 2013.06.14 zakończone
31/ZP/13 2013.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę środków czystościowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.05.23 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 28.05.2013 r. na godz: 10:00 2013.07.10 zakończone
61/ZP/13 2013.05.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.05.15 godz 10:00 2013.06.04 zakończone
58/ZP/13 2013.04.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę materiałów hydraulicznych oraz materiałów budowlanych do bieżących modernizacji oddziałów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.05.10 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 2013.06.06 zakończone
24/ZP/13 2013.04.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.05.07 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 13.05.2013 r. 2013.05.14 zakończone
53/ZP/2013 2013.04.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.04.25 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 07.05.2013r. godz. 10.00 2013.05.31 zakończone
56/ZP/13 2013.04.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.04.22 godz 10:00 2013.04.23 zakończone
51/ZP/2013 2013.04.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.04.22 godz 11:00 2013.05.14 zakończone
52/ZP/2013 2013.04.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych oraz kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.04.17 godz 11:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 29.04.2013 r. na godz: 10:00 2013.05.28 zakończone
54/ZP/13 2013.04.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na usługi pocztowe w zakresie wysyłki zaproszeń do kobiet na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywnia Raka Piersi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.04.16 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 19.04.2013 r. na godz: 10:00 2013.04.26 zakończone
48/ZP/13 2013.04.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na usługi telekomunikacyjne wykonywane przez operatora telefonii analogowej i VOIP-owej dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.05.17 godz 10:00 2013.06.12 zakończony
47/ZP/13 2013.03.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na usługi telekomunikacyjne wykonywane przez operatora telefonii komórkowej z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz z akcesoriami, kart SIM i zestawów głośnomówiących, oraz zapewnienie mobilnego dostępu do internetu dla 6 numerów wraz z dostawą 6 fabrycznie nowych modemów dla W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.04.29 godz 10:00 2013.05.21 zakończone
43/ZP/13 2013.03.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę implantów ortopedycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.29 godz 10:00 2013.04.11 zakończone
35/ZP/13 2013.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczającej wartości 200 000 Euro na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.26 godz 10:00 2013.03.27 Zakończone
30/ZP/13 2013.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.04.10 godz 10:00 2013.05.16 zakończone
23/ZP/13 2013.03.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę rękawic do produkcji leków cytotoksycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.25 godz 10:00 2013.03.21 zakończone
185/12 2013.03.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy tonerów do kserokopiarek i faksów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.25 2013.04.05 zakończone
38/ZP/13 2013.03.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.04.05 godz 10:00 2013.05.23 zakończone
42/ZP/2013 2013.03.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.18 Zamawiający przesunął termin składania ofert na 22.03.2013r. godz. 10.00 2013.04.12 zakończone
189/12 2013.03.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę materiałów hydraulicznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.22 godz 11:00 Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 26.03.2013r. 2013.03.29 zakończone
184/12 2013.03.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: oleju napędowego grzewczego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.21 godz 10:00 2013.04.16 zakończone
40/ZP/2013 2013.03.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.18 Zamawiający przesunął termin składania ofert na 19.03.2013r. godz. 10.00 2013.04.03 zakończone
39/ZP/13 2013.03.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZAMAWIAJĄCY ZMIENIŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2013.03.18 godz 10:00 2013.03.20 zakończone
20/ZP/13 2013.03.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na usługi pocztowe w zakresie wysyłki zaproszeń do kobiet na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywnia Raka Piersi dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.18 godz 10:00 2013.03.22 zakończone
187/12 2013.03.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy róznych urządzeń i produktów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.21 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 04.04.2013 r. na godz: 10:00 2013.06.17 zakończone
29/ZP/13 2013.03.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.14 godz 10:00 2013.03.18 zakończone
27/ZP/2013 2013.02.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.08 godz 11:00 2013.03.26 zakończone
26/ZP/2013 2013.02.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej kwoty 200 000 euro na dostawy protez naczyniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.08 godz 11:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 11.03.2013r. na godz: 10:00 2013.03.14 zakończone
16/ZP/2013 2013.02.19
Kliknij aby zobaczyc

Przebudowa pomieszczeń budynku Regionalnego Ośrodka Onkologicznego (ROO) dla potrzeb funkcjonowania Oddziału Medycyny Paliatywnej realizowanego w ramach projektu pt. „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego”.

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.08 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 13.03.2013r. 2013.05.09 zakończone
17/ZP/2013 2013.02.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy stabilizatora zewnętrznego przeznaczonego do elongacji kości dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.02.27 godz 10:00 2013.03.01 zakończone
170/12 2013.02.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.02.27 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 12.03.2013r. na godz: 10:00 2013.04.12 zakończone
10/ZP/13 2013.01.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.02.08 godz 10:00 2013.02.15 zakończone
3/ZP/2013 2013.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy materiałów elektrycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.02.08 godz 10:00 2013.02.27 zakończone
09/ZP/2013 2013.01.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.01.30 godz 10:00 2013.01.31 zakończone
06/ZP/2013 2013.01.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy implantów ortopedycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.01.28 godz 11:00 2013.01.30 zakończone
05/ZP/2013 2013.01.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi o wartości poniżej 200 000euro.

kliknij żeby zobaczyć

2013.01.31 godz 11:00 2013.02.01 zakończone
162/12 2013.01.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro nie przekraczającej 200 000 EURO na wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.01.23 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 01.02.2013 r. na godz: 10:00 2013.03.19 Zakończone
145/12 2013.01.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO, nie przekraczającej 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego do zabiegów urologicznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.01.21 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 29.01.2013r. na godz: 10:00 2013.03.13 Zakończone
146/12 2012.11.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 200 000 EURO na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach gromadzenia dokumentacji archiwalnej oraz w Zakładzie Radiologii (pomieszczenie maszynowni angiografu Philips Allure) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2012.12.05 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 21.12.2012 r. na godz: 10:00 2013.01.31 zakończone
124/12 2012.11.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie przekraczającej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego i przyrządów chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2012.12.03 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 10.12.2012 r. na godz: 10:00 2013.02.22 zakończone

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych