WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Numer SprawyData ogłoszeniaOpisTemin składania ofertData ostatniej modyfikacjiStatus
131/ZP/18 2018.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę ssaków elektrycznych jezdnych oraz stołu zabiegowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.27 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 04.12.2018r. 2018.12.28 zakończone
128/ZP/18 2018.10.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę, modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.31 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 05.11.2018 r. do godz. 10:00 2018.12.03 zakończone
126/ZP/18 2018.10.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do ogrzewania pacjenta – 10 sztuk oraz aparatu do ogrzewania płynów – 20 sztuk dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.30 do godz 10:00 Zmiana na 05.11.2018r. 2018.12.06 zakończone
102/ZP/18 2018.10.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę tomografu komputerowego wraz adaptacją pomieszczeń dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.30 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 10.12.2018r. 2019.01.04 zakończone
130/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.22 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2018.11.28 2018.12.18 zakończone
127/ZP/18 2018.10.15
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora do wentylacji dyszowej z wbudowanym systemem do nawilżania dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.31 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2018.11.05 do godz 10:00 2018.11.30 zakończone
125/ZP/18 2018.10.15
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę noża harmonicznego dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.30 do godz 10:00 2018.11.28 zakończone
122/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.22 do godz 10:00 2019.01.18 zakończone
99/ZP/18 2018.10.15 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.26 do godz 10:00 ZMIANA na 28.11.2018r. 2019.01.28 zakończone
79/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę odczynników i sprzętu do oznaczeń grup krwi/prób zgodności, odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu Cobas 221, testu do oznaczania chlorków w pocie dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.23 godz 10:00 2019.01.17 zakończone
64/ZP/18 2018.10.15
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.22 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2018.12.03 do godz 10:00 2018.12.18 zakończone
124/ZP/18 2018.10.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.23 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.11.27 do godz 10:00 2019.01.11 zakończone
121/ZP/18 2018.10.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.29 do godz 10:00 Zmiana terminu na: 10.12.2018r. 2018.01.07 zakończone
70/ZP/18 2018.10.12
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do chemioterapii dootrzewnowej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.26 do godz 10:00 2018.11.22 zakończone
117/ZP/18 2018.10.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę narzędzi chirurgicznych dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.20 do godz 10:00 2018.12.13 zakończone
110/ZP/18 2018.10.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.20 do godz 10:00 2018.12.04 w toku
115/ZP/18 2018.10.08
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do terapii oddechowej z zastosowaniem wentylacji wysokoprzepływowej dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.15 do godz 10:00 2018.12.06 zakończone
114/ZP/18 2018.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia do diagnostyki leczenia białaczek dla Pracowni, Oddziału Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.24 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 30.10.2018 r. do godz. 10:00 2018.11.15 zakończone
116/ZP/18 2018.10.05
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę lamp bezcieniowych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.13 do godz 10:00 2018.11.21 zakończone
106/ZP/18 2018.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.13 do godz 10:00 2019.01.22 zakończone
112/ZP/18 2018.10.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę łóżek sterowanych elektrycznie wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.18 do godz 10:00 2018.11.08 zakończone
109/ZP/18 2018.10.03
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu do bronchoskopii dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.13 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2018.11.14 do godz 10:00 2018.12.07 zakończone
92/ZP/18 2018.10.03
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę, modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.12 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na dzień 19.11.2018 r., do godz. 10:00 2018.12.14 zakończone
113/ZP/18 2018.10.01
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę lup operacyjnych oraz lampy czołowej dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.08 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2018.11.13 do godz 10:00 2018.11.26 zakończone
86/ZP/18 2018.10.01
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę unitu laryngologicznego dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.07 do godz 10:00 2018.12.06 zakończone
85/ZP/18 2018.10.01
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.07 do godz 10:00 2018.12.07 zakończone
103/ZP/18 2018.09.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wózków anestezjologicznych oraz foteli zabiegowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.06 do godz 10:00 2018.12.17 zakończone
87/ZP/18 2018.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Wideoskopowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.25 do godz 10:00 2019.01.22 zakończone
81/ZP/18 2018.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na roboty budowlane polegające na wymianie istniejącej instalacji wodociągowej zasilającej zbiorniki retencyjne i komorę zasuw dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.01 do godz 10:00 2018.10.03 zakończone
75/ZP/18 2018.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych – import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.26 do godz 11:00 2018.01.16 zakończone
96/ZP/18 2018.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.09.28 do godz 10:00 2018.10.03 zakończone
94/ZP/18 2018.09.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 5 548 000 euro, którego przedmiotem jest: A) rozbudowa i przebudowa Głównego Budynku od strony frontowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi na potrzeby: - REGIONALNEJ PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ PLANOWANEJ I INTERWENCYJNEJ (SZPITALNY ODDZIAŁU PRZYJĘĆ INTERWENCYJNYCH DLA ONKOLOGII, REGIONALNA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA) - ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ NA POTRZEBY RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ I ONKOLOGII OBRAZOWEJ - APTEKI SZPITALNEJ Z AUTOMATYCZNYM SORTOWANIEM LEKÓW NA POTRZEBY OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO B) rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu Szpitala na potrzeby CENTRALNEJ STERYLIZATORNI.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.17 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 24.10.2018r. 2018.11.06 zakończone
93/ZP/18 2018.09.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.17 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 05.11.2018 r. do godz.10:00 2018.11.05 zakończone
84/ZP/18 2018.08.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę urządzenia do pomiaru stężenia i czystości DNA (spektrofotometr) dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.09.14 do godz 10:00 Zmiana na 18.09.2018r. 2018.10.05 zakończone
61/ZP/18 2018.08.03
Kliknij aby zobaczyc

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do terapii oddechowej z zastosowaniem wentylacji wysokoprzepływowej dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.09.12 do godz 10:00 2018.09.24 zakończone
82/ZP/18 2018.07.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (przewóz pacjentów) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.08.07 do godz 11:00 UWAGA ZMIANA : 2018.08.10 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA : 2018.08.28 do godz. 10:00 2018.08.30 zakończone
62/ZP/18 2018.07.23
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę lamp bezcieniowych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.08.31 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 03.09.2018 r. do godz. 10:00 2018.09.14 zakończone
72/ZP/18 2018.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na usługę 4 – letniego pogwarancyjnego serwisu bez części dla rezonansów magnetycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.08.28 do godz 10:00 2018.09.05 zakończone
59/ZP/18 2018.07.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę defibrylatora przenośnego z możliwością kardiowersji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

2018.08.22 do godz 10:00 UWAGA:Zmiana na: 27.08.2018 r. do godz.10:00 2018.11.09 zakończone
56/ZP/18 2018.07.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.08.20 godz 10:00 2018.10.03 zakończone
74/ZP/18 2018.07.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.08.17 do godz 10:00 2018.09.06 zakończone
69/ZP/18 2018.07.09
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatów do znieczulania z respiratorem dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.08.21 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 28.08.2018 r. do godz. 10:00 2018.09.17 zakończone
63/ZP/18 2018.07.09
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora do wentylacji dyszowej z wbudowanym systemem do nawilżania dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.08.21 do godz 10:00 2018.10.10 zakończone
60/ZP/18 2018.07.09
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę defibrylatorów – 3 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę, modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”.

kliknij żeby zobaczyć

2018.08.16 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 22.08.2018r.do godz. 10:00 2018.11.09 zakończone
71/ZP/18 2018.06.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na czynności pomocnicze będące w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz na usługę sprzątania w części administracyjnej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.08.03 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 07.08.2018r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: 21.08.2018r do godz. 10:00 uwaga zmiana na 23.08.2018 2018.10.05 zakończone
55/ZP/18 2018.06.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.07.26 do godz 10:00 2018.09.07 zakończone
53/ZP/18 2018.05.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (przewóz pacjentów) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.06.20 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA do 29.06.2018r do godz. 10:00 2018.07.04 zakończone
58/ZP/18 2018.05.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.22 do godz 10:00 2018.07.02 zakończone
50/ZP/18 2018.04.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu narzędzi mikrochirurgicznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.25 do godz 10:00 2018.07.16 zakończone
48/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.28 do godz 10:00 zmiana na 2018. 06.05 do godz. 10:00 zmiana na 2018. 06.08 do godz. 10:00 2018.10.01 zakończone
47/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.24 do godz 10:00 Uwaga: Zamawiający zmienia termin na 07.06.2018r. Zamawiający zamierza przesunąć termin składania ofert.Informacja o zmianie pojawi sie na stronie w dniu jutrzejszym. Zamawiający zmienia termin na 26.06.2018r. Zamawiający zmienia termin na 29.06.2018r. 2018.12.11 zakończone
46/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.28 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.06.07 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA 14.06.2018r do godz. 10:00 2018.09.14 zakończone
44/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na na dostawy odczynników i sprzętu do produkcji i analizy radiofarmaceutyków do Pracowni PET Zakładu Medycyny Nuklearnej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.24 godz 10:00 Zmiana na 12.06.2018r. Zmiana na 21.06.2018r. 2018.07.03 zakończone
33/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.24 godz 10:00 2018.10.26 zakończone
29/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.24 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 05.06.2018r. Zamawiający zmienia na 21.06.2018r. Zamawiający zmienia na 06.07.2018r. 2018.12.21 zakończone
21/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.25 do godz 10:00 2018.09.28 zakończone
20/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.23 godz 10:00 2018.06.15 zakonczone
12/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.25 do godz 10:00 zmiana na 2018.06.07 do godz 10:00 zmiana na 2018.06.15 do godz. 10.00 2018.11.09 zakończone
49/ZP/18 2018.04.13
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratorów transportowych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.23 do godz 10:00 2018.06.28 zakończone
43/ZP/18 2018.04.12
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę stołu operacyjnego ortopedycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.21 do godz 10:00 2018.06.21 zakończone
42/ZP/18 2018.04.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.26 godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 02.05.2018 r., godz.10:00 2018.06.28 zakończone
2/ZP/18 2018.04.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.16 godz 10:00 2018.07.10 zakończone
45/ZP/18 2018.03.30
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.09 do godz 10:00 2018.06.26 zakończone
210/ZP/17 2018.03.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na roboty budowlane polegające na wymianie istniejącej instalacji wodociągowej zasilającej zbiorniki retencyjne i w komorze zasuw dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.10 do godz 10:00 2018.05.10 w toku
39/ZP/18 2018.03.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu resuscytacyjno-anestezjologicznego oraz defibrylatora dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.08 do godz 10:00 2018.06.19 zakończono
37/ZP/18 2018.03.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.08 do godz 10:00 2018.06.06 zakończone
8/ZP/18 2018.03.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę stanowisk do pobierania krwi (2 szt.) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.09 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana terminu na 2018.06.04 do godz 10:00 2018.06.26 zakończone
228/ZP/17 2018.03.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę systemu haków operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.07 do godz 10:00 2018.06.21 zakończone
227/ZP/17 2018.03.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę histeroskopu z przenośnym torem wizyjnym dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.07 do godz 10:00 2018.06.13 zakończone
201/ZP/17 2018.03.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.02 do godz 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.08 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.15 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.24 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.25 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.29 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.06.01 do godz. 09:00 uwaga zmiana na: 2018.06.08 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.06.13 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.06.29 do godz. 10:00 2019.05.09 zakończone
15/ZP/18 2018.03.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na usługę 4 – letniego pogwarancyjnego serwisu bez części dla rezonansów magnetycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.25 do godz 10:00 2018.05.11 zakończone
1/ZP/18 2018.03.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.27 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.05.09. Uwaga: Zamawiający zamierza przesunąć termin składania ofert na 2018-05-11.UWAGA ZMIANA:2018.05.11 do godz 10:00 2018.09.05 zakończone
221/ZP/17 2018.03.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.27 do godz 10:00 UWAGAZ MIANA: 2018.05.02 do godz. 10:00 UWAGAZ ZMIANA: 2018.05.08 do godz. 10:00 2018.07.11 zakończone
220/ZP/17 2018.03.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę odczynników do badań cytometrycznych, do badań cytogenetycznych metodą FISH, odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań krzepnięcia krwi dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.23 godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 2018.04.27,godz. 10:00 2018.07.04 zakończone
26/ZP/18 2018.03.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę ureterorenoskopów dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.26 do godz 10:00 Zmiana na 29.03.2018r. 2018.05.07 zakończone
226/ZP/17 2018.03.07
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę lamp operacyjnych bezcieniowych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.21 do godz 10:00 2018.04.25 zakończone
197/ZP/17 2018.03.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.13 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.04.30 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.05.11 do godz. 10:00 2018.07.27 zakończone
222/ZP/17 2018.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.20 do godz 10:00 Zmiana na 24.05.2018r. 2018.07.25 zakończone
206/ZP/17 2018.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodz

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.11 do godz 10:00 2018.06.07 zakończone
24/ZP/18 2018.02.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.15 do godz 10:00 2018.04.06 zakończone
174/ZP/17 2018.02.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.10 do godz 10:00 Zmiana na 19.04.2018r. 2018.09.07 zakończone
167/ZP/17 2018.02.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.05 do godz 10:00 2018.08.03 Zakończone
218/ZP/17 2018.02.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.04.06 do godz 10:00 Zmiana na 30.04.2018r. 2018.12.17 zakończone
207/ZP/17 2018.02.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.30 do godz 10:00 2018.05.22 zakończone
22/ZP/18 2018.02.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wiertarek ortopedycznych na Blok Operacyjny dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.01 do godz 10:00 2018.03.08 zakończone
168/ZP/17 2018.02.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.28 do godz 10:00 Zmiana na 09.04.2018r. Zmiana na 18.04.2018r. Zmiana na 20.04.2018r. 2018.06.13 zakończone
23/ZP/18 2018.02.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.01 do godz 10:00 2018.03.23 zakończone
212/ZP/17 2018.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dzierżawę centryfugalnej pompy krwi do krążenia pozaustrojowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.14 do godz 10:00 2018.05.15 zakończone
199/ZP/17 2018.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.16 do godz 10:00 Zmiana na 19.03.2018r. 2018.05.30 zakończone
172/ZP/17 2018.02.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.16 godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.03.22 godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.04.06 godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.04.12 godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.04.17 godz 10:00UWAGA ZMIANA:2018.04.23 godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.04.30 godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.05.14 2018.10.18 zakończone
175/ZP/17 2018.01.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.12 godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 16.04.2018 r., godz. 10:00 2018.06.15 zakończone
223/ZP/17 2018.01.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.13 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.03.26 do godz 10:00 2018.05.18 zakończone
224/ZP/17 2018.01.25 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodz

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.08 do godz 10:00 2018.03.07 zakonczone
205/ZP/17 2018.01.24 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodz

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.09 do godz 10:00 2018.07.24 zakończone
5/ZP/18 2018.01.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.02 do godz 10:00 Zmiana terminu na 2018.02.07 2018.02.21 zakończone
170/ZP/17 2018.01.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.03.01 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.03.15 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.03.21 do godz 10:00 2018.08.22 zakończone
169/ZP/17 2018.01.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.28 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.03.15 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.03.20 do godz 10:00 2018.07.27 zakończone
161/ZP/17 2018.01.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych niezarejestrowanych w Polsce dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.21 do godz 10:00 2018.03.16 zakończone
157/ZP/17 2018.01.08 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.16 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 01.03.2018 r. godz. 10:00 2018.05.11 zakończone
208/ZP/17 2018.01.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.14 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.02.21 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.03.09 do godz ZMIANA: 2018.03.13 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.03.22 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.04.05 do godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 2018.04.05 do godz 10:00 2018.07.11 zakończone
214/ZP/17 2018.01.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.08 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 02.03.2018 r. UWAGA ZMIANA NA: 15.03.2018 r. godz. 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 21.03.2018 r. godz. 10:00 2018.08.24 zakończone
181/ZP/17 2017.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na usługę wykonania kompleksowego serwisu systemu zarządzania Aria oraz systemu planowania leczenia Eclipse przez okres 48 miesięcy z jednoczesnym podniesieniem (aktualizacją) posiadanych systemów do wersji 15 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.31 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 15.02.2018r. 2018.04.03 zakończone
133/ZP/17 2017.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań krzepnięcia krwi dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.05 godz 10:00 2018.02.28 zakończone
96/ZP/17 2017.12.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę paliwa gazowego i świadczenie usług jego dystrybucji – gaz ziemny wysokometanowy o ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.25 godz 10:00 2018.02.22 zakończone
217/ZP/17 2017.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.26 do godz 10:00 UWAGA ZMIAN DO 06.02.2017r do godz. 10:00 2018.02.19 zakończone
193/ZP/17 2017.12.11 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodz

kliknij żeby zobaczyć

2018.02.06 do godz. 10:00 zmiana na 2018.02.20 do godz. 10:00 zmiana na 2018.03.06 do godz. 10:00 zmiana na 2018.03.20 do godz. 10:00 2018.08.16 zakończone
149/ZP/17 2017.12.11 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodz

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.23 do godz 10:00 zmiana na 2018.02.07 do godz 10:00 zmiana na 2018.02.20 do godz 10:00 2018.07.23 zakończone
129/ZP/17 2017.12.08 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodz

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.17 do godz 10:00 zmiana na 2018.01.30 do godz. 10:00 2018.02.28 zakończone
200/ZP/17 2017.12.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.17 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.01.26 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.02.02 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.02.19 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2018.02.22 do godz 10:00 2018.04.09 zakończone
182/ZP/17 2017.11.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę nasofiberoskopu diagnostycznego dla projektu pn. „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.09 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 16.01.2018 r. 2018.03.02 zakończone
128/ZP/17 2017.11.24 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.09 do godz 10:00 zmiana na 2018.01.12 do godz. 10:00 zmiana na 2018.01.18 do godz. 10:00 zmiana na 2018.01.26 do godz. 10:00 2018.06.08 zakończone
162/ZP/17 2017.11.16 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.01.03 do godz 10:00 2018.02.20 zakończone
191/ZP/17 2017.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę systemu do biopsji pod kontrolą USG, MMR, NMR dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.28 godz 10:00 2017.12.15 zakończone
190/ZP/17 2017.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury do detekcji węzła wartowniczego z użyciem polikoloidu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.28 godz 10:00 2017.12.08 zakończone
189/ZP/17 2017.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę systemu do śródoperacyjnej radiografii wycinka tkanek dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.28 godz 10:00 2017.12.14 zakończone
188/ZP/17 2017.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w dotykowy panel sterujący z wyposażeniem dodatkowym (1 szt.), mobilnego aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem dodatkowym (1 szt.) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.28 godz 10:00 2017.12.13 zakończone
146/ZP/17 2017.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.21 do godz 10:00 UWAGa ZMIANA 2018r.01.09 DO GODZ. 10:00 2018.03.01 zakończone
187/ZP/17 2017.11.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Kliniki Hematologii z przeznaczeniem dla ośrodka transplantacyjnego, banku krwi i komórek oraz medycznego laboratorium diagnostycznego testującego komórki, tkanki i narządy w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.24 godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 28.11.2017 r., godz. 10:00 2017.12.08 zakończone
171/ZP/17 2017.11.10 Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.19 godz 10:00 2018.01.18 zakończone
173/ZP/17 2017.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzetu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.18 godz 10:00 2018.03.02 zakończone
183/ZP/17 2017.11.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.22 do godz 10:00 2017.12.08 zakończone
184/ZP/17 2017.11.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.21 do godz 10:00 2017.12.01 zakończone
125/ZP/17 2017.11.02 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.14 do godz 10:00 zmiana na 2017.12.21 do godz. 10:00 zmiana na 2017.12.28 do godz. 10:00 zmiana na 2018.01.10 do godz. 10:00 2018.04.26 zakończone
179/ZP/17 2017.10.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.13 godz 10:00 UWAGA!Zmiana na 15.11.2017r. 2017.12.01 zakończone
123/ZP/17 2017.10.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH oraz odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.07 godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 20.12.2017 r., godz. 10:00 2018.03.01 zakończone
109/ZP/17 2017.10.23 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.30 do godz 10:00 zmiana na 2017.12.14 do godz.10:00 2017.03.02 zakończone
176/ZP/17 2017.10.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę stołu operacyjnego i ureterorenoskopów giętkich dla potrzeb Oddziału Urologii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.06 do godz 10:00 2017.12.06 zakończone
156/ZP/17 2017.10.19 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.03 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 24.11.2017r. 2017.12.14 zakończone
139/ZP/17 2017.10.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.12.01 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA DO 2017.12.12 DO GODZ. 10:00 UWAGA ZMIANA DO 2017.12.21 DO GODZ. 10:00 UWAGA ZMIANA DO 2018.01.08 DO GODZ. 10:00 2018.07.02 zakończone
160/ZP/17 2017.10.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę stanowisk diagnostycznych RTG – 2 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.31 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 03.11.2017 r. 2017.12.04 zakończone
159/ZP/17 2017.10.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu RTG jezdnego cyfrowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.31 do godz 10:00 2017.12.01 zakończone
158/ZP/17 2017.10.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu do pomiaru parametrów krytycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.31 do godz 10:00 2017.11.13 zakonczone
127/ZP/17 2017.10.13
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę łóżek intensywnej terapii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.21 godz 10:00 2017.12.07 zakończone
80/ZP/17 2017.10.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę odczynników i sprzętu do oznaczeń grup krwi/prób zgodności, do badań szpiku i oznaczeń Helicobacter pylori dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.21 godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 29.11.2017, godz.10:00 2018.03.12 zakończone
140/ZP/17 2017.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.22 do godz 10:00 UWAGA ZMIAN NA 2017.11.28 do godz. 10:00 2018.02.02 zakończone
112/ZP/17 2017.10.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.15 do godz 10:00 2018.01.25 zakończone
152/ZP/17 2017.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.09 do godz 10:00 2017.11.30 zakończone
118/ZP/17 2017.09.29
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu USG, kardiomonitora przystosowanego do MRI i kardiomonitora mobilnego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.07 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 08.11.2017 r., do godz. 10:00 2017.12.04 zakończone
119/ZP/17 2017.09.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę wózków transportowych z butlami kompozytowymi do wentylacji z zaworem typu LIV przystosowanymi do rezonansu magnetycznego (3 szt.) oraz stanowisk do pobierania krwi (2 szt.) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.06 do godz 10:00 2017.12.01 zakończone
121/ZP/17 2017.09.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę zestawu resuscytacyjno-anestezjologicznego oraz defibrylatora dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.02 godz 10:00 2017.12.04 zakończone
120/ZP/17 2017.09.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę zestawu do torakotomii ratunkowej oraz zestawu narzędzi chirurgicznych i naczyniowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.03 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 07.11.2017r. 2017.12.05 zakończone
117/ZP/17 2017.09.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę respiratora transportowego – 1 szt. oraz respiratora stacjonarnego z automatycznym dostosowaniem parametrów wentylacji i natlenienia w sposób ciągły – 1 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.02 do godz 10:00 2017.12.01 zakończone
116/ZP/17 2017.09.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu do pomiaru rzutu serca dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.03 do godz 10:00 2017.12.01 zakończone
147/ZP/17 2017.09.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.11.02 do godz 10:00 2017.12.13 zakończone
95/ZP/17 2017.09.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.30 do godz 10:00 zamawiający zmienia na 2017.11.07 do godz. 10:00 2017.03.12 zakończone
87/ZP/17 2017.09.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.24 do godz 10:00 Zamawiający zmienia na 31.10.2017r.do godz. 10:00 Zamawiajacy zmienia na 08.11.2017r.do godz. 10:00 2017.02.27 ZAKOŃCZONE
132/ZP/17 2017.09.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.27 do godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin do dn. 2017.09.29 do 10:00 2017.10.31 zakończone
142/ZP/17 2017.09.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.20 do godz 10:00 2017.11.16 zakończone
137/ZP/17 2017.08.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.11 do godz 10:00 2017.10.24 zakończone
111/ZP/17 2017.08.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.16 do godz 10:00 2018.01.11 zakończone
63/ZP/17 2017.08.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.10 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2017.10.20 2018.02.15 zakończone
85/ZP/17 2017.08.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.11 do godz 10:00 Uwaga zmiana na: 2017.10.18 Uwaga zmiana na: 2017.11.03 2017.01.25 zakończone
124/ZP/17 2017.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.05 do godz 10:00 2017.10.30 zakończone
106/ZP/17 2017.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy dostawy artykułów pomocniczych do receptury i mieszadła mechanicznego do Unguatora dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.05 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 25.10.2017 r. UWAGA ZMIANA NA: 06.11.2017 r. UWAGA ZMIANA NA: 15.11.2017 r. UWAGA ZMIANA NA: 21.11.2017 r. 2017.12.29 zakończone
100/ZP/17 2017.08.28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na usługę prania i serwisu bieliźniarskiego w technologii RFID UHF dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.04 godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 10.10.2017 r. godz 10:00 2017.11.22 zakończone
108/ZP/17 2017.08.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.05 do godz 10:00 Uwaga: Zamawiający zmienia na 02.11.2017r. Zamawiający zmienia na 10.11.2017r. 2017.04.05 zakończone
88/ZP/17 2017.08.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.10.04 do godz 10:00 Uwaga: Zmiana na 12.10.2017r. 2017.12.27 zakończone
122/ZP/17 2017.08.14 Postępowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro na zakup aparatu EMG dla Zakładu Elektrodiagnostyki i EMG WWCOiT. im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.21 godz 10:00 2017.10.10 zakończone
113/ZP/17 2017.08.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.25 godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 05.10.2017r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: 16.10.2017r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: 31.10.2017r do godz. 10:00 2017.05.09 zakończone
101/ZP/17 2017.08.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.18 do godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin do dn. 02.10.2017r. do godz. 10:00 2018.01.08 zakończone
126/ZP/17 2017.08.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.22 do godz 10:00 Zamawiający zmienia na 25.08.2017r. 2017.09.27 zakończone
115/ZP/17 2017.08.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych niezarejestrowanych w Polsce dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.12 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana terminu na dzień 15.09.2017r. 2017.10.03 zakończone
114/ZP/17 2017.08.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.14 do godz 10:00 2017.10.11 zakończone
75/ZP/17 2017.08.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na odbiór (z ważeniem) i transport (z załadunkiem i rozładunkiem) oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09 z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi wraz z transportem wewnętrznym odpadów medycznych i komunalnych (w tym również segregowanych) z miejsca ich powstania (z poszczególnych jednostek organizacyjnych Centrum) do miejsca ich odbioru i ważenia (w przypadku odpadów medycznych) lub gromadzenia (w przypadku odpadów komunalnych) oraz zapewnieniem sprzętu niezbędnego do realizacji tych zadań

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.12 godz 10:00 UWAGA:Zamawiający przesunął termin do dn. 2017.09.18. godz. 10.00 2017.11.10 zakończone
102/ZP/17 2017.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.15 godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJĄCY PLANUJE ZMIANĘ TERMINU NA 20.09.2017 R UWAGA: ZMIANA NA 20.09.2017 R. 2018.01.03 zakończone
66/ZP/17 2017.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.14 godz 10:00 UWAGA ZMIANA 28.09.2017r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA 03.10.2017r UWAGA ZMIANA 06.10.2017r 2018.02.19 zakończone
50/ZP/17 2017.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.15 godz 10:00 UWAGA ZMIANA 26.09.2017r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA 04.10.2017r do godz. 10:00UWAGA ZMIANA 12.10.2017r do godz. 10:00 2018.04.13 zakończone
90/ZP/17 2017.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do diagnostyki CT/tomografia komputerowa wraz zdzierżawą urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.07 do godz 10:00 2017.09.28 zakończone
61/ZP/17 2017.07.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.31 do godz 10:00 2018.02.23 zakończone
60/ZP/17 2017.07.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.09.01 do godz 10:00 2017.10.30 zakończone
43/ZP/17 2017.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.30 do godz 10:00 Zamawiający zmienia na 11.09.2017r. Zamawiający zmienia na 14.09.2017r. 2017.11.30 zakończone
72/ZP/17 2017.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.28 do godz 10:00 2017.11.15 zakończone
79/ZP/17 2017.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę macierzy, serwerów, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.25 godz 10:00 Zmiana na 28.08.2017r. 2017.09.20 zakończone
67/ZP/17 2017.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę rękawic chirurgicznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.22 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 29.08.2017 r., godz.10:00 2017.11.28 zakończone
46/ZP/17 2017.07.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.23 do godz 10:00 UWAGA, ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA: 2017.08.31 2017.09.13 zakończone
99/ZP/17 2017.07.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów do naświetlań pacjentów (unieruchomienia i podkładki) dla Zakładu Teleradioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.22 godz 10:00 UWAGA: ZMIANA NA 04.09.2017 R. 2017.10.31 zakończone
45/ZP/17 2017.07.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.22 godz 10:00 2017.10.05 zakończone
68/ZP/17 2017.07.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.17 godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 05.09.2017 R. UWAGA ZMIANA 11.09.2017r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA 20.09.2017r do godz. 10:00 2018.02.07 zakończone
44/ZP/17 2017.07.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.21 godz 10:00 UWAGA! Zmiana terminu na dzień 31.08.2017r. 2017.09.18 zakończone
31/ZP/17 2017.07.03 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.17 godz 10:00 2017.10.05 zakończone
86/ZP/17 2017.06.29 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.13 godz 10:00 2017.08.02 zakończono
30/ZP/17 2017.06.26 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.02 godz 10:00 2017.10.11 zakończone
77/ZP/17 2017.06.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.08.01 do godz 10:00 2017.10.11 zakończone
29/ZP/17 2017.06.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.24 do godz 10:00 2017.12.15 zakończone
54/ZP/17 2017.06.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę łóżek dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.19 do godz 10:00 2017.07.27 zakończone
14/ZP/17 2017.06.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.20 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana terminu na dzień 01.09.2017r. 2018.06.15 zakończone
22/ZP/17 2017.06.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.11 do godz 10:00 Zmiana na 13.07.2017r. 2017.09.04 zakończone
34/ZP/17 2017.06.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.12 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2017.07.17 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2017.07.25 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2017.08.01 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2017.08.07 do godz 10:00 2017.11.10 zakończone
53/ZP/17 2017.05.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę myjni dezynfektorów do butów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.07.06 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana terminu na 2017.07.14 2017.07.26 zakończone
8/ZP/17 2017.05.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.06.26 do godz 10:00 2017.09.14 zakończone
26/ZP/17 2017.05.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.06.14 do godz 10:00 Zamiana na 21.06.2017r. 2017.09.21 zakończone
20/ZP/17 2017.05.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na na usługę sterylizacji parowej, usługę sterylizacji bielizny operacyjnej, usługę sterylizacji plazmowej niskotemperaturowej sprzętu termolabilnego oraz sterylizacji tlenkiem etylenu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2017.06.08 do godz 10:00 2017.06.21 zakończone
214/ZP/16 2017.04.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą aparatów do terapeutycznego podciśnieniowego leczenia ran dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.06.06 do godz 10:00 2017.06.20 zakończone
58/ZP/17 2017.04.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.10 do godz 10:00 2017.05.23 zakończone
202/ZP/16 2017.04.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki oraz Pracowni Cytogenetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2017.06.01 godz 10:00 UWAGa: Zmiana na 07.06.2017 r., godz. 10:00 2017.10.02 zakończone
40/ZP/17 2017.04.20
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę kolonoskopu dla projektu pn. „Realizacja zadań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.29 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 01.06.2017 r. godz.10:00 2017.06.30 zakończone
16/ZP/17 2017.04.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.25 godz 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU: 31.05.2017r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU: 07.06.2017r do godz. UWAGA ZMIANA TERMINU: 21.06.2017r do godz.10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU: 30.06.2017r do godz.10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU: 07.07.2017r do godz.10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU: 13.07.2017r do godz.10:00 2017.10.19 zakończone
41/ZP/17 2017.04.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.04 do godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA: 2017.05.08; 2017.05.09 2017.05.22 zakończone
15/ZP/17 2017.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.23 do godz 10:00 Zamawiający zmienia na 08.06.2017r. Zamawiający zmienia na 13.06.2017r. 2017.07.14 zakończone
11/ZP/17 2017.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.25 do godz 10:00 Zamawiający zmiania na 12.06.2017r. Zamawiający zmiania na 19.06.2017r. 2017.07.14 zakończone
1/ZP/17 2017.04.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.12 do godz 10:00 2017.05.24 zakończone
209/ZP/16 2017.03.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego wraz z dzierżawą aparatów kompatybilnych z w\w sprzętem dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.08 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający zmienia na 30.05.2017r. 2016.08.23 zakończone
213/ZP/16 2017.03.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.05 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 19.05.2017 R. UWAGA ZMIANA NA: 31.05.2017 R. UWAGA ZMIANA NA: 26.06.2017 R. UWAGA ZMIANA NA: 12.07.2017 R. UWAGA ZMIANA NA: 13.07.2017 R. 2018.04.09 zakończone
207/ZP/16 2017.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.05 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 26.05.2017r. 2017.08.31 zakończone
198/ZP/16 2017.03.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.05.04 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 12.05.2017R.; 17.05.2017r; 23.05.17r. 2017.08.29 zakończone
194/ZP/16 2017.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.25 do godz 10:00 2017.08.11 zakończone
25/ZP/17 2017.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.19 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 04.05.2017r UWAGA ZMIANA: 19.05.2017r do godz. 10:00 2017.09.04 zakończone
191/ZP/16 2017.03.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.25 do godz 10:00 UWAGA: Zamawiający zmienia na 04.05.2017r. 2017.05.26 zakończone
17/ZP/17 2017.03.13 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni Leku Cytotoksycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.21 do godz 10:00 2017.05.16 zakończone
199/ZP/16 2017.03.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych, surowców i artykułów pomocniczych do receptury, surowców i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.19 do godz 10:00 2017.07.14 zakończone
182/ZP/16 2017.03.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.12 godz 10:00 2017.06.13 zakończone
196/ZP/16 2017.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.12 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 25.04.2017r. 09.05.2017r.; 15.05.2017r.; 19.05.2017r.; 30.05.2017r. 2017.10.19 zakończone
215/ZP/16 2017.02.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.04.03 godz 10:00 Uwaga! Zmiana terminu na 21.04.2017r. 2017.07.10 zakończone
208/ZP/16 2017.02.17 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.03.29 o godz 10:00 UWAGA ZMIANA 31.03.2017 do godz. 10:00 2017.07.24 zakończone
158/ZP/16 2017.02.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę sprzetu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.03.27 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 2017.03.31 do godz. 10:00 2017.09.20 zakończone
6/ZP/17 2017.02.13 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.02.27 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA : 2017.03.15 do godz. 10:00 2017.07.20 zakończone
2/ZP/17 2017.02.09 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę i wymianę źródeł promieniotwórczych Ir – 192 oraz świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.03.20 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 31.03.2017r. 2017.04.19 zakończone
211/ZP/16 2017.02.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.03.16 do godz 10:00 2017.07.10 zakończone
169/ZP/16 2017.02.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIAN 27.04.2017r do godz. 10:00 2017.08.11 zakończone
180/ZP/16 2017.01.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2017.03.09 do godz 10:00 Zamawiajacy zmienia termin składania ofert na 16.03.2017 r. do godz. 10:00 UWAGA: Zamawiajacy zmienia termin składania ofert na 22.03.2017 r. do godz. 10:00 2017.06.29 zakończone
3/ZP/17 2017.01.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na usługę prania i serwisu bieliźniarskiego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2017.02.13 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 15.02.2017 r. do godz. 10:00 2017.03.22 zakończone
206/ZP/16 2017.01.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.03.06 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 22.03.2017r. 2017.07.05 zakończone
188/ZP/16 2017.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na usługę nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania AMMS i InfoMedica dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.03.03 do godz 10:00 UWAGA!Zmiana na dzień 19.04.2017r. 2017.05.16 zakończone
157/ZP/16 2017.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.03.02 godz 10:00 2017.04.10 zakończone
151/ZP/16 2017.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.03.02 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 14.03.2017r. 2017.06.02 zakończone
137/ZP/16 2017.01.02 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. UWAGA: Zmiana na: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań cytogenetycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.02.08 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 20.02.2017 r. 2017.06.19 zakończone
174/ZP/16 2016.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzetu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (VI) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.02.02 do godz 10:00 2017.03.14 zakończone
200/ZP/16 2016.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę detektora płaskiego bezprzewodowego cyfrowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.02.02 do godz 10:00 Zmiana na 2017r.02.06 do godziny 10:00 2017.03.01 zakończone
197/ZP/16 2016.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.02.02 do godz 10:00 ZAMAWIAJACY MODYFIKUJE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 08.02.2017 r. 2017.06.02 zakończone
189/ZP/16 2016.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii Gastrologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.02.02 do godz 10:00 ZAMAWIAJACY MODYFIKUJE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 21.02.2017 r. GODZ. 10:00 2017.05.10 zakończone
150/ZP/16 2016.12.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy materiałow opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.31 do godz 10:00 ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 13.02.2017 R. 2017.05.12 zakończone
187/ZP/16 2016.12.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.02.01 do godz 10:00 2017.06.14 zakończono
149/ZP/16 2016.12.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.26 do godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 02.02.2017 2017.04.11 zakończone
163/ZP/16 2016.12.16 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (V) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.24 do godz 10:00 2017.02.23 zakończone
154/ZP/16 2016.12.09 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.17 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 07.02.2017 r. 2017.08.04. zakonczone
143/ZP/16 2016.12.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.24 do godz 10:00 Zamawiający zmienia na 15.02.2017r. Zamawiający zmienia na 24.02.2017r. Zamawiający zmienia na 09.03.2017r. 2017.05.11 zakończone
141/ZP/16 2016.12.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych - alergenów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.23 do godz 10:00 2017.03.20 zakończone
140/ZP/16 2016.12.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.18 do godz 10:00 2017.03.15 zakończone
152/ZP/16 2016.11.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2017.01.05 do godz 10:00 2017.03.20 zakończone
139/ZP/16 2016.11.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.12.28 do godz 10:00 2017.01.17 ZAKOŃCZONE
162/ZP/16 2016.11.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.12.27 do godz 10:00 UWAGA!ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 2016.12.30 2017.04.27 zakończone
155/ZP/16 2016.11.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.12.28 do godz 10:00 Zamawiający zmienia na 04.01.2017r. Zamawiający zmienia na 17.01.2017r. Zamawiający zmienia na 30.01.2017r. Zamawiający zmienia na 21.02.2017r. Zamawiający zmienia na 09.03.2017r. 2017.07.04 zakończone
134/ZP/16 2016.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.12.20 godz 10:00 2017.01.11 zakończone
148/ZP/16 2016.10.20 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.11.30 do godz 10:00 2017.02.06 zakończone
161/ZP/16 2016.10.17 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.11.23 do godz 10:00 Zamawiający zmienia termin na 19.12.2016r. 2017.03.17 zakończone
156/ZP/16 2016.10.10 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.11.18 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 30.11.2016r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA NA 19.12.2016r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA NA 28.12.2016r do godz. 10:00, UWAGA ZMIANA NA 05.01.2017r do godz. 10:00 2017.01.31 zakończone
133/ZP/16 2016.07.27 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę retraktora linkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.09.08 do godz 10:00 2016.09.26 zakończone
132/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na usługę opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.09.06 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 26.09.2016r. 2016.11.10 zakończone
131/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.09.05 do godz 10:00 2016.09.12 zakończone
129/ZP/16 2016.07.27 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.09.08 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2016.09.16 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA 2016.09.19 do godz. 10:00 2016.10.26 zakończone
128/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (IV) oraz sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.09.19 do godz 10:00 2016.11.04 zakończone
127/ZP/16 2016.07.27 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na dostawę holtera ciśnieniowego i holtera EKG dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2016.09.08 do godz 10:00 2016.10.24 zakończone
124/ZP/16 2016.07.27 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (III) WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.09.05 do godz 10:00 2016.09.15 zakończone
121/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.09.12 godz 10:00 2016.11.09 zakończone
112/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - alergenów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.09.06 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 14.09.2016R. 2016.09.15 zakończone
96/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dzierżawę centryfugalnej pompy krwi do krążenia pozaustrojowego dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.09.15 do godz 10:00 2016.09.27 zakończone
79/ZP/16 2016.07.27 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (II) WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2016.09.07 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 12.09.2016r. 2016.09.28 zakończone
101/ZP/16 2016.07.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę jednorazowych materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.09.06 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 19.09.2016r. Zamawiający zmienia na 23.09.2016r. 2016.10.31 zakończone
73/ZP/16 2016.07.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.25 godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 23.09.2016 r. 2016.12.23 zakończone
92/ZP/16 2016.07.13 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy materiałow szewnych i materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.24 do godz 10:00 2016.11.24 zakończone
82/ZP/16 2016.07.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostawę dermatoskopu dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.22 godz 10:00 2016.08.31 zakończone
114/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych – import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.09.02 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 20.09.2016r. Zamawiający zmienia na 13.10.2016r. 2016.11.30 zakończone
106/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.29 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA NA 31.08.2016. 2016.09.15 zakończone
100/ZP/16 2016.07.11 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego i rękawic dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.16 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: do dnia 2016.08.23 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: do dnia 2016.09.05 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: do dnia 2016.09.14 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: do dnia 2016.09.29 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: do dnia 2016.10.06 do godz. 10:00 2017.02.15 zakończone
99/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.19 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 2016.08.30 2016.09.16 ZAKOŃCZONE
98/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do diagnostyki CT/tomografia komputerowa wraz z dzierżawą urządzenia dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.17 godz 10:00 2016.10.04 zakończone
85/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.31 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 16.09.2016r. zamawiający zmienia na 10.10.2016r. 2016.11.04 zakończone
119/ZP/16 2016.07.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu do zabiegów w niedokrwieniu – opaska pneumatyczna dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.19 godz 10:00 2016.08.25 ZAKOŃCZONE
83/ZP/16 2016.07.04 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.12 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA : 2016.09.01 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA : 2016.09.12 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA : 2016.09.15 do godz. 10:00 2016.11.03 zakończone
80/ZP/16 2016.07.01 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.10 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 01.09.2016r do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 13.09.2016r do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 03.10.2016r do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 07.10.2016r do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 31.10.2016r do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 04.11.2016r do godz 10:00 2017.06.08 zakończone
105/ZP/16 2016.06.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych w postaci: asystora kaszlu oraz zestawu do kruszenia kamieni nerkowych na drodze przezskórnej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.28 godz 10:00 2016.09.12 zakończone
94/ZP/16 2016.06.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Laryngologii Onkologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.21 godz 10:00 2016.08.12 zakończone
48/ZP/16 2016.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na kompleksowy serwis urządzeń i systemów wchodzących w skład Linii Radioterapeutycznej wraz z dostawą i wymianą źródeł promieniotwórczych Ir – 192 do aparatu do brachyterapii dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.08.19 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 22.08.2016r. 2016.08.26 zakończone
89/ZP/16 2016.06.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę laparoskopowego zestawu do zamykania głębokiego naczyń krwionośnych, kompletu narzędzi laparoskopowych dla dzieci dużych oraz zestawu narzędzi współpracujących z torem wizyjnym laparoskopu do usuwania przezskórnego złogów w nerkach micro PCNL dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.13 godz 10:00 2016.08.24 zakończone
81/ZP/16 2016.05.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na usługę wykonania dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną projektowanego nowego Bloku Operacyjnego na I piętrze Budynku Wysokiego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.06 godz 10:00 2016.07.07 zakończone
87/ZP/16 2016.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.07 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 20.06.2016r. 2016.06.28 zakończone
72/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dzierżawę jezdnego cyfrowego aparatu RTG dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.10 godz 10:00 2016.06.30 zakończone
71/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.31 godz 10:00 2016.07.14 zakończone
69/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.21 godz 10:00 2016.11.29 zakończone
62/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.15 do godz 10:00 Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 30.06.2016 r. do godz. 10:00 2016.10.19 zakończone
61/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy materiałów do naświetleń pacjentów w radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.03 do godz 10:00 2016.06.08 zakończone
56/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.20 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 29.06.2016r. 2016.07.29 zakończone
49/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.14 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 09.08.2016r. 2016.10.25 zakończone
43/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.06 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 09.06.2016r. 2016.11.04 zakończone
40/ZP/16 2016.04.15 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.02 do godz 10:00 2016.07.15 zakończone
39/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.31 godz 10:00 2016.06.20 zakończone
38/ZP/16 2016.04.15 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Banku Komórek Krwiotwórczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.10 do godz 10:00 Zmiana na 17.06.2016r. 2016.06.24 zakończone
33/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na kompleksowy pogwarancyjny serwis tomografu komputerowego Somatom Sensation Open wraz ze stacją Syngio Multimodality Work Place dla Zakładu Teleradioterapii dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.02 godz 10:00 2016.06.20 zakończone
29/ZP/16 2016.04.15 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.07 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana 14.06.2016 r., do godz: 10:00. 2016.09.29 zakończone
25/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.29 do godz 10:00 Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 22.06.2016 r. 2016.10.14 zakończone
70/ZP/16 2016.04.14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.30 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2016.06.08 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2016.06.15 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2016.06.28 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2016.07.08 do godz 10:00 2016.08.05 zakończone
55/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.07.04 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 2016.07.05 2016.08.16 zakończone
54/ZP/16 2016.04.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.06.09 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 06.07.2016r. 2016.09.30 zakończone
24/ZP/16 2016.04.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.31 godz 10:00 2016.08.09 zakończone
36/ZP/16 2016.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.26 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 09.06.2016r. Zamawiający zmienia na 17.06.20165r. 2016.07.29 zakończone
22/ZP/16 2016.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.18 godz 10:00 Zamawiający zmienia na 27.05.2016r. 2016.08.03 zakończone
51/ZP/16 2016.03.25 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.10. do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2016.05.23. do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2016.05.31. do godz 10:00UWAGA ZMIANA: 2016.06.16. do godz 10:00 2016.07.20 zakończone
41/ZP/16 2016.03.25 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.09 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2016.05.17 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2016.05.27 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2016.05.31 do godz 10:00 2016.07.28 zakończone
53/ZP/16 2016.03.24 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.06 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA : 09.05.2016r do godz. 10:00 2016.07.07 zakończone
35/ZP/16 2016.03.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.02 godz 10:00 UWAGA ZMIANA: do 06.05.2016r DO GODZ. 10:00 UWAGA ZMIANA: do 19.05.2016r DO GODZ. 10:00 UWAGA ZMIANA: do 30.06.2016r DO GODZ. 10:00 2016.08.05 zakończone
32/ZP/16 2016.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.05.05 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający zmienia na 07.06.2016r. Zamawiający zmienia na 14.06.2016r. 2016.08.03 zakończone
1/ZP/16 2016.03.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209 000 EURO na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2016.04.14 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 04.05.2016r. godz. 10:00 2016.06.23 zakończone
9/ZP/16 2016.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych – substancji recepturowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.04.12 godz 10:00 2016.05.04 zakończone
3/ZP/16 2016.02.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.04.12 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 2016.04.19 2016.06.20 zakończone
28/ZP/16 2016.02.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na usługę serwisu aparatów RTG oraz systemów radiografii cyfrowej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.04.07 godz 10:00 2016.04.11 zakończone
8/ZP/16 2016.02.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę gazów medycznych, laboratoryjnych, technicznych, dzierżawa zbiornika kriogenicznego z parownicą atmosferyczną, dzierżawa butli na gazy dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.03.28 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 30.03.2016r. godz. 10:00 2016.04.25 zakończone
216/ZP/15 2016.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.03.25 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2016.04.11 godz 10:00 2016.07.25 zakończone
11/ZP/16 2016.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

25.03.2016r.do godz 10:00 15.04.2016r.do godz 10:00 UWAGA ZNIANA NA: 25.04.2016r 2016.06.21 zakończone
10/ZP/16 2016.02.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.03.21 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 2016.03.30 2016.05.17 zakończone
230/ZP/15 2016.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.03.09 godz 10:00 UAWAGA ZMIANA :2016.03.18 godz 10:00 UWAGA ZMIANA:2016.04.11 godz 10:00 2016.11.30 zakończone
5/ZP/16 2016.01.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostawę kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.03.08 godz 10:00 2016.04.21 zakończone
16/ZP/16 2016.01.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.03.09 godz 10:00 2016.06.14 zakończone
204/ZP/15 2016.01.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na kompleksowy pogwarancyjny 4 letni serwis aparatu naczyniowego Integris Allura XPer FD 20 o numerze seryjnym 1688 wraz z systemem fizjomonitoringu PM5 oraz nagrywarką Inturis DICOM recorder dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2016.03.03 godz 10:00 2016.03.04 zakończone
231/ZP/15 2016.01.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego - rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.03.11 do godz 10:00 UWAGA zmiana do 21.03.2016r do godz. 10:00 2016.04.21 zakończone
215/ZP/15 2016.01.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.02.29 godz 10:00 UWAGA!Zamawiający przesuwa termin na dzień 14.03.2016r. Zamawiający zmienia na: 22.03.2016r. Zamawiający zmienia na: 29.03.2016r. 2016.06.17 zakończone
235/ZP/15 2015.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.01.13 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 25.01.2016r. 2016.04.19 zakończone
221/ZP/15 2015.12.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.02.25 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN NA 17.03.2016R. 2015.03.10 zakończone
220/ZP/15 2015.12.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dzierżawę aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej – 2 sztuki dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.02.01 godz 10:00 2016.02.05 zakończone
222/ZP/15 2015.12.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA: DO DNIA 01.03.2016r.do godz 10:00 2016.04.21 zakończone
228/ZP/15 2015.12.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na usługę serwisu aparatów RTG oraz systemów radiografii cyfrowej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.01.13 godz 10:00 UWAGA!!! Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 19.01.2016r. 2016.01.21 zakończone
227/ZP/15 2015.12.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na pogwarancyjny kompleksowy 4 letni serwis urządzeń będących wyposażeniem Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2016.01.12 godz 10:00 2016.02.17 zakończone
226/ZP/15 2015.12.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Laryngologii Onkologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.01.12 godz 10:00 2015.01.20 zakończone
217/ZP/15 2015.11.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.01.08 godz 10:00 Zamawiający przesuwa termin na dzień 21.01.2016r. 2015.04.14 zakończone
195/ZP/15 2015.11.19 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę odczynników do badań cytogenetycznych dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.12.30 godz 10:00 2016.02.04 zakończone
212/ZP/15 2015.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2016.01.12 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT. 2016.04.07 zakończone
186/ZP/15 2015.11.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.12.04 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 09.12.2015r. 2015.12.29 zakończone
206/ZP/15 2015.10.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.12.01 godz 10:00 2015.12.07 zakończone
200/ZP/15 2015.10.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.26 GODZ. 10:00 2015.12.01 zakończone
191/ZP/15 2015.10.14 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego - rekawic chirurgicznych i diagnostycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.24 DO GODZ. 10:00 2016.02.08 zakończone
190/ZP/15 2015.10.14 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZMIANA DO 2015.12.18 DO GODZ. 10:00 2016.01.28 zakończone
198/ZP/15 2015.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na pogwarancyjny kompleksowy 4 letni serwis urządzeń będących wyposażeniem Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.18 godz 10:00 UWAGA: Zamawiajacy przesuwa termin składania ofert na dzień 24.11.2015 r. godz. 10:00 2015.11.26 zakończone
160/ZP/15 2015.10.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.26 godz 10:00 Uwaga: Termin przesuniety na dzień 21.12.2015r. 2015.03.18 zakończone
175/ZP/15 2015.10.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.24 godz 10:00 Termin został przesuniety na dzień 17.12.2015r. 2016.03.23 zakończone
150/ZP/15 2015.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.16 godz 10:00 2015.12.18 zakończone
158/ZP/15 2015.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.16 2015.11.19 zakończone
151/ZP/15 2015.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.10 UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 17.11.2015 R. GODZ. 10:00 2015.12.10 zakończone
176/ZP/15 2015.09.29 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA:2016.01.07 do godz 10:00 2016.03.11 zakończone
196/ZP/15 2015.09.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia dla Oddziału Hematologii w postaci: łóżek do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym oraz wózka do przewożenia chorych w pozycji leżącej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.04 godz 10:00 2015.11.26 zakończone
146/ZP/15 2015.09.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na usługę serwisu aparatów RTG oraz systemów radiografii cyfrowej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.04 godz 10:00 2015.11.13 zakończone
152/ZP/15 2015.09.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 EURO na dostawę dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.16 UWAGA: Zamawiający przesunął termin na dzień 26.11.2015r. 2016.02.16 zakończone
135/ZP/15 2015.09.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.03 2015.10.27 zakonczone
188/ZP/15 2015.09.18 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę stanowisk do manualnej izolacji DNA, spektrofotometru oraz transiluminatora dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.29 godz 10:00 2015.11.09 zakończone
185/ZP/15 2015.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na zakup sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w budynku byłego Domu Pomocy Społecznej – zakup systemu biodekontaminacji niskotemperaturowej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.28 godz 10:00 2015.12.07 zakończone
184/ZP/15 2015.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na zakup sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w budynku byłego Domu Pomocy Społecznej - dostawa łóżek szpitalnych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.28 godz 10:00 2015.11.13 zakończone
134/ZP/15 2015.09.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.30 godz 10:00 2016.01.18 zakończone
172/ZP/15 2015.09.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę ochrony obiektów, osób i mienia WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.15 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 20.10.2015r. 2015.11.12 zakończone
183/ZP/15 2015.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.26 godz 10:00 2015.11.24 zakończone
182/ZP/15 2015.09.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę zestawu laparoskopowo – urologicznego dla Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.20 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 21.10.2015 r. godzina 10:00. 2015.10.29 zakończone
180/ZP/15 2015.09.07 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.20 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 23.10.2015r. 2015.10.29 zakończone
145/ZP/15 2015.09.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.20 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający przesunął termin na 23.10.2015r. 2016.02.26 zakończone
168/ZP/15 2015.09.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.15 godz 10:00 Zamawiający przesunął termin na dzień 22.10.2015r. 2015.01.15 zakończone
179/ZP/15 2015.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę opracowania dokumentacji technicznej dla Izby Przyjęć zlokalizowanej w Ośrodku Pediatrycznym im. J. Korczaka w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.09 godz 10:00 2015.11.02 zakończone
177/ZP/15 2015.08.28 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu kardiologicznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZMIANA: 2015.10.16 DO GODZ. 10:00 2015.11.04 zakończone
138/ZP/15 2015.08.28 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dzierżawę centryfugalnej pompy krwi do krążenia pozaustrojowego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.08 godz 10:00 2015.10.16 zakończone
137/ZP/15 2015.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.16 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT 2015.11.18 ZAKOŃCZONE
123/ZP/15 2015.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.04 godz 10:00 2016.02.02 ZAKOŃCZONE
161/ZP/15 2015.08.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.06 godz 10:00 2015.10.23 zakończone
159/ZP/15 2015.08.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.11.03 godz 10:00 uwaga! Zamawiający przesunął termin otwarcia ofert. 2015.12.11 zakończone
141/ZP/15 2015.08.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.10.27 godz 10:00 2015.12.04 zakończone
109/ZP/15 2015.08.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę odczynników i sprzętu drobnego do badań pilnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, sprzętu drobnego do badań w serologii transfuzjologicznej i do badań w Banku Komórek Krwiotwórczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.09.24 godz 10:00 2015.11.26 zakończone
107/ZP/15 2015.08.11 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację roboty budowlanej w postaci: dostawy, montażu i uruchomienia klimatyzatorów dla Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.09.22 godz 10:00 2015.09.23 zakończone
143/ZP/15 2015.07.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na usługę serwisu bez części tomografu komputerowego Aquilion o SN: A3512039, aparatu RTG Ulitimax o SN: 99D0542434, aparatu RTG Combi Elevator o SN: 5356 i wykonanie 16 przeglądów technicznych tomografu komputerowego Aquilion RXL o SN: UCB12Z2055 zgodnie z zaleceniami producenta dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.09.09 godz 10:00 2015.10.06 zakończone
132/ZP/15 2015.07.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 EURO na dostawę dostawę sprzętu jednorazowego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2015.09.07 godz 10:00 Uwaga: Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 14.09.2015r 2015.10.29 zakończone
108/ZP/15 2015.07.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2015.09.03 godz 10:00 Uwaga: Zamawiający przesunął termin otwarcia na dzień 10.09.2015r. 2015.10.13 zakończone
125/ZP/15 2015.07.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZAMAWIAJACY ZMIENIŁ TERMIN DO: 2015.09.16 do godz 10:00 2016.01.11 zakończone
121/ZP/15 2015.07.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę transportu krwi i jej składników oraz wyników badań pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.25 godz 10:00 2015.09.22 zakończone
78/ZP/15 2015.10.07 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.21 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.09.2015r. 2015.10.20 zakończone
131/ZP/15 2015.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA: DO DNIA 24.08.2015R.do godz 10:00 2015.11.13 zakończone
81/ZP/15 2015.07.08 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę odczynników do badań cytogenetycznych dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.24 godz 10:00 2015.10.09 zakończone
116/ZP/15 2015.07.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.13 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 04.09.2015r. 2015.09.29 zakończone
75/ZP/15 2015.07.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.12 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 10.09.2015 r. godzina 10:00. 2015.12.07 zakończone
103/ZP/15 2015.06.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania dokumentacji projektowej – adaptacja pomieszczeń na archiwum po byłej ziemniaczarni WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.13 godz 10:00 2015.09.02 zakończone
69/ZP/15 2015.06.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę opracowania dokumentacji technicznej Oddziału Chorób Wewnętrznych WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.12 godz 10:00 2015.09.11 zakończone
95/ZP/15 2015.06.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.08.14 godz 10:00 2015.09.16 zakończone
70/ZP/15 2015.06.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę opracowania aktualizacji dokumentacji po Oddziale Chirurgii Endokrynologicznej dla potrzeb Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.30 godz 10:00 2015.08.20 zakończone
85/ZP/15 2015.06.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.30 godz 10:00 2015.08.27 zakończone
102/ZP/15 2015.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę opracowania dokumentacji technicznej dla Izby Przyjęć zlokalizowanej w Ośrodku Pediatrycznym im. J. Korczaka w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.23 godz 10:00 2015.07.30 zakończone
100/ZP/15 2015.06.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę defibrylatorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.21 godz 10:00 2015.08.18 zakończone
118/ZP/15 2015.06.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę transportu sanitarnego pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.20 godz 10:00 2015.08.21 zakończone
72/ZP/15 2015.06.02 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZMIANA: ZŁOŻENIA OFERT DO DNIA 2015.08.19 DO GODZ. 10:00 2015.10.16 zakończone
113/ZP/15 2015.05.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę: zestawu do trudnej intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.07 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 09.07.2015r. 2015.07.22 zakończone
112/ZP/15 2015.05.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę inhalatorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.07 godz 10:00 2015.07.22 zakończone
104/ZP/15 2015.05.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej w ramach realizacji programu zdrowotnego „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii.” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.06 godz 10:00 2015.07.30 zakończone
64/ZP/15 2015.05.25 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.06 godz 10:00 2015.07.16 zakończone
105/ZP/15 2015.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy urządzeń: separator komórkowy, urządzenie do rozmrażania składników krwi, automatyczny roller do drenów, analizator hematologiczny, termocykler gradientowy z oprzyrządowaniem, system do pomiaru stężenia i czystości kwasów nukleinowych i białek, wielofunkcyjna wirówka z chłodzeniem i oprzyrządowaniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.01 godz 10:00 2015.07.30 zakończone
80/ZP/15 2015.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych i opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.07.01 godz 10:00 2015.07.13 zakończone
67/ZP/15 2015.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.25 godz 10:00 Zamawiający przesuwa termin na dzień 2015.07.13, godz. 10:00 2015.07.30 zakończone
101/ZP/15 2015.05.13
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę glukometrów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.23 godz 10:00 2015.06.30 zakończone
99/ZP/15 2015.05.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do diagnostyki CT/tomografia komputerowa wraz z dzierżawą urządzenia dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.23 godz 10:00 2015.07.31 zakończone
77/ZP/15 2015.05.08
Kliknij aby zobaczyc

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na utworzenie systemu e-learningu dla realizacji projektu pn. „E-learning jako narzędzie do podniesienia kompetencji lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.18 godz 10:00 2015.07.15 zakończone
71/ZP/15 2015.05.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.22 godz 10:00 Zamawiający przesuwa termin składania ofert ne dzień 2015.06.30 godz. 10.00 2015.09.01 zakończone
90/ZP/15 2015.05.07
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych w postaci loży laminarnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.18 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 19.06.2015r. 2015.06.25 zakończone
87/ZP/15 2015.05.07
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę zestawu do masażu limfatycznego: kończyna górna, kończyna dolna dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.17 godz 10:00 2015.06.23 zakończone
89/ZP/15 2015.05.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę urzadzeń medycznych w postaci ręcznego detektora promieniowania gamma dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.16 godz 10:00 2015.06.22 zakończone
88/ZP/15 2015.05.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wytrząsarki do preparatów krwi z inkubatorem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.16 godz 10:00 2015.06.19 zakończone
86/ZP/15 2015.05.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę foteli dla pacjenta dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.16 godz 10:00 2015.06.23 zakończone
84/ZP/15 2015.04.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.15 godz 10:00 2015.06.26 zakończone
76/ZP/15 2015.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.10 godz 10:00 2015.07.08 zakończone
92/ZP/15 2015.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na usługę sprzątania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA: DO DNIA 2015.07.23 godz 10:00 2015.10.16 zakończone
34/ZP/15 2015.04.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego do aparatu Gammamed plus iX dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.08 godz 10:00 2015.06.29 zakończone
68/ZP/15 2015.04.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Banku komórek Krwiotwórczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.03 godz 10:00 Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 2015.06.11 godz. 10.00 2015.09.29 zakończone
22/ZP/15 2015.04.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzetu medycznego i materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.19 godz 10:00 2015.07.15 zakończone
73/ZP/15 2015.04.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.30 godz 10:00 2015.08.31 zakończone
57/ZP/15 2015.04.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.06.25 godz 10:00 2015.07.30 zakończone
51/ZP/15 2015.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na świadczenie usług sterylizacji parowej, plazmowej, tlenkiem etylenu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi oraz Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.19 godz 10:00 2015.07.10 zakończone
58/ZP/15 2015.03.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dzierżawę zestawu automatycznego skanera płyt obrazowych CR dla Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.08 godz 10:00 2015.05.25 zakończone
41/ZP/15 2015.03.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy protez głosowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.07 godz 10:00 ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 19.05.2015 r. 2015.07.17 zakończone
45/ZP/15 2015.03.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.05.12 godz 10:00 Zamawiający przesuwa termin na dzień 2015.05.29 2015.07.22 zakończone
60/ZP/15 2015.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu jednorazowego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.30 godz 10:00 2015.06.12 zakończone
21/ZP/15 2015.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.30 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 08.05.2015 r. godz. 10:00 2015.07.11 zakończone
6/ZP/15 2015.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 25.05.2015R.do godz 10:00 2015.09.11 zakończone
46/ZP/15 2015.03.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA NA: 2015.04.30 do godz 10:00 2015.06.17 zakończone
2/ZP/15 2015.03.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.30 godz 10:00 2015.06.02 zakończone
24/ZP/15 2015.03.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.20 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 05.05.2015 r. na godz. 10:00. 2015.07.23 zakończone
27/ZP/15 2015.02.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.09 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 17.04.2015r. 2015.05.29 zakończone
13/ZP/15 2015.02.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę ochrony obiektów, osób i mienia WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.10 godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJACY ZMIENIŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 30.04.2015r do GODZ. 10:00 2015.06.03 zakończone
28/ZP/15 2015.02.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (II) WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.08 godz 10:00 2015.04.23 zakończone
40/ZP/15 2015.02.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na usługę sprzątania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.07 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 2015.04.27 do godz 10:00 2015.04.27 zakończone
12/ZP/15 2015.02.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.03 godz 10:00 2015.04.30 zakończone
36/ZP/15 2015.02.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.03 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 09.04.2015R. 2015.04.20 zakończone
19/ZP/15 2015.02.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.04.10 godz 10:00 2015.07.02 zakończone
26/ZP/15 2015.02.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.31 godz 10:00 2015.05.29 zakończone
14/ZP/15 2015.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.26 godz 10:00 ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 01.04.2015 R. GODZ. 10:00 2015.08.14 zakończone
7/ZP/15 2015.02.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.24 godz 10:00 2015.04.27 zakończone
33/ZP/15 2015.02.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (III) WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.23 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24.03.2015r. 2015.04.10 zakończone
4/ZP/15 2015.02.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.23 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24.03.2015r. 2015.04.08 zakończone
20/ZP/15 2015.02.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych i opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.20 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 08.04.2015r. na godz. 10:00 2015.04.29 zakończone
3/ZP/15 2015.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.23 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 10.04.2015 R. 2015.04.20 zakończone
5/ZP/15 2015.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.17 godz 10:00 2015.04.22 zakończone
8/ZP/15 2015.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.10 godz 10:00 2015.04.15 zakończone
184/ZP/14 2015.01.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu jednorazowego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.03.05 godz 10:00 2015.03.09 zakończone
187/ZP/14 2015.01.16 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA ZMIANA NA: 2015.03.19 do godz 10:00 2015.06.24 zakończone
142/ZP/14 2014.12.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.10 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 20.03.2015R. 2015.04.02 zakończone
179/ZP/14 2014.12.24 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy mikrosfery do ładowania lekiem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZMIANA : 2015.03.05 DO GODZ. 10:00 2015.03.23 zakończone
174/ZP/14 2014.12.22
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na dostawę lamp operacyjnych LED i ssaków do centralnej próżni w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.01 DO GODZ. 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.02.2015r. 2015.02.23 zakończone
183/ZP/14 2014.12.16 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.01.27 DO GODZ. 10:00 2015.03.16 zakończone
180/ZP/14 2014.12.16 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu kardiologicznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.02.09 DO GODZ. 10:00 2015.03.27 zakończono
181/ZP/14 2014.12.12 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 20.02.2015 r 2015.03.27 zakończone
177/ZP/14 2014.12.08 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2015.01.19 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 20.02.2015R. 2015.03.16 zakończone
168/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.28 godz 10:00 2014.12.31 zakończone
166/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.28 godz 10:00 2014.12.17 zakończone
164/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.27 godz 10:00 ZAMAWIAJACY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 05.12.2014 R. DO GODZ. 10:00 2014.12.22 zakończone
153/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZMIANA TERMINU NA 2014.12.19 DO GODZ. 10:00 2015.05.29 zakończone
149/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.27 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 16.12.2014R. 2015.03.12 ZAKOŃCZONE
129/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników do oznaczania chlorków w pocie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.27 godz 10:00 2015.01.08 zakończone
114/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na świadczenie usług czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów absolutnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.28 godz 10:00 ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 15.12.2014 R. 2015.02.23 zakończone
116/ZP/14 2014.10.14 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.25 godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJACY ZMIENIŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 02.12.2014r do GODZ. 10:00 2015.03.25 zakończone
157/ZP/14 2014.10.13 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.24 godz 10:00 2015.01.09 zakończone
156/ZP/14 2014.10.10 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.25 godz. 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 22.12.2014 r 2015.03.04 zakończone
122/ZP/14 2014.10.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej oraz holterów ciśnienia z rejestratorem dla Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu – Oddział Neurologiczny WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.19 godz 10:00 2014.12.03 zakończone
145/ZP/14 2014.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Banku Komórek Krwiotwórczych WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.13 godz 10:00 zAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24.11.2014 r. 2014.12.17 zakończone
146/ZP/14 2014.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.12 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 14.11.2014r. 2014.11.28 zakończone
147/ZP/14 2014.09.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę wyposażenia w sprzęt medyczny dla Poradni Okulistycznej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.12 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 28.11.2014r. 2014.12.04 zakończone
121/ZP/14 2014.09.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych – testów alergicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.13 godz 10:00 2014.11.19 zakończone
150/ZP/14 2014.09.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.07 godz 10:00 2014.11.13 zakończone
143/ZP/14 2014.09.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.06 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 12.11.2014r. 2014.11.19 zakończone
144/ZP/14 2014.09.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia medycznego Poradni w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.11.05 godz 10:00 2014.11.19 zakończone
138/ZP/14 2014.09.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia medycznego dla Oddziału Alergologii Dziecięcej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.30 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 07.11.2014r. 2014.12.01 zakończone
135/ZP/14 2014.09.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wózków anestestezjologicznych dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.30 godz 10:00 2014.11.04 zakończone
141/ZP/14 2014.09.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę materiałów technicznych - płyt meblowych i okuć meblowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.30 godz 10:00 2014.12.10 zakończone
110/ZP/14 2014.09.18 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.30 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 05.12.2014R. 2015.01.21 zakończone
134/ZP/14 2014.09.10 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku dla Kliniki Urologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.21 godz 10:00 zAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 03.11.2014 r. 2015.03.20 zakończone
136/ZP/14 2014.09.09 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 207 000 EURO, na dostawę paliwa gazowego i świadczenie usługi jego dystrybucji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.21 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 15.12.2014r. 2015.01.13 zakończone
111/ZP/14 2014.08.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.17 godz 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 14.11.2014r DO GODZ.10:00 2014.12.23 zakończone
131/ZP/14 2014.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.13 godz 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 30.10.2014 R., GODZ. 10:00. 2014.12.22 zakończone
113/ZP/14 2014.08.29 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy stentgraftów piersiowych i brzusznych, protez naczyniowych samorozprężalnych do naczyń obwodowych oraz stentów dedykowanych do TIPSS dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.09 godz 10:00 2014.12.03 zakończone
132/ZP/14 2014.08.27 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.07 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 09.10.2014R. 2014.12.24 zakończenie
130/ZP/14 2014.08.27 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.10 godz 10:00 2014.12.24 zakończone
125/ZP/14 2014.08.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia w meble medyczne i biurowe Oddziału Alergologii Dziecięcej i pomieszczeń administracji w Ośrodku Pediatrycznym im. J. Korczaka w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.10.02 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 08.10.2014r. 2014.11.05 zakończone
81/ZP/14 2014.08.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy odczynników i drobnego sprzętu do oznaczeń grup krwi/prób zgodności, do badań szpiku i oznaczeń Helicobacter pylori, do badań cytogenetycznych, cytometrycznych, krzepnięcia krwi dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.29 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 06.10.2014 r. na godz. 10:00 2015.02.13 zakończone
124/ZP/14 2014.08.05 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.16 godz 10:00 2014.12.01 zakończone
120/ZP/14 2014.08.01 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 207 000 EURO, na dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.11 godz 10:00 2014.09.22 zakończone
112/ZP/14 2014.08.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.15 godz 10:00 2014.11.26 zakończone
90/ZP/14 2014.08.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy tonerów do faksów i kserokopiarek dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.11 godz 10:00 2014.10.08 zkończone
106/ZP/14 2014.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.19 godz 10:00 2014.10.07 zakończone
86/ZP/14 2014.07.30 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 207 000 EURO, na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.09 godz 10:00 2014.10.15 zakończone
91/ZP/14 2014.07.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę zestawów czterech kardiomonitorów z centralą monitorowania dla 32 stanowisk dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.10 godz 10:00 2014.10.16 zakończone
109/ZP/14 2014.07.22 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.09.03 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 10.09.2014 2014.10.21 zakończone
103/ZP/14 2014.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia medycznego Poradni w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.29 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 09.09.2014r. 2014.11.12 zakończone
79/ZP/14 2014.07.18 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.28 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA NA DZIEŃ 29.09.2014R. 2014.11.05 zakończone
118/ZP/14 2014.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Banku Komórek Krwiotwórczych WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.27 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 01.09.2014R. 2014.10.30 ZAKOŃCZONE
98/ZP/14 2014.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy wyposażenia gospodarczego dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.26 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 01.09.2014r. 2014.09.22 zakończone
97/ZP/14 2014.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia medycznego dla Oddziału Alergologii Dziecięcej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.26 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 02.09.2014r. 2014.09.25 zakończone
117/ZP/14 2014.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.21 godz 10:00 2014.09.02 zakończone
93/ZP/14 2014.07.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na świadczenie 4 – letniej obsługi serwisowej urządzenia SPECT/CT Symbia T o numerze seryjnym 1314 oraz stacji roboczej Symbia.net o numerze seryjnym 1459 dla Pionu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.20 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 28.08.2014r. 2014.09.10 zakończone
104/ZP/14 2014.07.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.19 godz 10:00 2014.09.03 zakończone
99/ZP/14 2014.07.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę materiałów technicznych - płyt meblowych i okuć meblowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.14 godz 10:00 2014.09.05 zakończone
100/ZP/14 2014.07.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia - Klinika Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.12 godz 10:00 2014.09.12 zakończone
29/ZP/14 2014.06.30
Kliknij aby zobaczyc

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę aparatów: USG (śródoperacyjne z obrazowaniem Dopplera) 1 szt., USG 1 szt. w ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.11 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 19.08.2014r. 2014.11.26 zakończone
80/ZP/14 2014.06.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.08.07 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 05.09.2014r. 2014.10.30 zakończone
96/ZP/14 2014.06.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.31 godz 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 03.09.2014r DO GODZ. 10:00 2014.09.22 zakończone
76/ZP/14 2014.06.13 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.24 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 12.08.2014R. 2014.10.03 zakończone
88/ZP/14 2014.06.10 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.22 godz 10:00 2014.07.31 zakończone
72/ZP/14 2014.06.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.16 godz 10:00 2014.10.30 zakończone
54/ZP/14 2014.06.04 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.15 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PZRESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 22.07.2014R. 2014.08.28 zakończone
52/ZP/14 2014.06.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.14 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 15.07.2014r. godz. 10:00 2014.09.30 zakończone
82/ZP/14 2014.06.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.15 godz 10:00 2014.07.28 zakończone
71/ZP/14 2014.05.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.11 godz 10:00 2014.07.25 zakończone
44/ZP/14 2014.05.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.08 godz 10:00 2014.07.31 zakończone
70/ZP/14 2014.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.03 godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT DO DNIA 25 LIPCA 2014r DO GODZ. 10:00 2014.09.05 zakończony
49/ZP/14 2014.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.01 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 03.07.2014r. 2014.07.23 zakończone
64/ZP/14 2014.05.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.07.03 godz 10:00 2014.07.08 zakończone
61/ZP/14 2014.05.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 207 000 EURO, na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.26 godz 10:00 2014.06.30 zakończono
56/ZP/14 2014.05.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.26 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 30.06.2014R. 2014.09.19 zakończone
47/ZP/14 2014.05.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.26 godz 10:00 2014.07.04 zakończone
73/ZP/14 2014.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę mebli medycznych oraz wyposażenia dla Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.25 godz 10:00 2014.07.08 zakończone
69/ZP/14 2014.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy rozruszników serca, kardiowerterów i akcesoriów do rozruszników serca dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.25 godz 10:00 2014.07.11 zakończone
74/ZP/14 2014.05.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego do aparatu Gammamed plus iX dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.24 godz 10:00 2014.06.25 zakończone
41/ZP/14 2014.05.13 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.23 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PZRESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 18.07.2014R. 2014.07.29 zakończone
51/ZP/14 2014.05.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego - rękawice chirurgiczne - dla szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.17 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 24.06.2014R. 2014.10.07 zakończone
63/ZP/14 2014.05.07 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.18 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 03.07.2014R. 2014.08.21 zakończone
66/ZP/14 2014.05.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na świadczenie usług sterylizacji parowej i plazmowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi oraz Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.17 godz 10:00 2014.07.11 zakończone
37/ZP/14 2014.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.09 godz 10:00 2014.06.25 zakończone
62/ZP/14 2014.04.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę łóżek wysokospecjalistycznych do terapii OIOM dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.09 godz 10:00 UWAGA! Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 16.06.2014r. godz. 10:00 2014.09.24 zakończone
50/ZP/14 2014.04.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych – testów alergicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.06 godz 10:00 2014.07.01 zakończone
40/ZP/14 2014.04.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę urzadzeń medycznych w postaci ręcznego detektora promieniowania gamma, kompletu narzędzi chirurgicznych, loży laminarnej, wytrząsarki do preparatów krwi z inkubatorem, haka światłowodowego ze swiatłowowdem i źródłem światła dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.04 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 07.07.2014 r. 2014.10.24 zakończone
38/ZP/14 2014.04.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę urzadzeń medycznych w postaci: cystoskopu, foteli dla pacjenta, rektoskopu, inhalatora, zestawu do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami, zestawu do masażu limfatycznego: kończyna górna, kończyna dolna, pulsoksymetru, glukometru dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.06.04 godz 12:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 03.07.2014r. 2014.10.17 zakończone
59/ZP/14 2014.04.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę detektora promieniowania gamma 1 szt. w ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.05.30 godz 10:00 2014.08.21 zakończone
39/ZP/14 2014.04.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.057.02 godz 10:00 2014.05.21 zakończone
53/ZP/14 2014.04.14 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.05.26 godz 10:00 2014.06.27 zakończone
31/ZP/14 2014.04.11 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.05.22 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 28.05.2014R. 2014.07.16 zakończone
35/ZP/14 2014.04.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.05.15 godz 10:00 2014.06.13 zakończone
14/ZP/14 2014.04.01
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej – Pracowni Endoskopowej w ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.05.13 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 03.06.2014r. 2014.07.17 zakończone
34/ZP/14 2014.03.27 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.05.07 godz 10:00 2014.05.14 zakończone
32/ZP/14 2014.03.21 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.05.05 godz 10:00 2014.05.21 ZAKOŃCZONE
36/ZP/14 2014.03.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego do aparatu Gammamed plus iX dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.04.29 godz 10:00 2014.05.12 Zakończone
26/ZP/14 2014.03.13
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia zespołów zabiegowo – operacyjnych w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.04.25 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24.06.2014r. 2014.10.01 zakończone
22/ZP/14 2014.02.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do produkcji FDG dla Pracowni PET dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.04.08 godz 10:00 2014.04.25 zakończone
25/ZP/14 2014.02.20 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.04.02 godz 10:00 2014.09.17 zakończone
23/ZP/14 2014.02.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.04.03 godz 10:00 2014.05.13 zakończone
1/ZP/14 2014.02.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.28 godz 10:00 2014.05.02 zakończone
18/ZP/14 2014.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na usługę: 4-letni pogwarancyjny serwis /bez części/ aparatów: - rezonans magnetyczny Magnetom Avanto SN: 27930 ze stacją roboczą Syngo MMWP SN: 80344 i agregatem wody lodowej dla Zakładu Radiologii - rezonans magnetyczny Magnetom Avanto SN: 27916 ze stacją roboczą Syngo MMWP SN: 3868 i agregatem wody lodowej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.26 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 16.04.2014 r. na godz: 10:00 2014.05.12 zakończone
9/ZP/14 2014.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę systemu wkładów workowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.25 godz 10:00 2014.04.24 zakończone
07/ZP/14 2014.02.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na świadczenie usług sterylizacji parowej, plazmowej i tlenkiem etylenu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi oraz Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.21 godz 10:00 2014.03.25 zakończone
19/ZP/14 2014.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.18 godz 10:00 2014.04.03 zakończone
16/ZP/14 2014.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.19 godz 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 04.04.2014r DO GODZ. 10:00 2014.05.12 zakończone
11/ZP/14 2014.01.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.18 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 2014.03.20 godz.10:00 2014.06.03 zakończone
3/ZP/14 2014.01.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.14 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 02.05.2014r. 2014.05.19 zakończone
8/ZP/14 2014.01.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.12 godz 10:00 2014.05.15 zakończone
178/ZP/13 2014.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 Euro na dostawy srodków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.10 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 18.03.2014 r. na godz. 10:00 2014.07.04 zakończone
15/ZP/14 2014.01.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy rozruszników serca, kardiowerterów i akcesoriów do rozruszników serca dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.10 godz 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 18.03.2014R. DO GODZ. 10.00 2014.04.29 zakończone
13/ZP/14 2014.01.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.11 godz 10:00 2014.03.24 zakończone
17/ZP/14 2014.01.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.07 godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 04.04.2014r DO GODZ. 10:00 2014.05.16 zakończony
2/ZP/14 2014.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.03.05 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 26.03.2014 r.na godz. 10:00 2014.05.14 zakończone
172/ZP/13 2014.01.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.02.18 godz 10:00 UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 20.03.2014 r. 2014.03.28 zakończone
177/ZP/13 2013.12.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.02.11 godz 10:00 2014.04.17 zakończone
186/ZP/13 2013.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.02.10 godz 10:00 UWAGA! Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 03.04.2014 r. 2014.04.17 zakończone
167/ZP/13 2013.12.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy produktów radiofarmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.02.04 godz 10:00 Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 07.02.2014 r. 2014.03,25 zakończone
184/ZP/13 2013.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.01.29 godz 10:00 2014.03.10 zakończone
146/ZP/13 2013.11.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów szpitalnych oraz wyposażenia 6 stanowisk laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.01.08 godz 10:00 2014.01.21 zakończone
181/ZP/13 2013.11.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2014.01.07 godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJACY ZMIENIŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 16.01.2014r DO GODZ. 10:00 2014.01.23 zakończone
180/ZP/13 2013.11.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2014.01.02 godz 10:00 2014.02.07 zakończone
123/ZP/13 2013.11.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 Euro na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.12.27 godz 10:00 Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 08.01.2014 r. godz. 10:00 2014.04.22 zakończono
139/ZP/13 2013.11.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.12.31 godz 10:00 2014.02.07 ZAKOŃCZONE
173/ZP/13 2013.10.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.12.11 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 13.12.2013r. do godz. 10.00 2014.01.20 zakończone
149/ZP/13 2013.10.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.12.12 godz 10:00 2014.02.07 ZAKOŃCZONE
155/ZP/13 2013.10.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.12.11 godz 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 21.03.2014r. 2014.08.05 zakończone
156/ZP/13 2013.10.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę i montaż wyposażenia biurowego, wyposażenia dla pacjentów oraz wyposażenia technicznego do prac biurowych dla obiektu - Pracownia PET WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.28 godz 10:00 2013.12.11 zakończone
144/ZP/13 2013.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na usługi nadzoru autorskiego oraz serwis systemów „Hipokrates” i „Infomedica” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.25 godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJACY PRZESUNŁĄ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 05.12.2013r. DO GODZ. 10:00 2013.12.11 zakończono
154/ZP/13 2013.10.07
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: stołu operacyjnego – 2 sztuki, lampa bezcieniowa LED z kamerą TV i monitorem – 1 sztuka, lampa operacyjna LED – 1 sztuka w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jak kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.19 godz 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 21.11.2013r. 2013.12.05 zakończone
127/ZP/13 2013.10.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych (import docelowy) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.14 godz 10:00 2014.01.09 ZAKOŃCZONE
114/ZP/13 2013.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.14 godz 10:00 Zamawiajacy przewiduje przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.11.2013 r. Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 20.11.2013 r. 2014.01.24 zakończone
153/ZP/13 2013.10.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.12 godz 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 28.11.2013r. 2014.02.03 zakończone
145/ZP/13 2013.09.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.07 godz 10:00 2013.11.08 zakończone
147/ZP/13 2013.09.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.08 godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJACY ZMIENIŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 18.11.2013r. DO GODZ. 10:00 2013.12.20 zakończone
82/ZP/13 2013.09.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.08 godz 10:00 2013.11.26 zakończone
129/ZP/13 2013.09.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.11.08 godz 10:00 2013.12.23 zakończone
94/ZP/13 2013.09.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.21 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 28.10.2013 r. na godz: 10:00 2013.12.06 zakończone
135/ZP/2013 2013.09.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych: Modernizacja infrastruktury cieplnej i elektrycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.15 godz 10:00 2013.11.06 zakończone
107/ZP/2013 2013.09.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY PRZESUNĄŁ TERMIN OTWARCIA OFERT 2013.11.22 godz 10:00 2013.03.18 zakończone
132/ZP/2013 2013.08.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy stołów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.07 godz 10:00 2013.11.07 zakończone
85/ZP/13 2013.08.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.08 godz 10:00 2013.11.14 zakończone
76/ZP/13 2013.08.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgi Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.30 godz 10:00 2013.11.13 zakończone
75/ZP/13 2013.08.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Pracowni Leku Cytotoksycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.10.01 godz 10:00 2013.10.16 zakończone
73/ZP/13 2013.08.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.30 godz 10:00 2013.10.02 zakończone
112/ZP/13 2013.07.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.12 godz 10:00 2013.10.11 zakończone
68/ZP/13 2013.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej terapii i Anestezjologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.10 godz 10:00 UWAGA: ZAMAWIAJACY PLANUJE PRZESUNĄĆ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 17.09.2013r. UWAGA: ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 17.09.2013r. 2013.11.14 zakończone
34/ZP/13 2013.07.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.09.04 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 24.09.2013r. godz. 10:00 2014.01.17 zakończone
89/ZP/13 2013.07.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.20 godz 10:00 Zamawiajacy przesunął termin skaładania ofert na dzień 30.08.2013r. godz. 10:00 2013.11.19 zakończone
66/ZP/13 2013.07.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.14 godz 10:00 Zamawiajacy przesunął termin skaładania ofert na dzień 16.09.2013r. godz. 10:00 Zamawiajacy przesunął termin skaładania ofert na dzień 19.09.2013r. godz. 10:00 2014.02.05 ZAKOŃCZONE
67/ZP/13 2013.06.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego do aparatu Gammamed 12I plus dla Oddziału Brachyterapii W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi. UWAGA! ZMIANIE ULEGA NAZWA POSTĘPOWANIA. Nowe brzmienie jest następujące: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego do aparatu Gammamed plus iX dla Oddziału Brachyterapii W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.08 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 30.08.2013 r. godz. 10:00 2013.09.02 zakończone
96/ZP/2013 2013.06.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej w ramach realizacji programu zdrowotnego „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup specjalistycznej aparatury” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.12 godz 10:00 Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 26.08.2013r. godz. 10:00 2013.09.24 zakończone
91/ZP/2013 2013.06.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.07 godz 10:00 Uwaga! Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na 29.08.2013r. 2013.10.03 zakończone
74/ZP/13 2013.06.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.06 godz 10:00 2013.08.27 zakończone
88/ZP/13 2013.06.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.02 godz 10:00 Zamawiajacy przesunął termin skaładania ofert na dzień 19.08.2013r. godz. 10:00 2013.11.28 zakończone
65/ZP/13 2013.06.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy systemu do opatrunków podciśnieniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.08.05 godz 10:00 Zamawiajacy przesunął termin skaładania ofert na dzień 19.08.2013r. godz. 10:00 2013.07.26 rozstrzygnięte
46/ZP/13 2013.06.18
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: wytrząsarki do preparatów krwi z inkubatorem, kompletu narzędzi chirurgicznych, cystoskopu, foteli dla pacjenta, detektora promieniowania gamma, ręcznego detektora promieniowania gamma, rektoskopu, haka światłowodowego ze światłowodem i źródłem światła, zestawem do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.29 godz 10:00 Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 05.09.2013r. godz. 10:00 2013.12.23 zakończone
25/ZP/13 2013.06.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.30 godz 10:00 Zamawiajacy przesunął termin skaładania ofert na dzień 20.08.2013r. godz. 10:00 2013.11.07 zakończone
12/ZP/13 2013.06.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę implantów ortopedycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.18 godz 10:00 Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 22.07.2013r., godz. 10:00 2013.09.12 zakończone
37/ZP/13 2013.05.23
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę wyposażenia Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej – Pracowni Endoskopowej w ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.05 godz 10:00 Zamawiajacy przesunął termin składania ofert na dzień 15.10.2013r. godz. 10:00 2014.01.15 zakończone
28/ZP/2013 2013.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.02 godz 10:00 2013.12.12 zakończone
33/ZP/2013 2013.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych (import docelowy) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.07.01 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 02.07.2013 r. na godz: 10:00 2013.07.11 zakończone
57/ZP/13 2013.04.29
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: A.„Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w WSS im. M. Kopernika w Łodzi – Etap II” B.„Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w WSS im. M. Kopernika w Łodzi – Etap II”

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.11 godz 10:00 2013.08.02 zakończona
59/ZP/13 2013.04.24 Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 200 000 EURO na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.17 godz 10:00 2013.06.21 zakończone
32/ZP/13 2013.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 200 000 EURO na świadczenie usługi prania i serwisu bieliźniarskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.05.27 godz 10:00 2013.06.14 zakończone
45/ZP/2013 2013.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.05.22 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 05.06.2013 r. na godz: 10:00 2013.07.04 zakończone
19/ZP/2013 2013.04.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.05.29 godz 10:00 2013.07.25 zakończone
154/12 2013.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy protez głosowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.05.10 godz 10:00 2013.05.28 zakończone
21/ZP/2013 2013.03.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy stołów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.05.07 godz 10:00 UWAGA! Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 09.05.2013 r. na godz: 10:00 2013.07.02 zakończone
176/12 2013.02.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 200 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki, Pracowni Badania Szpiku, sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Apteki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.04.05 godz 10:00 UWAGA: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 05.04.2013 2013.07.05 zakończone
36/ZP/2013 2013.03.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na usługę ochrony obiektów, osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.05.09 godz 10:00 2013.06.07 zakończone
11/ZP/2013 2013.02.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na usługę pogwarancyjnej obsługi serwisowej aparatu naczyniowego Integris Allura FD 20 o numerze seryjnym 1688 wraz z systemem hemodynamiki, Inturis DICOM recorder i ze strzykawką automatyczną do kontrastu o numerze seryjnym 105714 dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.04.02 godz 10:00 2013.04.15 zakończone
7/ZP/2013 2013.02.18
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę RTG system cyfrowy (RTG ze skanerem – 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.) dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.04.02 godz 10:00 Uwaga!!! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 26.04.2013r. 2013.07.15 zakończone
1/ZP/2013 2013.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy tonerów i tuszy do drukarek dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.26 godz 10:00 2013.04.09 zakończone
178/12 2013.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.25 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 11.04.2013r. 2013.07.05 zakończone
177/12 2013.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego (implanty do leczenia operacyjnego urazów układu kostnego, system do pomiaru cisnienia śródpowięziowego) dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.05 godz 10:00 2013.03.21 Zakończone
83/12 2012.09.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę wyposażenia zespołów zabiegowo – operacyjnych w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2012.11.05 godz 10:00 Uwaga! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 17.05.2013r. 2013.06.07 zakończone
151/12 2013.01.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.06.04 godz 10:00 UWAGA ZAMAWIAJACY PRZESUNĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT 2013.09.27 zakończone
175/12 2013.01.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.02.26 godz 10:00 Zamawiający przesunął termin składania ofert na 15.03.2013 r 2013.07.12 zakończone
172/12 2013.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2013.04.03 godz 10:00 2013.05.28 zakończone
97/12 2013.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.03.08 godz 10:00 2013.07.03 zakonczony
180/12 2012.12.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.01.24 godz 10:00 Uwaga!!! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 08.02.2013r. 2013.03.20 zakończone
141/12 2012.12.14
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy następujących urządzeń: inhalator 2szt., kardiograf 1 szt., negatoskop 4szt., zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami inkubacyjnymi i dwoma laryngoskopami 1 szt., zestaw do masażu limfatycznego: kończyna górna (1 szt.), kończyna dolna (1 szt.), wirówka do graftów 1 szt., wirówka laboratoryjna 1 szt., loża laminarna 1 szt. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.01.28 godz 10:00 Uwaga!!! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 20.02.2013r. 2013.06.13 zakończone
136/12 2012.12.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.01.24 godz 10:00 Uwaga!!! Zamawiający przesunął termin składania ofert na 18.02.2013r. 2013.05.17 zakończone
153/12 2012.12.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy slingów podcewkowych oraz systemów do przedniej rekonstrukcji zaburzeń statyki narządu rodnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.01.22 godz 10:00 2013.02.15 zakończone
127/12 2012.11.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów leczniczych niezarejestrowanych w Polsce (import docelowy) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.02.07 godz 10:00 Zamawiający przesunął termin składania ofert na 07.02.2013 r 2013.02.11 zakończone
135/12 2012.11.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.01.10 godz 10:00 2013.01.31 zakończone
152/12 2012.11.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy znaczników na bazie złota dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2013.01.03 godz 10:00 2013.02.05 zakończone
95/12 2012.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2012.11.27 godz 10:00 Zamawiający przesunął termin składania ofert na 11.12.2012r 2013.03.08 zakończone
59/12 2012.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy materiałow opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2012.11.16 godz 10:00 2013.04.11 zakończone
62/12 2012.09.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2012.10.18 godz 10:00 Zamawiający przesunął termin składania ofert na 11.12.2012r 2013.03.08 zakończone
56/12 2012.08.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2012.10.10 godz 10:00 Zamawiający przesunął termin składania ofert na 29.11.2012r 2013.02.19 zakończone
60/12 2012.07.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2012.08.22 godz 10:00 Zamawiający przesunął termin składania ofert na 14.09.2012r 2013.03.11 zakończone

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych