WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI DO KWOTY 750 000 EURO
Numer SprawyData ogłoszeniaOpisStatus
EZ.28.167.2023 2023.10.20 EZ.28.167.2023 Usługa pocztowa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.70.2023 2023.04.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 750 000 euro na usługi transportu sanitarnego typu S i P dla pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.131.2022 2022.10.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę społeczną o wartości do 750 000 euro na wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.117.2020 2020.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro: Świadczenie usługi pocztowej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.76.2020 2020.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro: Świadczenie usługi pocztowej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.54.2020 2020.06.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro: Świadczenie usługi hotelowej na potrzeby Ośrodka Onkologii i Hematologii - Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.134.2019 2020.04.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro: Świadczenie usługi hotelowej na potrzeby Ośrodka Onkologii i Hematologii - Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych