WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI POWYŻEJ 750 000 EURO
Numer SprawyData ogłoszeniaOpisStatus
EZ.28.96.2023 2023.08.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną ochrony obiektów, osób i mienia Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 750 000 EURO

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.157.2022 2023.02.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro na usługę żywienia pacjentów i personelu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.36.2022 2022.05.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną ochrony obiektów, osób i mienia Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 750 000 EURO

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.16.2021 2021.06.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (przewóz pacjentów) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 750 000 EURO

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.5.2021 2021.05.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę społeczną ochrony obiektów, osób i mienia Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 750 000 EURO

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.6.2020 2020.02.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro, prowadzone w formie elektronicznej na usługę żywienia pacjentów i personelu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych