WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Numer SprawyData ogłoszeniaOpisStatus
EZ.28.156.2022 2023.02.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirurgii Endokrynologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.161.2022 2022.12.30
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382 000 euro na przebudowę Oddziału Onkologicznego na Pracownię Endoskopii w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz przebudowę pomieszczeń na punkt izby przyjęć w formule „zaprojektuj i wybuduj”

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.142.2022 2022.12.29
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 5 382 000 euro na przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na IIp. Budynku Głównego (część 2 i 3 zamówienia) oraz przebudowę przestrzeni/pomieszczeń Szpitala dla potrzeb Bloku Operacyjnego głównego znajdującego się na Ip. Budynku Głównego wraz z dostawą i montażem sprzętu (część 1 zamówienia) – WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.150.2022 2022.12.28 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Hematologii (Banku Komórek Krwiotwórczych) Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.139.2022 2022.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 215 000 EURO.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.159.2022 2022.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.120.2022 2022.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.151.2022 2022.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na usługę odbioru (z ważeniem) i transportu (z załadunkiem i rozładunkiem) oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych:o kodach 18 01 01, 18 01 02*,18 01 03*,18 01 04,18 01 06*,18 01 07,18 01 08*,18 01 09 z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi oraz zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji tych zadań

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.147.2022 2022.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.145.2022 2022.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.118.2022 2022.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.117.2022 2022.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.154.2022 2022.12.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.153.2022 2022.12.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.134.2022 2022.12.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.116.2022 2022.12.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych oraz materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.152.2022 2022.12.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382 000 euro na wykonanie zadania pt.„Rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej i montaż hydrantów pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Państwowej Straży Pożarnej na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.”

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.137.2022 2022.12.12
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawy sprzętu medycznego – Pakiet nr 1 projekt pn: „Działania w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi dla kobiet makroregionu centralnego” Pakiet nr 2 projekt pn: „Świadoma profilaktyka II – program wczesnego wykrywania nowotworów skóry dla mieszkańców województwa łódzkiego” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.115.2022 2022.12.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę odczynników do produkcji 11C-cholina dla Pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.121.2022 2022.12.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.146.2022 2022.12.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.104.2022 2022.12.02
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę urządzeń medycznych w ramach projektu pn: „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – systemowe i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania rozwojem i realizacją badań klinicznych w obszarze hematologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.148.2022 2022.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.140.2022 2022.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.96.2022 2022.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.144.2022 2022.11.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę aparatu do znieczulania dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.143.2022 2022.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę zestawu do wykonywania prób wysiłkowych dla Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.141.2022 2022.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.135.2022 2022.11.09 Dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (III) Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.136.2022 2022.11.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.113.2022 2022.11.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.109.2022 2022.11.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.94.2022 2022.11.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcyji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 215 000 EURO.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.138.2022 2022.10.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.108.2022 2022.10.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - radiofarmaceutyki dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.133.2022 2022.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Hematologii i Transplantologii-Klinika Hematologii (II) Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.132.2022 2022.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.130.2022 2022.10.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.98.2022 2022.10.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.129.2022 2022.10.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego - systemu do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALD – TOF dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.114.2022 2022.10.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.125.2022 2022.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę urządzeń do masażu i treningu dla Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.99.2022 2022.10.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.126.2022 2022.10.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii i Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.122.2022 2022.10.07
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę chłodziarek do leków, kardiomonitorów z wyposażeniem, foteli obrotowych,lamp przepływowych mobilnych w ramach projektu pn.„Rozbudowa WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.128.2022 2022.10.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę echokardiografu 1 szt. dla Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.111.2022 2022.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na zestawów komputerowych oraz laptopów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.123.2022 2022.09.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę cystoskopu giętkiego 10 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.119.2022 2022.09.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.107.2022 2022.09.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończenie
EZ.28.106.2022 2022.09.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.65.2022 2022.09.21
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 215 000 euro na usługę wdrożenia Systemu Zarządzania Tożsamością wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla projektu pn. „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.112.2022 2022.09.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Hematologii i Transplantologii-Klinika Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.95.2022 2022.09.16 Dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.110.2022 2022.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.97.2022 2022.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.105.2022 2022.09.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylnych pakietów do obłożenia pola operacyjnego dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 10 000 000 EURO.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.92.2022 2022.09.09
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawy sprzętu medycznego – Pakiet nr 1 projekt pn: : ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” Pakiet nr 2 projekt pn: „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego” Pakiet nr 3 projekt pn: „Działania w zakresie profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi dla kobiet makroregionu centralnego” Pakiet nr 4 projekt pn: „Świadoma profilaktyka II – program wczesnego wykrywania nowotworów skóry dla mieszkańców województwa łódzkiego” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.71.2022 2022.09.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.100.2022 2022.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.52.2022 2022.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.86.2022 2022.08.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawy wyrobów medycznych - materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.93.2022 2022.08.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Wojewódzkiej poradni Hematologicznej oraz utworzeniu Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.78.2022 2022.08.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na usługę pogwarancyjnej obsługi serwisowej rezonansów magnetycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.81.2022 2022.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.90.2022 2022.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.89.2022 2022.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.88.2022 2022.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

wtoku
EZ.28.82.2022 2022.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.74.2022 2022.07.26 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.72.2022 2022.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.48.2022 2022.07.26 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.43.2022 2022.07.26 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.60.2022 2022.07.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.83.2022 2022.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.80.2022 2022.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań krzepnięcia krwi dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.84.2022 2022.07.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.69.2022 2022.07.13 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego, profesjonalnego utrzymania czystości pomieszczeń oraz czynności pomocniczych będących w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.77.2022 2022.07.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego usługę sterylizacji parowej narzędzi chirurgicznych, sterylizacji bielizny operacyjnej, sterylizacji plazmowej niskotemperaturowej sprzętu termolabilnego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.76.2022 2022.07.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pt. „Wymiana trzech dźwigów zlokalizowanych w Budynku Głównym Wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.73.2022 2022.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.68.2022 2022.07.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.61.2022 2022.07.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.75.2022 2022.06.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawy Separatora Komórkowego dla Banku Komórek Krwiotwórczych Oddziału Hematologii i Transplantologii – Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.57.2022 2022.06.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.70.2022 2022.06.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawy Aparatu USG dla potrzeb badań naczyniowych 1szt. oraz Cyfrowego Aparatu RTG 1szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.64.2022 2022.06.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.67.2022 2022.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382 000 euro na wykonanie zadania pt. „Wymiana trzech dźwigów zlokalizowanych w Budynku Głównym Wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.66.2022 2022.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy wyrobów medycznych – mikrosfer żywiczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.62.2022 2022.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego oraz dzierżawę urządzenia dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 10 000 000 EURO.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.54.2022 2022.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.58.2022 2022.06.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.63.2022 2022.06.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.55.2022 2022.06.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dializatów i dzierżawa urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.42.2022 2022.05.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników do produkcji i analizy radiofarmaceutyków do Pracowni PET Zakładu Medycyny Nuklearnej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.49.2022 2022.05.24 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę odczynników do badań cytometrycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.50.2022 2022.05.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego usługę sterylizacji parowej narzędzi chirurgicznych, sterylizacji bielizny operacyjnej, sterylizacji plazmowej niskotemperaturowej sprzętu termolabilnego oraz sterylizacji tlenkiem etylenu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.53.2022 2022.05.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.46.2022 2022.05.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.40.2022 2022.05.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dostawy odczynników i zestawów diagnostycznych dla Pracowni Badań Szpiku oraz odczynników, sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla Pracowni Cytologii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.19.2022 2022.04.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.45.2022 2022.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę odczynników, sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych do badań w serologii transfuzjologicznej, do oznaczania parametrów krytycznych w SOR i OITiA oraz wykrywania Helicobacter pyroli w bioptatach pobranych endoskopowo dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.44.2022 2022.04.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.26.2022 2022.04.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.34.2022 2022.04.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.38.2022 2022.04.01
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę aparatów do CRRT oraz myjki ultradźwiękowej dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.M.Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego,Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii ”– dla WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.28.2022 2022.04.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.25.2022 2022.04.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.24.2022 2022.03.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.33.2022 2022.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.30.2022 2022.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.41.2022 2022.03.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu komputerów z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 215 000 EURO

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.32.2022 2022.03.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy wyrobów medycznych – mikrosfer żywiczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.37.2022 2022.03.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończona
EZ.28.39.2022 2022.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej – Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 215 000 EURO.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.23.2022 2022.03.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę zestawów diagnostycznych i odczynników do diagnostyki immunologicznej dla Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.13.2022 2022.03.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.31.2022 2022.03.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych oraz materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.4.2022 2022.03.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę manipulatora macicznego typu HOHL dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 215 000 EURO

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.7.2022 2022.03.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla WWCOiT w Łodzi prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.29.2022 2022.01.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 215 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Cytogenetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.20.2022 2022.02.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na usługę konserwacji,przeglądów okresowych oraz serwisu aparatury medycznej produkcji Olympus - dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.17.2022 2022.02.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.27.2022 2022.02.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.22.2022 2022.02.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.21.2022 2022.02.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.11.2022 2022.02.01 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.9.2022 2022.02.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.71.2021 2022.02.01 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończona
EZ.28.16.2022 2022.01.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.65.2021 2022.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej – Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 215 000 EURO.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.8.2022 2022.01.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.14.2022 2022.01.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.10.2022 2022.01.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.15.2022 2022.01.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 215 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla Pracowni Cytogenetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.3.2022 2022.01.18 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkoleń dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.5.2022 2022.01.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 215 000 euro na dostawę aparatu HDR dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.12.2022 2022.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.1.2022 2022.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 215 000 euro na dostawę nowej wersji systemu planowania radioterapii (upgrade) wraz z niezbędnym sprzętem dla Zakładu Teleradioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.74.2021 2022.01.04
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę aparatu do znieczulania dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.55.2021 2021.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.67.2021 2021.12.22 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.68.2021 2021.12.21 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.70.2021 2021.12.14 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.66.2021 2021.12.10 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.72.2021 2021.12.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
EZ.28.46.2021 2021.11.23 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.42.2021 2021.11.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.40.2021 2021.11.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.62.2021 2021.11.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla Pracowni Cytogenetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.61.2021 2021.11.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.60.2021 2021.10.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.56.2021 2021.10.27 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.52.2021 2021.10.25 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.57.2021 2021.10.22
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej w ramach projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii" Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.44.2021 2021.10.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
EZ.28.50.2021 2021.10.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i zestawów diagnostycznych dla Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.41.2021 2021.10.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.48.2021 2021.10.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.51.2021 2021.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.33.2021 2021.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.53.2021 2021.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej – Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 214 000 EURO.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.49.2021 2021.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.38.2021 2021.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.45.2021 2021.10.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.32.2021 2021.10.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.37.2021 2021.09.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.47.2021 2021.09.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego oraz dzierżawę urządzenia dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 214 000 EURO.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.24.2021 2021.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.43.2021 2021.09.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do zaopatrzenia tętniaka piersiowo – brzusznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 214 000 EURO

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.36.2021 2021.09.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG z funkcją echokardiografii dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 214 000 EURO

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
EZ.28.35.2021 2021.08.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanym bunkrze naświetlań Zakładu Teleradioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.31.2021 2021.08.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziałów Szpitalnych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.27.2021 2021.08.09
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę aparatu do znieczulania dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.17.2021 2021.07.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
EZ.28.21.2021 2021.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.20.2021 2021.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.28.2021 2021.07.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator radioterapeutyczny dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 214 000 EURO.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.18.2021 2021.07.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.23.2021 2021.06.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.22.2021 2021.06.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.9.2021 2021.06.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej w ramach projektu pn.”Rozbudowa WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej,onkologii klinicznej,onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii"–dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.25.2021 2021.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.15.2021 2021.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.14.2021 2021.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.11.2021 2021.06.02
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie robót budowlanych – Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, Apteka, Radiologia Interwencyjna, Izba Przyjęć Onkologicznych dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.8.2021 2021.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na na wykonanie kompleksowego serwisu aparatów do brachyterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.10.2021 2021.05.14
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.7.2021 2021.05.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.6.2021 2021.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.4.2021 2021.05.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na usługę sterylizacji parowej narzędzi chirurgicznych, usługa sterylizacji bielizny operacyjnej, usługa sterylizacji plazmowej niskotemperaturowej sprzętu termolabilnego oraz sterylizacji tlenkiem etylenu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.3.2021 2021.05.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na na wykonanie kompleksowego serwisu urządzeń i systemów współpracujących wchodzących w skład Linii Radioterapeutycznej znajdujących się w Zakładzie Teleradioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi,obejmującego serwis prewencyjny i interwencyjny

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.2.2021 2021.05.12 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.146.2020 2020.12.31 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na na kompleksowe, profesjonalne utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych oraz transportu w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.145.2020 2020.12.31 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na odbiór (z ważeniem) i transport (z załadunkiem i rozładunkiem) oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych: o kodach 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07,18 01 08*,18 01 09 celem ich zagospodarowania z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi wraz z transportem wewnętrznym odpadów medycznych i komunalnych (w tym również segregowanych) z miejsca ich powstania (z poszczególnych jednostek organizacyjnych Centrum) do miejsca ich odbioru i ważenia (w przypadku odpadów medycznych) lub gromadzenia(w przypadku odpadów komunalnych) oraz zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji tych zadań

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.144.2020 2020.12.31
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę aparatu USG oraz urządzeń chłodniczo-mroźniczych dla projektu pn.”Rozbudowa WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej,onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii"– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.143.2020 2020.12.31
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę stacji opisowych oraz rozbudowę systemu Radiologii dla projektu pn.„Rozbudowa i modernizacja systemu e-radiologii w Szpitalu im.M.Kopernika w Łodzi”– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.142.2020 2020.12.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.141.2020 2020.12.31 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.140.2020 2020.12.31
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie robót rozbiórkowych podjazdu dwupoziomowego oraz zadaszenia wejścia głównego budynku frontowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.137.2020 2020.12.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.134.2020 2020.12.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych i materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.129.2020 2020.12.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.139.2020 2020.12.30 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.138.2020 2020.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy materiałów do elektrochirurgii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.136.2020 2020.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego – rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.135.2020 2020.12.28 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.133.2020 2020.12.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu oraz aparatury medycznej na Blok Operacyjny i Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.M.Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”–dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.132.2020 2020.12.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii".

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.130.2020 2020.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.128.2020 2020.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.127.2020 2020.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy sprzętu medycznego wraz z dzierżawą generatora do termoablacji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.126.2020 2020.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.118.2020 2020.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę dostawę materiałów do naświetleń dla pacjentów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.131.2020 2020.12.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.122.2020 2020.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę odczynników i sprzętu do oznaczania grup krwi/prób zgodności dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.121.2020 2020.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.111.2020 2020.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.106.2020 2020.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.104.2020 2020.12.18
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.125.2020 2020.12.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę kardiomonitorów, kardiomonitorów transportowych, monitorów kardiologicznych oraz centrali monitorujących dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.112.2020 2020.12.17 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
EZ.28.98.2020 2020.12.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.105.2020 2020.12.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.99.2020 2020.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na zakup systemu ogrzewania pacjenta na stole operacyjnym Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.107.2020 2020.11.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.116.2020 2020.11.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.115.2020 2020.11.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na roboty budowlane - przystosowanie pomieszczeń na Pracownię Angiografu w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.75.2020 2020.11.02
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii".

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.74.2020 2020.11.02
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu oraz aparatury medycznej na Blok Operacyjny i Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.M.Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”–dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.114.2020 2020.10.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na zakup sprzętu –aparatu RTG z ramieniem C w ramach realizacji zadania pn.„Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.109.2020 2020.10.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.92.2020 2020.10.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.108.2020 2020.10.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.94.2020 2020.10.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę lampy operacyjnej wieloogniskowej sufitowej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.89.2020 2020.10.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę masek anestetycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.88.2020 2020.10.09
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę monitorów hemodynamicznych i aparatów CRRT dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.101.2020 2020.10.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na roboty budowlane - przystosowanie pomieszczeń na Pracownię Angiografu w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.97.2020 2020.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.69.2020 2020.10.02
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę kardiomonitorów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.95.2020 2020.09.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych dla II Oddziału Chirurgii Onkologicznej - Klinika Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.100.2020 2020.09.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pt. „Wymiana i uruchomienie dźwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku głównym wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi.”

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.96.2020 2020.09.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
EZ.28.83.2020 2020.09.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na kompleksowy serwis urządzeń i systemów współpracujących w skład Linii Radioterapeutycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.91.2020 2020.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.81.2020 2020.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.52.2020 2020.09.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.82.2020 2020.09.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą urządzenia do terapeutycznego leczenia ran dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
EZ.28.79.2020 2020.09.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na wyprodukowanie, dostawę i montaż mebli dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.86.2020 2020.09.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.84.2020 2020.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 mln euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.78.2020 2020.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.67.2020 2020.08.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 mln euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.85.2020 2020.08.26 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę urządzenia Real Time PCR dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.53.2020 2020.08.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.80.2020 2020.08.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.55.2020 2020.08.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończony
EZ.28.43.2020 2020.08.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.73.2020 2020.08.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pt. „Wymiana i uruchomienie dźwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku głównym wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi.”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.71.2020 2020.08.03
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę respiratorów stacjonarnych i respiratora transportowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii".

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.64.2020 2020.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 mln euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
EZ.28.72.2020 2020.07.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.50.2020 2020.07.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.60.2020 2020.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę odczynników dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.70.2020 2020.07.13 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dzierżawę jezdnego cyfrowego aparatu RTG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.68.2020 2020.07.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.65.2020 2020.07.06 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.56.2020 2020.07.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę pieluchomajtek i podkładów higienicznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.61.2020 2020.06.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę i wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętowo – programową dla projektu pn. ”Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.58.2020 2020.06.22
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego, Bloku Operacyjnego znajdującego się na I p. Budynku Głównego dla projektu pn.”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii" oraz przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego - część środkowa i część południowa (opcja), zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.57.2020 2020.06.18
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę różnego sprzętu dla Pracowni Scyntygrafii w ramach projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.39.2020 2020.06.15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.51.2020 2020.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na usługę nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania AMMS i InfoMedica -dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.49.2020 2020.06.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.46.2020 2020.06.01 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.26.2020 2020.05.29
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych Breast Cancer Unit, Oddziału Ginekologii Onkologicznej dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej,onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.47.2020 2020.05.20 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.45.2020 2020.05.18 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.42.2020 2020.05.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę respiratorów stacjonarnych i respiratora transportowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii".

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.40.2020 2020.05.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 mln euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.30.2020 2020.05.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.38.2020 2020.05.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia, Oddziału Urologii Ogólnej i Czynnościowej – II Klinika Urologii UM w Łodzi dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.41.2020 2020.04.30
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę aparatów do CRRT – 10 szt., asystora kaszlu – 1 szt. oraz aparatów do pomiaru parametrów krytycznych – 2 szt. dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.23.2020 2020.04.29
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii".

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.29.2020 2020.04.27 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.36.2020 2020.04.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.25.2020 2020.04.20
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej oraz Oddziału Urologii Ogólnej i Czynnościowej – II Klinika Urologii UM w Łodzi Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.19.2020 2020.04.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.37.2020 2020.04.10 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.159.2019 2020.04.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę aparatu USG i aparatu do znieczulenia dla Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.24.2020 2020.04.06
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę kardiomonitorów, kardiomonitorów transportowych, monitorów kardiologicznych oraz centrali monitorujących dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.22.2020 2020.04.06
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę monitorów hemodynamicznych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.16.2020 2020.04.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę gazów medycznych, laboratoryjnych, technicznych, spożywczych, dzierżawę zbiornika kriogenicznego z parownicą atmosferyczną, dzierżawę butli na gaz dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.15.2020 2020.04.06 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę zestawu do wykonywania badań wysiłkowych dla Pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.35.2020 2020.04.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 mln euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.161.2019 2020.03.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 mln euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.17.2020 2020.03.27
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę stołów operacyjnych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.13.2020 2020.03.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań krzepnięcia krwi oraz odczynników do badań cytometrycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.20.2020 2020.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.145.2019 2020.03.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę i wdrożenie oprogramowania Repozytorium EDM wraz z e-usługami dla projektu pn. „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończona
EZ.28.28.2020 2020.03.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.18.2020 2020.03.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.14.2020 2020.03.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
EZ.28.21.2020 2020.03.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego, Bloku Operacyjnego znajdującego się na I p. Budynku Głównego dla projektu pn.”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii" oraz przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego - część środkowa i część południowa (opcja), zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.9.2020 2020.03.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę i wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu dla projektu pn. ”Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.10.2020 2020.03.02 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem (bez wymiennika ciepła) do tomografu komputerowego Aquilion RXL TSX-101A/UC prod. Toshiba o numerze seryjnym UCB12Z2055 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
EZ.28.154.2019 2020.02.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.1.2020 2020.02.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.3.2020 2020.02.03
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.5.2020 2020.01.31 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.165.2019 2020.01.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę aparatu do spirometrii dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.2.2020 2020.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.158.2019 2020.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.150.2019 2020.01.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę odczynników, drobnego sprzętu i zestawów do diagnostyki onkologicznej metodą Real Time PCR wraz z dzierżawą systemu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.162.2019 2020.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.163.2019 2020.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na usługę pogwarancyjnego kompleksowego 4 – letniego serwisu urządzeń będących wyposażeniem pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.160.2019 2019.12.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.164.2019 2020.01.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.141.2019 2019.12.23
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę i wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem IT oraz Tożsamości wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętowo-programową dla projektu pn. „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.157.2019 2019.12.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.152.2019 2019.12.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.136.2019 2019.11.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego, Bloku Operacyjnego znajdującego się na I p. Budynku Głównego dla projektu pn.”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii" oraz przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego - część środkowa i część południowa (opcja), zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.151.2019 2019.11.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.140.2019 2019.11.21 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.137.2019 2019.11.21 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego i odczynników do syntezy i analizy radiofarmaceutyku 11C – cholina do Pracownii PET dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zkończone
EZ.28.143.2019 2019.11.07 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.132.2019 2019.10.31 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.121.2019 2019.10.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników do badań cytogenetycznych metodą fish dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.149.2019 2019.10.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych dla Breast Cancer Unit, Pracowni Scyntygrafii oraz Zakładu Radiologii dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.120.2019 2019.10.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.148.2019 2019.10.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na zakup angiografu dla Zakładu Radiologii Centrum obejmujący jego dostawę wraz z dokumentacją techniczną producenta niezbędną do jego instalacji, jego instalację w zaadaptowanych pomieszczeniach pod Pracownię Angiograficzną, uruchomienie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń i przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.139.2019 2019.10.24
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.146.2019 2019.10.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyposażenia gabinetu zabiegowego dla projektu pn."Wyposażenie Gabinetu Zabiegowego Brest Cancer Unit (BCU)"

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.142.2019 2019.10.23
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę pomp strzykawkowych dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.114.2019 2019.10.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.135.2019 2019.10.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę aparatu ECMO dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego,Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.138.2019 2019.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.129.2019 2019.09.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.„Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.131.2019 2019.09.25 Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do aparatu ABL 90 Flex Plus firmy Radiometer dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.133.2019 2019.09.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę stacji planowania leczenia dla Zakładu Planowania Radioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.122.2019 2019.09.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu do treningów na ergometrach dla Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej oraz systemu neuromonitoringu śródoperacyjnego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.97.2019 2019.09.20
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.128.2019 2019.09.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu HDR dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.130.2019 2019.09.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.89.2019 2020.01.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.125.2019 2019.09.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę autorefraktometrów dla Poradni Okulistycznej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.118.2019 2019.09.04
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę łóżek standardu OiT z materacem przeciwodleżynowym dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego,Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.127.2019 2019.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pt. „Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe dźwigi szpitalne zlokalizowane w istniejących szybach dźwigowych znajdujących się w Budynku Głównym Wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.124.2019 2019.08.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją akceleratorów (wysokoenergetycznego i niskoenergetycznego) w dwóch bunkrach naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.123.2019 2019.08.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu do wykonywania badań wysiłkowych dla Pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.113.2019 2019.08.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Oddziałów Szpitalnych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.68.2019 2019.08.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.24.2019 2019.08.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.116.2019 2019.08.12
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro pn. „Realizacja prac budowlano-instalacyjnych pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego, pomieszczeń Pracowni RTG z fluoroskopią oraz pomieszczenia Densytometrii” dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.109.2019 2019.08.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu RTG z fluoroskopią dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.102.2019 2019.08.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - RADIOFARMACEUTYKI dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.119.2019 2019.08.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
EZ.28.101.2019 2019.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.115.2019 2019.07.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pt. „Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe dźwigi szpitalne zlokalizowane w istniejących szybach dźwigowych znajdujących się w Budynku Głównym Wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.80.2019 2019.07.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.75.2019 2019.07.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.112.2019 2019.07.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyciągu chemicznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.69.2019 2019.07.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.85.2019 2019.07.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.107.2019 2019.08.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.100.2019 2019.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.34.2019 2019.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego wraz z dzierżawą urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.108.2019 2019.07.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na świadczenie usługi prania i serwisu bieliźniarskiego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.73.2019 2019.07.01
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę tomografu komputerowego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.53.2019 2019.07.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.104.2019 2019.06.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończono
EZ.28.106.2019 2019.06.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyciągu chemicznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.105.2019 2019.06.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego wraz z dzierżawą urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.60.2019 2019.06.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M.Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.103.2019 2019.06.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.87.2019 2019.06.13
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.78.2019 2019.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.62.2019 2019.06.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę densytometru dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.94.2019 2019.06.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu do wykonywania badań wysiłkowych dla Pracowni PET oraz ureterorenoskopów dla 2 Bloków Operacyjnych i Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.86.2019 2019.06.05
Kliknij aby zobaczyc

PostępowaniE o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę laparoskopów dla projektu pn.„Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.98.2019 2019.06.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.84.2019 2019.06.03
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę: Etap A – II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej Etap B – Oddział Chirurgii Onkologicznej dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.72.2019 2019.06.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.88.2019 2019.05.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.61.2019 2019.05.29
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę mikroskopu chirurgicznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.22.2019 2019.05.20 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.40.2019 2019.05.27
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę materacy grzewczych (system ogrzewania pacjenta) dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.96.2019 2019.05.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończono
EZ.28.54.2019 2019.05.24
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę ssaków elektrycznych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.28.2019 2019.05.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.42.2019 2019.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.38.2019 2019.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.93.2019 2019.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.43.2019 2019.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.92.2019 2019.05.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.67.2019 2019.05.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę dostawę tonerów i zestawów naprawczych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.66.2019 2019.05.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.91.2019 2019.05.15
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb onkologii klinicznej w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.71.2019 2019.05.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.83.2019 2019.05.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.82.2019 2019.05.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.65.2019 2019.05.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.79.2019 2019.05.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.25.2019 2019.04.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.74.2019 2019.04.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.44.2019 2019.04.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych (radiofarmaceutyki) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.46.2019 2019.04.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.64.2019 2019.04.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do szybkiego przetaczania płynów dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.63.2019 2019.04.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.31.2019 2019.04.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.55.2019 2019.04.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej koniecznego do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych z kontraktów NFZ Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.37.2019 2019.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.33.2019 2019.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.29.2019 2019.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.59.2019 2019.03.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.41.2019 2019.03.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na usługę czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wraz z wymianą filtrów absolutnych w placówkach Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.39.2019 2019.03.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę kardiomonitorów dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.70.2019 2019.04.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb onkologii klinicznej w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.58.2019 2019.03.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb radioterapii w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.57.2019 2019.03.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb onkologii klinicznej w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.49.2019 2019.03.21
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę 2 sztuk cytometrów przepływowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: "Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie nowotworów krwi i układu chłonnego"

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.48.2019 2019.03.21
Kliknij aby zobaczyc

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę płyty bazowej do unieruchomienia maskami w obrębie całego ciała i podkładki do stereotaksji pozaczaszkowej z zestawem akcesoriów w ramach projektu pn: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie nowotworów krwi i układu chłonnego” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.56.2019 2019.03.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.14.2019 2019.03.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.51.2019 2019.03.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
143/ZP/18 2019.03.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.30.2019 2019.03.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.3.2019 2019.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.2.2019 2019.03.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.36.2019 2019.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanych dwóch bunkrach naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.6.2019 2019.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.13.2019 2019.02.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
139/ZP/18 2019.02.28 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników, drobnego sprzętu i programu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.18.2019 2019.02.22
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę defibrylatora dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi , w ramach projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.19.2019 2019.02.21
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę analizatora parametrów krytycznych dla projektu pn.„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.5.2019 2019.02.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.23.2019 2019.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.20.2019 2019.02.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do szybkiego przetaczania płynów dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.17.2019 2019.02.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.16.2019 2019.02.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla projektu pn.„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.11.2019 2019.02.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.9.2019 2019.02.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę produktów żywienia dojelitowego, pozajelitowego i płynów dożylnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.7.2019 2019.02.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
142/ZP/18 2019.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.12.2019 2019.02.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
140/ZP/18 2019.02.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.8.2019 2019.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.1.2019 2019.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
141/ZP/18 2019.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
138/ZP/18 2018.12.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
131/ZP/18 2018.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę ssaków elektrycznych jezdnych oraz stołu zabiegowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
128/ZP/18 2018.10.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę, modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
126/ZP/18 2018.10.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do ogrzewania pacjenta – 10 sztuk oraz aparatu do ogrzewania płynów – 20 sztuk dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
102/ZP/18 2018.10.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę tomografu komputerowego wraz adaptacją pomieszczeń dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
130/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
129/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
127/ZP/18 2018.10.15
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora do wentylacji dyszowej z wbudowanym systemem do nawilżania dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
125/ZP/18 2018.10.15
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę noża harmonicznego dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
123/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawyproduktów farmaceutycznych – produkty żywienia dojelitowego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
122/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
104/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
100/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
99/ZP/18 2018.10.15 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
97/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
79/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę odczynników i sprzętu do oznaczeń grup krwi/prób zgodności, odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu Cobas 221, testu do oznaczania chlorków w pocie dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
64/ZP/18 2018.10.15
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
124/ZP/18 2018.10.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
121/ZP/18 2018.10.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
119/ZP/18 2018.10.12 Postępowanie o udz. zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieog. o wartości powyżej 221 000euro na dostawy odczynników i sprzętu do produkcji i analizy radiofarmaceutyków do Pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
70/ZP/18 2018.10.12
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do chemioterapii dootrzewnowej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
111/ZP/18 2018.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
117/ZP/18 2018.10.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę narzędzi chirurgicznych dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
110/ZP/18 2018.10.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
115/ZP/18 2018.10.08
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do terapii oddechowej z zastosowaniem wentylacji wysokoprzepływowej dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
114/ZP/18 2018.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia do diagnostyki leczenia białaczek dla Pracowni, Oddziału Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
116/ZP/18 2018.10.05
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę lamp bezcieniowych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
106/ZP/18 2018.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
98/ZP/18 2018.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
67/ZP/18 2018.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
112/ZP/18 2018.10.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę łóżek sterowanych elektrycznie wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
109/ZP/18 2018.10.03
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu do bronchoskopii dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
92/ZP/18 2018.10.03
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Bank Krwi i Pracownia Serologii w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę, modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
113/ZP/18 2018.10.01
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę lup operacyjnych oraz lampy czołowej dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
107/ZP/18 2018.10.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych, roztworów leczniczych oraz surowców i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
86/ZP/18 2018.10.01
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę unitu laryngologicznego dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
85/ZP/18 2018.10.01
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
103/ZP/18 2018.09.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wózków anestezjologicznych oraz foteli zabiegowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
87/ZP/18 2018.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Wideoskopowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
81/ZP/18 2018.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na roboty budowlane polegające na wymianie istniejącej instalacji wodociągowej zasilającej zbiorniki retencyjne i komorę zasuw dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
75/ZP/18 2018.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych – import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
96/ZP/18 2018.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
94/ZP/18 2018.09.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 5 548 000 euro, którego przedmiotem jest: A) rozbudowa i przebudowa Głównego Budynku od strony frontowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi na potrzeby: - REGIONALNEJ PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ PLANOWANEJ I INTERWENCYJNEJ (SZPITALNY ODDZIAŁU PRZYJĘĆ INTERWENCYJNYCH DLA ONKOLOGII, REGIONALNA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA) - ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ NA POTRZEBY RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ I ONKOLOGII OBRAZOWEJ - APTEKI SZPITALNEJ Z AUTOMATYCZNYM SORTOWANIEM LEKÓW NA POTRZEBY OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO B) rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu Szpitala na potrzeby CENTRALNEJ STERYLIZATORNI.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
93/ZP/18 2018.09.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
57/ZP/18 2018.08.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
84/ZP/18 2018.08.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę urządzenia do pomiaru stężenia i czystości DNA (spektrofotometr) dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
61/ZP/18 2018.08.03
Kliknij aby zobaczyc

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do terapii oddechowej z zastosowaniem wentylacji wysokoprzepływowej dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
82/ZP/18 2018.07.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (przewóz pacjentów) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
62/ZP/18 2018.07.23
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę lamp bezcieniowych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
72/ZP/18 2018.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na usługę 4 – letniego pogwarancyjnego serwisu bez części dla rezonansów magnetycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
59/ZP/18 2018.07.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę defibrylatora przenośnego z możliwością kardiowersji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
56/ZP/18 2018.07.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
74/ZP/18 2018.07.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
69/ZP/18 2018.07.09
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatów do znieczulania z respiratorem dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
63/ZP/18 2018.07.09
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora do wentylacji dyszowej z wbudowanym systemem do nawilżania dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
60/ZP/18 2018.07.09
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę defibrylatorów – 3 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę, modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
71/ZP/18 2018.06.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na czynności pomocnicze będące w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz na usługę sprzątania w części administracyjnej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
55/ZP/18 2018.06.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
53/ZP/18 2018.05.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (przewóz pacjentów) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
58/ZP/18 2018.05.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
50/ZP/18 2018.04.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu narzędzi mikrochirurgicznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
48/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
47/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
46/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
44/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na na dostawy odczynników i sprzętu do produkcji i analizy radiofarmaceutyków do Pracowni PET Zakładu Medycyny Nuklearnej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
33/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
29/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
21/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
20/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
12/ZP/18 2018.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
49/ZP/18 2018.04.13
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratorów transportowych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
43/ZP/18 2018.04.12
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę stołu operacyjnego ortopedycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
42/ZP/18 2018.04.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
2/ZP/18 2018.04.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
45/ZP/18 2018.03.30
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
210/ZP/17 2018.03.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na roboty budowlane polegające na wymianie istniejącej instalacji wodociągowej zasilającej zbiorniki retencyjne i w komorze zasuw dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
39/ZP/18 2018.03.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu resuscytacyjno-anestezjologicznego oraz defibrylatora dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończono
37/ZP/18 2018.03.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
8/ZP/18 2018.03.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę stanowisk do pobierania krwi (2 szt.) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
228/ZP/17 2018.03.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę systemu haków operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
227/ZP/17 2018.03.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę histeroskopu z przenośnym torem wizyjnym dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
201/ZP/17 2018.03.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
15/ZP/18 2018.03.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na usługę 4 – letniego pogwarancyjnego serwisu bez części dla rezonansów magnetycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
1/ZP/18 2018.03.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
221/ZP/17 2018.03.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
220/ZP/17 2018.03.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę odczynników do badań cytometrycznych, do badań cytogenetycznych metodą FISH, odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań krzepnięcia krwi dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
26/ZP/18 2018.03.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę ureterorenoskopów dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
226/ZP/17 2018.03.07
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę lamp operacyjnych bezcieniowych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
197/ZP/17 2018.03.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
222/ZP/17 2018.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
206/ZP/17 2018.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodz

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
24/ZP/18 2018.02.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
174/ZP/17 2018.02.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
167/ZP/17 2018.02.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
218/ZP/17 2018.02.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
207/ZP/17 2018.02.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
22/ZP/18 2018.02.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wiertarek ortopedycznych na Blok Operacyjny dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
168/ZP/17 2018.02.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
23/ZP/18 2018.02.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
212/ZP/17 2018.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dzierżawę centryfugalnej pompy krwi do krążenia pozaustrojowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
199/ZP/17 2018.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
172/ZP/17 2018.02.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
175/ZP/17 2018.01.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
223/ZP/17 2018.01.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
224/ZP/17 2018.01.25 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodz

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
205/ZP/17 2018.01.24 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodz

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
5/ZP/18 2018.01.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
170/ZP/17 2018.01.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
169/ZP/17 2018.01.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
161/ZP/17 2018.01.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych niezarejestrowanych w Polsce dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
157/ZP/17 2018.01.08 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
208/ZP/17 2018.01.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
214/ZP/17 2018.01.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
181/ZP/17 2017.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na usługę wykonania kompleksowego serwisu systemu zarządzania Aria oraz systemu planowania leczenia Eclipse przez okres 48 miesięcy z jednoczesnym podniesieniem (aktualizacją) posiadanych systemów do wersji 15 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
133/ZP/17 2017.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań krzepnięcia krwi dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
96/ZP/17 2017.12.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę paliwa gazowego i świadczenie usług jego dystrybucji – gaz ziemny wysokometanowy o ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
217/ZP/17 2017.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
193/ZP/17 2017.12.11 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodz

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
149/ZP/17 2017.12.11 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodz

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
129/ZP/17 2017.12.08 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodz

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
200/ZP/17 2017.12.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
182/ZP/17 2017.11.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę nasofiberoskopu diagnostycznego dla projektu pn. „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi na rzecz aktywności zawodowej” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
128/ZP/17 2017.11.24 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
162/ZP/17 2017.11.16 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
191/ZP/17 2017.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę systemu do biopsji pod kontrolą USG, MMR, NMR dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
190/ZP/17 2017.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury do detekcji węzła wartowniczego z użyciem polikoloidu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
189/ZP/17 2017.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę systemu do śródoperacyjnej radiografii wycinka tkanek dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
188/ZP/17 2017.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w dotykowy panel sterujący z wyposażeniem dodatkowym (1 szt.), mobilnego aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem dodatkowym (1 szt.) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
146/ZP/17 2017.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
187/ZP/17 2017.11.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Kliniki Hematologii z przeznaczeniem dla ośrodka transplantacyjnego, banku krwi i komórek oraz medycznego laboratorium diagnostycznego testującego komórki, tkanki i narządy w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
171/ZP/17 2017.11.10 Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
173/ZP/17 2017.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzetu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
183/ZP/17 2017.11.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
184/ZP/17 2017.11.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
125/ZP/17 2017.11.02 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
179/ZP/17 2017.10.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
123/ZP/17 2017.10.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH oraz odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
109/ZP/17 2017.10.23 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
176/ZP/17 2017.10.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę stołu operacyjnego i ureterorenoskopów giętkich dla potrzeb Oddziału Urologii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
156/ZP/17 2017.10.19 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
139/ZP/17 2017.10.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
160/ZP/17 2017.10.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę stanowisk diagnostycznych RTG – 2 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
159/ZP/17 2017.10.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu RTG jezdnego cyfrowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
158/ZP/17 2017.10.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu do pomiaru parametrów krytycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
127/ZP/17 2017.10.13
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę łóżek intensywnej terapii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
80/ZP/17 2017.10.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę odczynników i sprzętu do oznaczeń grup krwi/prób zgodności, do badań szpiku i oznaczeń Helicobacter pylori dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
140/ZP/17 2017.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
112/ZP/17 2017.10.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
152/ZP/17 2017.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
118/ZP/17 2017.09.29
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu USG, kardiomonitora przystosowanego do MRI i kardiomonitora mobilnego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
119/ZP/17 2017.09.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę wózków transportowych z butlami kompozytowymi do wentylacji z zaworem typu LIV przystosowanymi do rezonansu magnetycznego (3 szt.) oraz stanowisk do pobierania krwi (2 szt.) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
121/ZP/17 2017.09.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę zestawu resuscytacyjno-anestezjologicznego oraz defibrylatora dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
120/ZP/17 2017.09.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę zestawu do torakotomii ratunkowej oraz zestawu narzędzi chirurgicznych i naczyniowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
117/ZP/17 2017.09.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę respiratora transportowego – 1 szt. oraz respiratora stacjonarnego z automatycznym dostosowaniem parametrów wentylacji i natlenienia w sposób ciągły – 1 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
116/ZP/17 2017.09.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu do pomiaru rzutu serca dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
147/ZP/17 2017.09.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
95/ZP/17 2017.09.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
87/ZP/17 2017.09.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
132/ZP/17 2017.09.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
142/ZP/17 2017.09.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
137/ZP/17 2017.08.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
111/ZP/17 2017.08.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
63/ZP/17 2017.08.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
85/ZP/17 2017.08.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
124/ZP/17 2017.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
106/ZP/17 2017.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy dostawy artykułów pomocniczych do receptury i mieszadła mechanicznego do Unguatora dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
100/ZP/17 2017.08.28. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na usługę prania i serwisu bieliźniarskiego w technologii RFID UHF dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
108/ZP/17 2017.08.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
88/ZP/17 2017.08.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
122/ZP/17 2017.08.14 Postępowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro na zakup aparatu EMG dla Zakładu Elektrodiagnostyki i EMG WWCOiT. im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
113/ZP/17 2017.08.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
101/ZP/17 2017.08.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
126/ZP/17 2017.08.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
115/ZP/17 2017.08.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych niezarejestrowanych w Polsce dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
114/ZP/17 2017.08.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
75/ZP/17 2017.08.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na odbiór (z ważeniem) i transport (z załadunkiem i rozładunkiem) oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09 z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi wraz z transportem wewnętrznym odpadów medycznych i komunalnych (w tym również segregowanych) z miejsca ich powstania (z poszczególnych jednostek organizacyjnych Centrum) do miejsca ich odbioru i ważenia (w przypadku odpadów medycznych) lub gromadzenia (w przypadku odpadów komunalnych) oraz zapewnieniem sprzętu niezbędnego do realizacji tych zadań

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
102/ZP/17 2017.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
66/ZP/17 2017.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
50/ZP/17 2017.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
90/ZP/17 2017.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do diagnostyki CT/tomografia komputerowa wraz zdzierżawą urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
61/ZP/17 2017.07.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
60/ZP/17 2017.07.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
43/ZP/17 2017.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
72/ZP/17 2017.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
79/ZP/17 2017.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę macierzy, serwerów, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
67/ZP/17 2017.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę rękawic chirurgicznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
46/ZP/17 2017.07.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
99/ZP/17 2017.07.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów do naświetlań pacjentów (unieruchomienia i podkładki) dla Zakładu Teleradioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
45/ZP/17 2017.07.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
68/ZP/17 2017.07.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
44/ZP/17 2017.07.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
31/ZP/17 2017.07.03 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
86/ZP/17 2017.06.29 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończono
30/ZP/17 2017.06.26 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
77/ZP/17 2017.06.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
29/ZP/17 2017.06.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
54/ZP/17 2017.06.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę łóżek dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
14/ZP/17 2017.06.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
22/ZP/17 2017.06.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
34/ZP/17 2017.06.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
53/ZP/17 2017.05.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę myjni dezynfektorów do butów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
8/ZP/17 2017.05.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
26/ZP/17 2017.05.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
20/ZP/17 2017.05.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na na usługę sterylizacji parowej, usługę sterylizacji bielizny operacyjnej, usługę sterylizacji plazmowej niskotemperaturowej sprzętu termolabilnego oraz sterylizacji tlenkiem etylenu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
214/ZP/16 2017.04.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą aparatów do terapeutycznego podciśnieniowego leczenia ran dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
58/ZP/17 2017.04.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
202/ZP/16 2017.04.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki oraz Pracowni Cytogenetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
40/ZP/17 2017.04.20
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę kolonoskopu dla projektu pn. „Realizacja zadań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
16/ZP/17 2017.04.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
41/ZP/17 2017.04.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
15/ZP/17 2017.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
11/ZP/17 2017.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
1/ZP/17 2017.04.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
209/ZP/16 2017.03.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego wraz z dzierżawą aparatów kompatybilnych z w\w sprzętem dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
213/ZP/16 2017.03.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
207/ZP/16 2017.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
198/ZP/16 2017.03.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
194/ZP/16 2017.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
25/ZP/17 2017.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
191/ZP/16 2017.03.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
17/ZP/17 2017.03.13 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Pracowni Leku Cytotoksycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
199/ZP/16 2017.03.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych, surowców i artykułów pomocniczych do receptury, surowców i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
182/ZP/16 2017.03.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
196/ZP/16 2017.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
215/ZP/16 2017.02.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
208/ZP/16 2017.02.17 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostwy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
158/ZP/16 2017.02.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę sprzetu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
6/ZP/17 2017.02.13 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
2/ZP/17 2017.02.09 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę i wymianę źródeł promieniotwórczych Ir – 192 oraz świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
211/ZP/16 2017.02.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
169/ZP/16 2017.02.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
180/ZP/16 2017.01.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
3/ZP/17 2017.01.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na usługę prania i serwisu bieliźniarskiego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
206/ZP/16 2017.01.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
188/ZP/16 2017.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na usługę nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania AMMS i InfoMedica dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
157/ZP/16 2017.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
151/ZP/16 2017.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
137/ZP/16 2017.01.02 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. UWAGA: Zmiana na: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań cytogenetycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
174/ZP/16 2016.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzetu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (VI) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
200/ZP/16 2016.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę detektora płaskiego bezprzewodowego cyfrowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
197/ZP/16 2016.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
189/ZP/16 2016.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii Gastrologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
150/ZP/16 2016.12.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy materiałow opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
187/ZP/16 2016.12.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończono
149/ZP/16 2016.12.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
163/ZP/16 2016.12.16 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (V) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
154/ZP/16 2016.12.09 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
143/ZP/16 2016.12.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
141/ZP/16 2016.12.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych - alergenów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
140/ZP/16 2016.12.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
152/ZP/16 2016.11.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
139/ZP/16 2016.11.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
162/ZP/16 2016.11.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
155/ZP/16 2016.11.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
134/ZP/16 2016.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
148/ZP/16 2016.10.20 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
161/ZP/16 2016.10.17 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
156/ZP/16 2016.10.10 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
133/ZP/16 2016.07.27 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę retraktora linkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
132/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na usługę opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
131/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
129/ZP/16 2016.07.27 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
128/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (IV) oraz sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
127/ZP/16 2016.07.27 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na dostawę holtera ciśnieniowego i holtera EKG dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
124/ZP/16 2016.07.27 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (III) WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
121/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
112/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - alergenów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
96/ZP/16 2016.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dzierżawę centryfugalnej pompy krwi do krążenia pozaustrojowego dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
79/ZP/16 2016.07.27 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (II) WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
101/ZP/16 2016.07.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę jednorazowych materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
73/ZP/16 2016.07.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
92/ZP/16 2016.07.13 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy materiałow szewnych i materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
82/ZP/16 2016.07.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostawę dermatoskopu dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
114/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych – import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
106/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
100/ZP/16 2016.07.11 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego i rękawic dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
99/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
98/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do diagnostyki CT/tomografia komputerowa wraz z dzierżawą urządzenia dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
85/ZP/16 2016.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
119/ZP/16 2016.07.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu do zabiegów w niedokrwieniu – opaska pneumatyczna dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
83/ZP/16 2016.07.04 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
80/ZP/16 2016.07.01 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
105/ZP/16 2016.06.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych w postaci: asystora kaszlu oraz zestawu do kruszenia kamieni nerkowych na drodze przezskórnej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
94/ZP/16 2016.06.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Laryngologii Onkologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
48/ZP/16 2016.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na kompleksowy serwis urządzeń i systemów wchodzących w skład Linii Radioterapeutycznej wraz z dostawą i wymianą źródeł promieniotwórczych Ir – 192 do aparatu do brachyterapii dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
89/ZP/16 2016.06.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę laparoskopowego zestawu do zamykania głębokiego naczyń krwionośnych, kompletu narzędzi laparoskopowych dla dzieci dużych oraz zestawu narzędzi współpracujących z torem wizyjnym laparoskopu do usuwania przezskórnego złogów w nerkach micro PCNL dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
81/ZP/16 2016.05.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na usługę wykonania dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną projektowanego nowego Bloku Operacyjnego na I piętrze Budynku Wysokiego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
87/ZP/16 2016.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
72/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dzierżawę jezdnego cyfrowego aparatu RTG dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
71/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
69/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
62/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
61/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy materiałów do naświetleń pacjentów w radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
56/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
49/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
43/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
40/ZP/16 2016.04.15 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
39/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
38/ZP/16 2016.04.15 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Banku Komórek Krwiotwórczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
33/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na kompleksowy pogwarancyjny serwis tomografu komputerowego Somatom Sensation Open wraz ze stacją Syngio Multimodality Work Place dla Zakładu Teleradioterapii dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
29/ZP/16 2016.04.15 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
25/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
70/ZP/16 2016.04.14 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
55/ZP/16 2016.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
54/ZP/16 2016.04.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
24/ZP/16 2016.04.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
36/ZP/16 2016.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
22/ZP/16 2016.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
51/ZP/16 2016.03.25 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
41/ZP/16 2016.03.25 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
53/ZP/16 2016.03.24 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
35/ZP/16 2016.03.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
32/ZP/16 2016.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
1/ZP/16 2016.03.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 209 000 EURO na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
9/ZP/16 2016.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych – substancji recepturowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
3/ZP/16 2016.02.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
28/ZP/16 2016.02.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na usługę serwisu aparatów RTG oraz systemów radiografii cyfrowej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
8/ZP/16 2016.02.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę gazów medycznych, laboratoryjnych, technicznych, dzierżawa zbiornika kriogenicznego z parownicą atmosferyczną, dzierżawa butli na gazy dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
216/ZP/15 2016.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
11/ZP/16 2016.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
10/ZP/16 2016.02.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
230/ZP/15 2016.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
5/ZP/16 2016.01.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostawę kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
16/ZP/16 2016.01.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
204/ZP/15 2016.01.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 209 000 EURO na kompleksowy pogwarancyjny 4 letni serwis aparatu naczyniowego Integris Allura XPer FD 20 o numerze seryjnym 1688 wraz z systemem fizjomonitoringu PM5 oraz nagrywarką Inturis DICOM recorder dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
231/ZP/15 2016.01.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego - rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
215/ZP/15 2016.01.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 209 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
235/ZP/15 2015.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
221/ZP/15 2015.12.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
220/ZP/15 2015.12.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dzierżawę aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej – 2 sztuki dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
222/ZP/15 2015.12.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
228/ZP/15 2015.12.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na usługę serwisu aparatów RTG oraz systemów radiografii cyfrowej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
227/ZP/15 2015.12.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na pogwarancyjny kompleksowy 4 letni serwis urządzeń będących wyposażeniem Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
226/ZP/15 2015.12.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Laryngologii Onkologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
217/ZP/15 2015.11.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
195/ZP/15 2015.11.19 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę odczynników do badań cytogenetycznych dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do Pracowni PET dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
212/ZP/15 2015.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
186/ZP/15 2015.11.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na kompleksową usługę żywienia pacjentów i personelu WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
206/ZP/15 2015.10.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
200/ZP/15 2015.10.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
191/ZP/15 2015.10.14 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego - rekawic chirurgicznych i diagnostycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
190/ZP/15 2015.10.14 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
198/ZP/15 2015.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na pogwarancyjny kompleksowy 4 letni serwis urządzeń będących wyposażeniem Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
160/ZP/15 2015.10.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
175/ZP/15 2015.10.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
150/ZP/15 2015.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
158/ZP/15 2015.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę kleju tkankowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
151/ZP/15 2015.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
176/ZP/15 2015.09.29 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
196/ZP/15 2015.09.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia dla Oddziału Hematologii w postaci: łóżek do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym oraz wózka do przewożenia chorych w pozycji leżącej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
146/ZP/15 2015.09.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na usługę serwisu aparatów RTG oraz systemów radiografii cyfrowej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
152/ZP/15 2015.09.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 EURO na dostawę dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
135/ZP/15 2015.09.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakonczone
188/ZP/15 2015.09.18 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę stanowisk do manualnej izolacji DNA, spektrofotometru oraz transiluminatora dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
185/ZP/15 2015.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na zakup sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w budynku byłego Domu Pomocy Społecznej – zakup systemu biodekontaminacji niskotemperaturowej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
184/ZP/15 2015.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na zakup sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w budynku byłego Domu Pomocy Społecznej - dostawa łóżek szpitalnych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
134/ZP/15 2015.09.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
172/ZP/15 2015.09.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę ochrony obiektów, osób i mienia WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
183/ZP/15 2015.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
182/ZP/15 2015.09.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę zestawu laparoskopowo – urologicznego dla Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
180/ZP/15 2015.09.07 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
145/ZP/15 2015.09.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
168/ZP/15 2015.09.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
179/ZP/15 2015.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę opracowania dokumentacji technicznej dla Izby Przyjęć zlokalizowanej w Ośrodku Pediatrycznym im. J. Korczaka w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
177/ZP/15 2015.08.28 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu kardiologicznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
138/ZP/15 2015.08.28 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dzierżawę centryfugalnej pompy krwi do krążenia pozaustrojowego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
137/ZP/15 2015.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
123/ZP/15 2015.08.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
161/ZP/15 2015.08.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
159/ZP/15 2015.08.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
141/ZP/15 2015.08.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
109/ZP/15 2015.08.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę odczynników i sprzętu drobnego do badań pilnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, sprzętu drobnego do badań w serologii transfuzjologicznej i do badań w Banku Komórek Krwiotwórczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
107/ZP/15 2015.08.11 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację roboty budowlanej w postaci: dostawy, montażu i uruchomienia klimatyzatorów dla Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
143/ZP/15 2015.07.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na usługę serwisu bez części tomografu komputerowego Aquilion o SN: A3512039, aparatu RTG Ulitimax o SN: 99D0542434, aparatu RTG Combi Elevator o SN: 5356 i wykonanie 16 przeglądów technicznych tomografu komputerowego Aquilion RXL o SN: UCB12Z2055 zgodnie z zaleceniami producenta dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
132/ZP/15 2015.07.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 EURO na dostawę dostawę sprzętu jednorazowego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
108/ZP/15 2015.07.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
125/ZP/15 2015.07.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
121/ZP/15 2015.07.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę transportu krwi i jej składników oraz wyników badań pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
78/ZP/15 2015.10.07 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
131/ZP/15 2015.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
81/ZP/15 2015.07.08 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę odczynników do badań cytogenetycznych dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
116/ZP/15 2015.07.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
75/ZP/15 2015.07.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
103/ZP/15 2015.06.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania dokumentacji projektowej – adaptacja pomieszczeń na archiwum po byłej ziemniaczarni WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
69/ZP/15 2015.06.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę opracowania dokumentacji technicznej Oddziału Chorób Wewnętrznych WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
95/ZP/15 2015.06.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
70/ZP/15 2015.06.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę opracowania aktualizacji dokumentacji po Oddziale Chirurgii Endokrynologicznej dla potrzeb Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
85/ZP/15 2015.06.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
102/ZP/15 2015.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę opracowania dokumentacji technicznej dla Izby Przyjęć zlokalizowanej w Ośrodku Pediatrycznym im. J. Korczaka w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
100/ZP/15 2015.06.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę defibrylatorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
118/ZP/15 2015.06.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę transportu sanitarnego pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
72/ZP/15 2015.06.02 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
113/ZP/15 2015.05.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę: zestawu do trudnej intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
112/ZP/15 2015.05.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę inhalatorów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
104/ZP/15 2015.05.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej w ramach realizacji programu zdrowotnego „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii.” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
64/ZP/15 2015.05.25 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
105/ZP/15 2015.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy urządzeń: separator komórkowy, urządzenie do rozmrażania składników krwi, automatyczny roller do drenów, analizator hematologiczny, termocykler gradientowy z oprzyrządowaniem, system do pomiaru stężenia i czystości kwasów nukleinowych i białek, wielofunkcyjna wirówka z chłodzeniem i oprzyrządowaniem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
80/ZP/15 2015.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych i opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
67/ZP/15 2015.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
101/ZP/15 2015.05.13
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę glukometrów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
99/ZP/15 2015.05.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy materiałów zużywalnych do podawania kontrastu do diagnostyki CT/tomografia komputerowa wraz z dzierżawą urządzenia dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
77/ZP/15 2015.05.08
Kliknij aby zobaczyc

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na utworzenie systemu e-learningu dla realizacji projektu pn. „E-learning jako narzędzie do podniesienia kompetencji lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
71/ZP/15 2015.05.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
90/ZP/15 2015.05.07
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych w postaci loży laminarnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
87/ZP/15 2015.05.07
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę zestawu do masażu limfatycznego: kończyna górna, kończyna dolna dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
89/ZP/15 2015.05.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę urzadzeń medycznych w postaci ręcznego detektora promieniowania gamma dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
88/ZP/15 2015.05.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wytrząsarki do preparatów krwi z inkubatorem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
86/ZP/15 2015.05.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę foteli dla pacjenta dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
84/ZP/15 2015.04.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
76/ZP/15 2015.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
92/ZP/15 2015.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na usługę sprzątania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
34/ZP/15 2015.04.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego do aparatu Gammamed plus iX dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
68/ZP/15 2015.04.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Banku komórek Krwiotwórczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
22/ZP/15 2015.04.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzetu medycznego i materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
73/ZP/15 2015.04.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
57/ZP/15 2015.04.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
51/ZP/15 2015.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na świadczenie usług sterylizacji parowej, plazmowej, tlenkiem etylenu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi oraz Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
58/ZP/15 2015.03.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dzierżawę zestawu automatycznego skanera płyt obrazowych CR dla Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
41/ZP/15 2015.03.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy protez głosowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
45/ZP/15 2015.03.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
60/ZP/15 2015.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu jednorazowego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
21/ZP/15 2015.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
6/ZP/15 2015.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
46/ZP/15 2015.03.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
2/ZP/15 2015.03.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
24/ZP/15 2015.03.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
27/ZP/15 2015.02.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
13/ZP/15 2015.02.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na usługę ochrony obiektów, osób i mienia WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
28/ZP/15 2015.02.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (II) WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
40/ZP/15 2015.02.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na usługę sprzątania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
12/ZP/15 2015.02.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
36/ZP/15 2015.02.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
19/ZP/15 2015.02.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
26/ZP/15 2015.02.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
14/ZP/15 2015.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
7/ZP/15 2015.02.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
33/ZP/15 2015.02.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (III) WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
4/ZP/15 2015.02.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
20/ZP/15 2015.02.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych i opakowań do receptury dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
3/ZP/15 2015.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Pracowni PET Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
5/ZP/15 2015.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
8/ZP/15 2015.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
184/ZP/14 2015.01.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO dostawę sprzętu jednorazowego na potrzeby Oddziału Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
187/ZP/14 2015.01.16 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
142/ZP/14 2014.12.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla WSS im. M Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
179/ZP/14 2014.12.24 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy mikrosfery do ładowania lekiem dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
174/ZP/14 2014.12.22
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 207 000 euro na dostawę lamp operacyjnych LED i ssaków do centralnej próżni w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
183/ZP/14 2014.12.16 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
180/ZP/14 2014.12.16 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu kardiologicznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończono
181/ZP/14 2014.12.12 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
177/ZP/14 2014.12.08 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
168/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
166/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
164/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
153/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
149/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
129/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników do oznaczania chlorków w pocie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
114/ZP/14 2014.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na świadczenie usług czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów absolutnych w placówkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
116/ZP/14 2014.10.14 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
157/ZP/14 2014.10.13 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
156/ZP/14 2014.10.10 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
122/ZP/14 2014.10.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej oraz holterów ciśnienia z rejestratorem dla Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu – Oddział Neurologiczny WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
145/ZP/14 2014.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Banku Komórek Krwiotwórczych WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
146/ZP/14 2014.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
147/ZP/14 2014.09.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawę wyposażenia w sprzęt medyczny dla Poradni Okulistycznej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr. J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
121/ZP/14 2014.09.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych – testów alergicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
150/ZP/14 2014.09.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
143/ZP/14 2014.09.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
144/ZP/14 2014.09.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia medycznego Poradni w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
138/ZP/14 2014.09.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia medycznego dla Oddziału Alergologii Dziecięcej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
135/ZP/14 2014.09.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wózków anestestezjologicznych dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
141/ZP/14 2014.09.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę materiałów technicznych - płyt meblowych i okuć meblowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
110/ZP/14 2014.09.18 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
134/ZP/14 2014.09.10 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku dla Kliniki Urologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
136/ZP/14 2014.09.09 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 207 000 EURO, na dostawę paliwa gazowego i świadczenie usługi jego dystrybucji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
111/ZP/14 2014.08.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
131/ZP/14 2014.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
113/ZP/14 2014.08.29 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy stentgraftów piersiowych i brzusznych, protez naczyniowych samorozprężalnych do naczyń obwodowych oraz stentów dedykowanych do TIPSS dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
132/ZP/14 2014.08.27 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończenie
130/ZP/14 2014.08.27 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
125/ZP/14 2014.08.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia w meble medyczne i biurowe Oddziału Alergologii Dziecięcej i pomieszczeń administracji w Ośrodku Pediatrycznym im. J. Korczaka w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
81/ZP/14 2014.08.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy odczynników i drobnego sprzętu do oznaczeń grup krwi/prób zgodności, do badań szpiku i oznaczeń Helicobacter pylori, do badań cytogenetycznych, cytometrycznych, krzepnięcia krwi dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
124/ZP/14 2014.08.05 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
120/ZP/14 2014.08.01 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 207 000 EURO, na dostawę mebli medycznych i biurowych oraz wyposażenia dla Poradni Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
112/ZP/14 2014.08.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
90/ZP/14 2014.08.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy tonerów do faksów i kserokopiarek dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zkończone
106/ZP/14 2014.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
86/ZP/14 2014.07.30 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 207 000 EURO, na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
91/ZP/14 2014.07.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę zestawów czterech kardiomonitorów z centralą monitorowania dla 32 stanowisk dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
109/ZP/14 2014.07.22 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
103/ZP/14 2014.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia medycznego Poradni w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
79/ZP/14 2014.07.18 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
118/ZP/14 2014.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Banku Komórek Krwiotwórczych WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
98/ZP/14 2014.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy wyposażenia gospodarczego dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
97/ZP/14 2014.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia medycznego dla Oddziału Alergologii Dziecięcej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
117/ZP/14 2014.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
93/ZP/14 2014.07.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na świadczenie 4 – letniej obsługi serwisowej urządzenia SPECT/CT Symbia T o numerze seryjnym 1314 oraz stacji roboczej Symbia.net o numerze seryjnym 1459 dla Pionu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
104/ZP/14 2014.07.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
99/ZP/14 2014.07.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę materiałów technicznych - płyt meblowych i okuć meblowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
100/ZP/14 2014.07.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia - Klinika Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
29/ZP/14 2014.06.30
Kliknij aby zobaczyc

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę aparatów: USG (śródoperacyjne z obrazowaniem Dopplera) 1 szt., USG 1 szt. w ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
80/ZP/14 2014.06.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
96/ZP/14 2014.06.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
76/ZP/14 2014.06.13 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
88/ZP/14 2014.06.10 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
72/ZP/14 2014.06.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
54/ZP/14 2014.06.04 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
52/ZP/14 2014.06.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
82/ZP/14 2014.06.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
71/ZP/14 2014.05.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
44/ZP/14 2014.05.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
70/ZP/14 2014.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończony
49/ZP/14 2014.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
64/ZP/14 2014.05.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
61/ZP/14 2014.05.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty 207 000 EURO, na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończono
56/ZP/14 2014.05.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
47/ZP/14 2014.05.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
73/ZP/14 2014.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę mebli medycznych oraz wyposażenia dla Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
69/ZP/14 2014.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy rozruszników serca, kardiowerterów i akcesoriów do rozruszników serca dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
74/ZP/14 2014.05.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego do aparatu Gammamed plus iX dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
41/ZP/14 2014.05.13 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
51/ZP/14 2014.05.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego - rękawice chirurgiczne - dla szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
63/ZP/14 2014.05.07 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
66/ZP/14 2014.05.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na świadczenie usług sterylizacji parowej i plazmowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi oraz Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
37/ZP/14 2014.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
62/ZP/14 2014.04.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę łóżek wysokospecjalistycznych do terapii OIOM dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
50/ZP/14 2014.04.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych – testów alergicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
40/ZP/14 2014.04.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę urzadzeń medycznych w postaci ręcznego detektora promieniowania gamma, kompletu narzędzi chirurgicznych, loży laminarnej, wytrząsarki do preparatów krwi z inkubatorem, haka światłowodowego ze swiatłowowdem i źródłem światła dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
38/ZP/14 2014.04.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę urzadzeń medycznych w postaci: cystoskopu, foteli dla pacjenta, rektoskopu, inhalatora, zestawu do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami, zestawu do masażu limfatycznego: kończyna górna, kończyna dolna, pulsoksymetru, glukometru dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
59/ZP/14 2014.04.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę detektora promieniowania gamma 1 szt. w ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
39/ZP/14 2014.04.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
53/ZP/14 2014.04.14 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
31/ZP/14 2014.04.11 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
35/ZP/14 2014.04.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
14/ZP/14 2014.04.01
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej – Pracowni Endoskopowej w ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
34/ZP/14 2014.03.27 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
32/ZP/14 2014.03.21 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
36/ZP/14 2014.03.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego do aparatu Gammamed plus iX dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
26/ZP/14 2014.03.13
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposażenia zespołów zabiegowo – operacyjnych w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
22/ZP/14 2014.02.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do produkcji FDG dla Pracowni PET dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
25/ZP/14 2014.02.20 Postępowanie o o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
23/ZP/14 2014.02.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
1/ZP/14 2014.02.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
18/ZP/14 2014.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na usługę: 4-letni pogwarancyjny serwis /bez części/ aparatów: - rezonans magnetyczny Magnetom Avanto SN: 27930 ze stacją roboczą Syngo MMWP SN: 80344 i agregatem wody lodowej dla Zakładu Radiologii - rezonans magnetyczny Magnetom Avanto SN: 27916 ze stacją roboczą Syngo MMWP SN: 3868 i agregatem wody lodowej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
9/ZP/14 2014.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę systemu wkładów workowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
07/ZP/14 2014.02.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 EURO na świadczenie usług sterylizacji parowej, plazmowej i tlenkiem etylenu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi oraz Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
19/ZP/14 2014.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
16/ZP/14 2014.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
11/ZP/14 2014.01.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
3/ZP/14 2014.01.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
8/ZP/14 2014.01.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
178/ZP/13 2014.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 Euro na dostawy srodków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
15/ZP/14 2014.01.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy rozruszników serca, kardiowerterów i akcesoriów do rozruszników serca dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
13/ZP/14 2014.01.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
17/ZP/14 2014.01.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończony
2/ZP/14 2014.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 207 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Medycyny Paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
172/ZP/13 2014.01.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
177/ZP/13 2013.12.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
186/ZP/13 2013.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
167/ZP/13 2013.12.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 10 000 000 EURO na dostawy produktów radiofarmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
184/ZP/13 2013.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
146/ZP/13 2013.11.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów szpitalnych oraz wyposażenia 6 stanowisk laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
181/ZP/13 2013.11.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
180/ZP/13 2013.11.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
123/ZP/13 2013.11.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 Euro na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończono
139/ZP/13 2013.11.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
173/ZP/13 2013.10.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
149/ZP/13 2013.10.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
155/ZP/13 2013.10.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
156/ZP/13 2013.10.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę i montaż wyposażenia biurowego, wyposażenia dla pacjentów oraz wyposażenia technicznego do prac biurowych dla obiektu - Pracownia PET WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
144/ZP/13 2013.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na usługi nadzoru autorskiego oraz serwis systemów „Hipokrates” i „Infomedica” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończono
154/ZP/13 2013.10.07
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: stołu operacyjnego – 2 sztuki, lampa bezcieniowa LED z kamerą TV i monitorem – 1 sztuka, lampa operacyjna LED – 1 sztuka w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jak kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
127/ZP/13 2013.10.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych (import docelowy) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
114/ZP/13 2013.10.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
153/ZP/13 2013.10.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej z Blokiem Operacyjnym WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
145/ZP/13 2013.09.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
147/ZP/13 2013.09.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
82/ZP/13 2013.09.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
129/ZP/13 2013.09.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
94/ZP/13 2013.09.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
135/ZP/2013 2013.09.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych: Modernizacja infrastruktury cieplnej i elektrycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
107/ZP/2013 2013.09.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
132/ZP/2013 2013.08.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy stołów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
85/ZP/13 2013.08.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
76/ZP/13 2013.08.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgi Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
75/ZP/13 2013.08.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Pracowni Leku Cytotoksycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
73/ZP/13 2013.08.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
112/ZP/13 2013.07.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
68/ZP/13 2013.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej terapii i Anestezjologii WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
34/ZP/13 2013.07.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
89/ZP/13 2013.07.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
66/ZP/13 2013.07.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
67/ZP/13 2013.06.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy sprzetu medycznego do aparatu Gammamed 12I plus dla Oddziału Brachyterapii W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi. UWAGA! ZMIANIE ULEGA NAZWA POSTĘPOWANIA. Nowe brzmienie jest następujące: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego do aparatu Gammamed plus iX dla Oddziału Brachyterapii W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
96/ZP/2013 2013.06.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej w ramach realizacji programu zdrowotnego „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Zakup specjalistycznej aparatury” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
91/ZP/2013 2013.06.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy stanowiska mikroskopowego z oprzyrządowaniem, aparatu do automatycznej elektroforezy z systemem podtrzymania zasilania, zamrażarki Ultra-low, chłodziarki pionowej, zamrażarki pionowej, specjalistycznej chłodziarki laboratoryjnej, hybrydyzatora, obiektywu do mikroskopu, zestawu kostek z filtrami do mikroskopów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
74/ZP/13 2013.06.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
88/ZP/13 2013.06.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
65/ZP/13 2013.06.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy systemu do opatrunków podciśnieniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

rozstrzygnięte
46/ZP/13 2013.06.18
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy: wytrząsarki do preparatów krwi z inkubatorem, kompletu narzędzi chirurgicznych, cystoskopu, foteli dla pacjenta, detektora promieniowania gamma, ręcznego detektora promieniowania gamma, rektoskopu, haka światłowodowego ze światłowodem i źródłem światła, zestawem do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
25/ZP/13 2013.06.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych i siatek przepuklinowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
12/ZP/13 2013.06.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę implantów ortopedycznych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
37/ZP/13 2013.05.23
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę wyposażenia Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej – Pracowni Endoskopowej w ramach projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
28/ZP/2013 2013.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
33/ZP/2013 2013.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych (import docelowy) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
57/ZP/13 2013.04.29
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: A.„Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w WSS im. M. Kopernika w Łodzi – Etap II” B.„Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w WSS im. M. Kopernika w Łodzi – Etap II”

kliknij żeby zobaczyć

zakończona
59/ZP/13 2013.04.24 Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę 200 000 EURO na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
32/ZP/13 2013.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 200 000 EURO na świadczenie usługi prania i serwisu bieliźniarskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
45/ZP/2013 2013.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla dwóch sal Bloku Operacyjnego Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
19/ZP/2013 2013.04.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
154/12 2013.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy protez głosowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
21/ZP/2013 2013.03.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy stołów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
176/12 2013.02.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 200 000 EURO na dostawy odczynników diagnostycznych i drobnego sprzętu dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki, Pracowni Badania Szpiku, sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Apteki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
36/ZP/2013 2013.03.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na usługę ochrony obiektów, osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
11/ZP/2013 2013.02.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na usługę pogwarancyjnej obsługi serwisowej aparatu naczyniowego Integris Allura FD 20 o numerze seryjnym 1688 wraz z systemem hemodynamiki, Inturis DICOM recorder i ze strzykawką automatyczną do kontrastu o numerze seryjnym 105714 dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
7/ZP/2013 2013.02.18
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę RTG system cyfrowy (RTG ze skanerem – 1 szt., RTG bez skanera 1 szt.) dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
1/ZP/2013 2013.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy tonerów i tuszy do drukarek dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
178/12 2013.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
177/12 2013.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego (implanty do leczenia operacyjnego urazów układu kostnego, system do pomiaru cisnienia śródpowięziowego) dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
83/12 2012.09.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawę wyposażenia zespołów zabiegowo – operacyjnych w ramach realizacji projektu „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
151/12 2013.01.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
175/12 2013.01.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
172/12 2013.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
97/12 2013.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakonczony
180/12 2012.12.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
141/12 2012.12.14
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 200 000 EURO na dostawy następujących urządzeń: inhalator 2szt., kardiograf 1 szt., negatoskop 4szt., zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami inkubacyjnymi i dwoma laryngoskopami 1 szt., zestaw do masażu limfatycznego: kończyna górna (1 szt.), kończyna dolna (1 szt.), wirówka do graftów 1 szt., wirówka laboratoryjna 1 szt., loża laminarna 1 szt. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
136/12 2012.12.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
153/12 2012.12.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy slingów podcewkowych oraz systemów do przedniej rekonstrukcji zaburzeń statyki narządu rodnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
127/12 2012.11.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów leczniczych niezarejestrowanych w Polsce (import docelowy) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
135/12 2012.11.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
152/12 2012.11.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy znaczników na bazie złota dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
95/12 2012.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
59/12 2012.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy materiałow opatrunkowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
62/12 2012.09.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
56/12 2012.08.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
60/12 2012.07.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 EURO na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych