WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI DO KWOTY 750 000 EURO
Numer SprawyData ogłoszeniaOpisTemin składania ofertData ostatniej modyfikacjiStatus
EZ.28.117.2020 2020.11.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro: Świadczenie usługi pocztowej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.11.17 do godz 10:00 UWAGA, ZMIANA NA 2020.11.24 do godzi 10:00 2020.11.30 zakończone
EZ.28.76.2020 2020.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro: Świadczenie usługi pocztowej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.08 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 16.10.2020r do godz. 10:00 2020.10.20 zakończone
EZ.28.54.2020 2020.06.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro: Świadczenie usługi hotelowej na potrzeby Ośrodka Onkologii i Hematologii - Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.06.23 do godz 10:00 2020.07.14 zakończone
EZ.28.134.2019 2020.04.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro: Świadczenie usługi hotelowej na potrzeby Ośrodka Onkologii i Hematologii - Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.05.05 do godz 10:00 2020.05.28 zakończone

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych