WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Numer SprawyData ogłoszeniaOpisTemin składania ofertData ostatniej modyfikacjiStatus
EZ.28.8.2022 2022.01.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2022.02.28 do godz 10:00 2022.01.26 w toku
EZ.28.14.2022 2022.01.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2022.02.02 do godz 10:00 2022.01.21 w toku
EZ.28.10.2022 2022.01.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2022.02.02 do godz 10:00 2022.01.21 w toku
EZ.28.15.2022 2022.01.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 215 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla Pracowni Cytogenetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2022.02.01 godz 10:00 2022.01.19 w toku
EZ.28.3.2022 2022.01.18 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na dostawę sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkoleń dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2022.01.31 godz 10:00 2022.01.25 w toku
EZ.28.5.2022 2022.01.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 215 000 euro na dostawę aparatu HDR dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2022.01.31 godz 10:00 2022.01.17 w toku
EZ.28.12.2022 2022.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2022.01.25 godz 10:00 2022.01.25 w toku
EZ.28.1.2022 2022.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 215 000 euro na dostawę nowej wersji systemu planowania radioterapii (upgrade) wraz z niezbędnym sprzętem dla Zakładu Teleradioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2022.01.21 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2022.02.03 2022.01.24 w toku
EZ.28.74.2021 2022.01.04
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę aparatu do znieczulania dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2022.02.01 godz 10:00 2022.01.04 w toku
EZ.28.55.2021 2021.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

2022.01.24 do godz 10:00 UWAGA, ZMIANA NA: 2022.01.25 do godz 10:00 2022.01.25 W toku
EZ.28.67.2021 2021.12.22 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2022.01.24 godz 10:00 2022.01.24 w toku
EZ.28.68.2021 2021.12.21 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2022.01.04 godz 10:00 2022.01.05 w toku
EZ.28.70.2021 2021.12.14 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.12.29 godz 10:00 2022.01.19 zakończone
EZ.28.66.2021 2021.12.10 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.12.22 godz 10:00 Zmiana terminu : 27.12.2021r. 2022.01.19 w toku
EZ.28.72.2021 2021.12.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

2021.12.23 godz 10:00 2022.01.11 w toku
EZ.28.46.2021 2021.11.23 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.12.20 godz 10:00 2021.12.22 w toku
EZ.28.42.2021 2021.11.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

2021.12.15 godz. 10:00, UWAGA ZMIANA NA: 14.01.2022r do godz. 10:00 2022.01.17 w toku
EZ.28.40.2021 2021.11.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

2021.12.14 godz. 10:00 2022.01.04 w toku
EZ.28.62.2021 2021.11.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku dla Pracowni Cytogenetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2021.12.10 godz 10:00 Uwaga zmiana na 23.12.2021 godz. 10:00 2021.12.31 w toku
EZ.28.61.2021 2021.11.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

2021.12.06 godz. 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU NA 2021.12.17 godz. 10:00 2021.12.21 w toku
EZ.28.60.2021 2021.10.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

2021.11.09 godz. 10:00 2021.12.27 zakończone
EZ.28.56.2021 2021.10.27 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.11.29 godz 10:00 zmiana na 2021.12.03 zmiana na 2021.12.09 2021.12.29 w toku
EZ.28.52.2021 2021.10.25 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.11.22 godz 10:00 Zmiana na: 2021.11.25 godz.10:00 2022.01.13 w toku
EZ.28.57.2021 2021.10.22
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej w ramach projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii" Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.11.19 godz 10:00 2021.11.19 w toku
EZ.28.44.2021 2021.10.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

2021.11.23 godz 10:00 2022.01.25 zakonczone
EZ.28.50.2021 2021.10.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i zestawów diagnostycznych dla Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2021.11.19 godz 10:00 2021.12.22 w toku
EZ.28.41.2021 2021.10.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

2021.11.18 godz. 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU NA DZIEŃ 15.12.2021r.godz. 10:00 2021.01.05 w toku
EZ.28.48.2021 2021.10.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

2021.11.18 godz. 10:00 2022.01.21 w toku
EZ.28.51.2021 2021.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

2021.10.22 godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2021.10.26 do godz. 10:00 2021.12.08 zakończone
EZ.28.33.2021 2021.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

2021.11.15 godz 10:00 2021.01.25 w toku
EZ.28.53.2021 2021.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej – Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 214 000 EURO.

kliknij żeby zobaczyć

2021.10.21 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 25.10.2021 2021.12.15 zakończone
EZ.28.49.2021 2021.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.10.20 do godz 10:00 Zmiana terminu na 27.10.2021r. 2021.12.27 zakończone
EZ.28.38.2021 2021.10.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

2021.11.10 godz. 10:00 2022.01.26 zakończone
EZ.28.45.2021 2021.10.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2021.11.09 godz. 10:00 UWAGA! Zmiana na 16.11.2021r. godz. 10:00 2022.01.19 w toku
EZ.28.32.2021 2021.10.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

2021.11.09 godz 10:00 2022.01.25 zakończone
EZ.28.37.2021 2021.09.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

2021.10.12 godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: 2021.10.22 do godz. 10:00 2022.01.26 w toku
EZ.28.47.2021 2021.09.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego oraz dzierżawę urządzenia dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 214 000 EURO.

kliknij żeby zobaczyć

2021.10.05 godz 10:00 2021.10.21 zakończone
EZ.28.24.2021 2021.09.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.10.21 do godz 10:00 2021.12.17 w toku
EZ.28.43.2021 2021.09.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do zaopatrzenia tętniaka piersiowo – brzusznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 214 000 EURO

kliknij żeby zobaczyć

2021.10.18 godz 10:00 2021.11.24 zakończone
EZ.28.36.2021 2021.09.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG z funkcją echokardiografii dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 214 000 EURO

kliknij żeby zobaczyć

2021.09.15 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 20.09.2021 r. godz 10:00 2021.10.15 ZAKOŃCZONE
EZ.28.35.2021 2021.08.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanym bunkrze naświetlań Zakładu Teleradioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2021.09.14 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2021.09.21 2021.10.15 zakończone
EZ.28.31.2021 2021.08.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziałów Szpitalnych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.09.10 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 27.09.2021r. 2021.11.10 zakończone
EZ.28.27.2021 2021.08.09
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę aparatu do znieczulania dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.09.14 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 05.10.2021r. 2021.11.23 zakończone
EZ.28.17.2021 2021.07.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

2021.08.30 do godz 10:00 ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA: 2021.09.23 do godz. 10:00 2022.01.14 W toku
EZ.28.21.2021 2021.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.08.03 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2021.08.13.do godz. 10:00 Uwaga: Zmiana terminu na 18.08.2021r. 2021.12.27 zakończone
EZ.28.20.2021 2021.07.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.08.03 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2021.08.10 do godz. 10:00 Uwaga zmiana terminu na terminu na 17.08.2021 2021.12.27 w toku
EZ.28.28.2021 2021.07.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator radioterapeutyczny dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi o wartości przekraczającej 214 000 EURO.

kliknij żeby zobaczyć

2021.07.21 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2021.07.30 godz 10:00 2021.08.25 zakończone
EZ.28.18.2021 2021.07.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2021.08.04 godz 10:00 UWAGA! zmiana na 18.08.2021r. 2021.09.14 zakończone
EZ.28.23.2021 2021.06.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.07.06 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA : 14.07.2021r do godz. 10:00 2021.09.09 Zakończone
EZ.28.22.2021 2021.06.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.07.13 do godz 10:00 2021.08.30 Zakończone
EZ.28.9.2021 2021.06.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej w ramach projektu pn.”Rozbudowa WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej,onkologii klinicznej,onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii"–dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2021.07.19 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 13.08.2021r. 2021.10.08 Zakończone
EZ.28.25.2021 2021.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.06.24 do godz 10:00 2021.09.03 zakończone
EZ.28.15.2021 2021.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.06.23 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 14.07.2021r. godz. 10:00 2021.10.22 zakończone
EZ.28.14.2021 2021.06.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.06.23 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA : 29.06.2021r do godz. 10:00 2021.08.30 Zakończone
EZ.28.11.2021 2021.06.02
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie robót budowlanych – Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna, Apteka, Radiologia Interwencyjna, Izba Przyjęć Onkologicznych dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.07.06 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 04.08.2021r. 2021.12.10 zakończone
EZ.28.8.2021 2021.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na na wykonanie kompleksowego serwisu aparatów do brachyterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2021.06.07 godz 10:00 2021.07.05 Zakończone
EZ.28.10.2021 2021.05.14
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.05.26 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2021.05.28 godz 10:00 2021.08.13 zakończone
EZ.28.7.2021 2021.05.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.05.26 do godz 10:00 2021.07.16 Zakończone
EZ.28.6.2021 2021.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.06.24 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA : 25.06.2021r do godz. 10:00 2021.08.31 zakończone
EZ.28.4.2021 2021.05.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na usługę sterylizacji parowej narzędzi chirurgicznych, usługa sterylizacji bielizny operacyjnej, usługa sterylizacji plazmowej niskotemperaturowej sprzętu termolabilnego oraz sterylizacji tlenkiem etylenu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.06.11 godz 10:00 2021.07.30 zakończone
EZ.28.3.2021 2021.05.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na na wykonanie kompleksowego serwisu urządzeń i systemów współpracujących wchodzących w skład Linii Radioterapeutycznej znajdujących się w Zakładzie Teleradioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi,obejmującego serwis prewencyjny i interwencyjny

kliknij żeby zobaczyć

2021.05.25 godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 2021.05.31 godz 10:00 2021.06.22 zakończone
EZ.28.2.2021 2021.05.12 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.05.25 do godz 10:00 Zmiana na 11.06.2021r. 2021.07.13 zakończone
EZ.28.146.2020 2020.12.31 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na na kompleksowe, profesjonalne utrzymanie czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych oraz transportu w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.05 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA : 2021.02.08 do godz. 10:00 2021.03.19 zakończone
EZ.28.145.2020 2020.12.31 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na odbiór (z ważeniem) i transport (z załadunkiem i rozładunkiem) oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych: o kodach 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07,18 01 08*,18 01 09 celem ich zagospodarowania z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi wraz z transportem wewnętrznym odpadów medycznych i komunalnych (w tym również segregowanych) z miejsca ich powstania (z poszczególnych jednostek organizacyjnych Centrum) do miejsca ich odbioru i ważenia (w przypadku odpadów medycznych) lub gromadzenia(w przypadku odpadów komunalnych) oraz zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji tych zadań

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.05 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 17.02.2021 do godz. 10:00 2021.04.13 zakończone
EZ.28.144.2020 2020.12.31
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę aparatu USG oraz urządzeń chłodniczo-mroźniczych dla projektu pn.”Rozbudowa WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej,onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii"– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.08 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2021.02.19 godz.10:00 2021.04.28 zakończone
EZ.28.143.2020 2020.12.31
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę stacji opisowych oraz rozbudowę systemu Radiologii dla projektu pn.„Rozbudowa i modernizacja systemu e-radiologii w Szpitalu im.M.Kopernika w Łodzi”– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.09 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2021.02.22 godz 10:00 2021.03.29 Zakończone
EZ.28.142.2020 2020.12.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.18 do godz 10:00 ZMIANA TERMINU NA 2021.01.21 do godz. 10:00 2021.06.02 zakończone
EZ.28.141.2020 2020.12.31 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.03 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU NA 2021.02.19 do godz 10:00 2021.05.24 zakończone
EZ.28.140.2020 2020.12.31
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie robót rozbiórkowych podjazdu dwupoziomowego oraz zadaszenia wejścia głównego budynku frontowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.04 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2021.02.10 do godz 10:00 2020.03.25 zakończone
EZ.28.137.2020 2020.12.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.19 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 02.03.2021r. 2021.06.25 zakończone
EZ.28.134.2020 2020.12.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych i materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.08 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2021.02.24 do godz. 10:00 2021.08.17 zakończone
EZ.28.129.2020 2020.12.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.08 godz 10:00 2021.03.08 zakończone
EZ.28.139.2020 2020.12.30 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.12 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 20.01.2021r do godz. 10:00 2021.04.08 zakończone
EZ.28.138.2020 2020.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy materiałów do elektrochirurgii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.01 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 05.02.2021r. 2021.03.24 zakończone
EZ.28.136.2020 2020.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego – rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.28 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 11.02.2021 r. 2021.08.12 zakończone
EZ.28.135.2020 2020.12.28 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.01 do godz 10:00 UWAGA, ZMIANA NA: 2021.02.15 do godz 10:00 2021.06.16 zakończone
EZ.28.133.2020 2020.12.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu oraz aparatury medycznej na Blok Operacyjny i Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.M.Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”–dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.28 godz 10:00 Uwaga!.Zmiana na 2021.02.17 godz 10:00 2021.03.22 Zakończone
EZ.28.132.2020 2020.12.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii".

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.15 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 24.02.2021r. 2021.04.23 zakończone
EZ.28.130.2020 2020.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.12 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2021.01.21 do godz. 10:00 2021.02.22 zakończone
EZ.28.128.2020 2020.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.27 do godz 10:00 UWAGA! ZMIANA NA 2021.02.11 do godz 10:00 2021.02.23 zakończone
EZ.28.127.2020 2020.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy sprzętu medycznego wraz z dzierżawą generatora do termoablacji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.03 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 2021.02.12 do godz. 10:00 2021.04.08 zakończone
EZ.28.126.2020 2020.12.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.02 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU: 09.02.2021r do godz. 10:00 2021.08.24 zakończone
EZ.28.118.2020 2020.12.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę dostawę materiałów do naświetleń dla pacjentów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.26 do godz 10:00 2021.04.08 zakończone
EZ.28.131.2020 2020.12.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.02.04 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA DO: 2021.03.12 do godz. 10:00 2021.03.30 zakończone
EZ.28.122.2020 2020.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę odczynników i sprzętu do oznaczania grup krwi/prób zgodności dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.22 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2021.01.27 do godz.10:00 2021.02.16 zakończone
EZ.28.121.2020 2020.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.25 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 03.02.2021r. 2021.04.09 zakończone
EZ.28.111.2020 2020.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.29 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 17.02.2021r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA NA 01.03.2021r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA NA 15.03.2021r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA NA 23.03.2021r do godz. 10:00 2021.07.07 zakończone
EZ.28.106.2020 2020.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.28 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2021.03.30 do godz. 10:00 2021.09.07 zakończone
EZ.28.104.2020 2020.12.18
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.26 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2021.02.09 do godz 10:00 2021.03.23 zakończone
EZ.28.125.2020 2020.12.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę kardiomonitorów, kardiomonitorów transportowych, monitorów kardiologicznych oraz centrali monitorujących dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.22 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 06.04.2021 r. 2021.06.02 zakończone
EZ.28.112.2020 2020.12.17 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.28 do godz 10:00 UWAGA! ZMIANA NA: 2021.02.02 do godz 10:00 2021.05.10 ZAKOŃCZONE
EZ.28.98.2020 2020.12.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.18 do godz 10:00 2021.04.07 zakończone
EZ.28.105.2020 2020.12.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2021.01.12 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU NA 23.02.2021r do godz. 10:00 ZMIANA TERMINU NA 08.03.2021r do godz. 10:00 ZMIANA TERMINU NA 24.03.2021r do godz. 10:00 2021.06.18 zakończone
EZ.28.99.2020 2020.11.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na zakup systemu ogrzewania pacjenta na stole operacyjnym Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.12.29 do godz 10:00 2021.01.26 zakończone
EZ.28.107.2020 2020.11.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.11.25 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU DO 10.12.2020r do godz. 10:00 2021.06.07 zakończone
EZ.28.116.2020 2020.11.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.11.17 do godz 10:00 2020.11.27 zakończone
EZ.28.115.2020 2020.11.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na roboty budowlane - przystosowanie pomieszczeń na Pracownię Angiografu w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj.

kliknij żeby zobaczyć

2020.11.17 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 27.11.2020r. 2020.12.09 zakończone
EZ.28.75.2020 2020.11.02
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii".

kliknij żeby zobaczyć

2020.12.08 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 14.12.2020r. 2021.02.11 zakończone
EZ.28.74.2020 2020.11.02
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu oraz aparatury medycznej na Blok Operacyjny i Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.M.Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”–dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2020.12.08 godz 10:00 2021.02.12 zakończone
EZ.28.114.2020 2020.10.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na zakup sprzętu –aparatu RTG z ramieniem C w ramach realizacji zadania pn.„Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.11.12 do godz 10:00 UWAGA!Zmiana na 25.11.2020 2020.12.04 zakończone
EZ.28.109.2020 2020.10.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2020.11.16 do godz 10:00 Zmiana na 20.11.2020 2020.12.30 zakończone
EZ.28.92.2020 2020.10.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.11.30 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 17.12.2020r do godz. 10:00 2021.11.08 zakończone
EZ.28.108.2020 2020.10.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.11.05 do godz 10:00 2020.12.14 zakończone
EZ.28.94.2020 2020.10.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę lampy operacyjnej wieloogniskowej sufitowej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.11.04 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 12.11.2020r do godz. 10:00 2021.01.07 zakończone
EZ.28.89.2020 2020.10.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę masek anestetycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.30 do godz 10:00 2020.12.09 zakończone
EZ.28.88.2020 2020.10.09
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę monitorów hemodynamicznych i aparatów CRRT dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.11.13 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2020.11.26 do godz 10:00 2021.03.00 zakończone
EZ.28.101.2020 2020.10.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na roboty budowlane - przystosowanie pomieszczeń na Pracownię Angiografu w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.21 do godz 10:00 2020.10.23 zakończone
EZ.28.97.2020 2020.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.19 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 22.10.2020r do godz. 10:00 2020.02.22 w toku
EZ.28.69.2020 2020.10.02
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę kardiomonitorów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

2020.11.06 godz 10:00 2020.12.30 zakończone
EZ.28.95.2020 2020.09.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych dla II Oddziału Chirurgii Onkologicznej - Klinika Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

2020.11.03 godz 10:00 2020.12.02 zakończone
EZ.28.100.2020 2020.09.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pt. „Wymiana i uruchomienie dźwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku głównym wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi.”

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.09 do godz 10:00 2020.10.15 w toku
EZ.28.96.2020 2020.09.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.09 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 16.10.2020r do godz. 10:00 2020.11.05 ZAKOŃCZONE
EZ.28.83.2020 2020.09.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na kompleksowy serwis urządzeń i systemów współpracujących w skład Linii Radioterapeutycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.20 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2020.10.21 do godz 10:00 2020.11.03 zakończone
EZ.28.91.2020 2020.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.09.29 do godz 10:00 2020.11.12 zakończone
EZ.28.81.2020 2020.09.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.29 do godz 10:00 Zmiana na 17.11.2020 Zmiana na 23.11.2020 2020.12.30 zakończone
EZ.28.52.2020 2020.09.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.15 do godz 10:00 Zmiana na 20.10.2020 2021.03.29 zakończone
EZ.28.82.2020 2020.09.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą urządzenia do terapeutycznego leczenia ran dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.09 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2020.10.13 do godz 10:00 ZMIANA NA 2020.10.15 do godz 10:00 2020.12.21 zakonczone
EZ.28.79.2020 2020.09.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na wyprodukowanie, dostawę i montaż mebli dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.14 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2020.11.04 do godz.10:00 2021.01.05 Zakończone
EZ.28.86.2020 2020.09.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.09.18 do godz 10:00 2020.11.06 zakończone
EZ.28.84.2020 2020.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 mln euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.07 do godz 10:00 zmiana na 2020.10.30 do godz. 10:00 2021.02.24 zakończone
EZ.28.78.2020 2020.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.06 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 2020.10.22 do godz. 10:00 2020.11.26 zakończone
EZ.28.67.2020 2020.08.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 mln euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.07 do godz 10:00 2020.12.18 zakończone
EZ.28.85.2020 2020.08.26 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę urządzenia Real Time PCR dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.09.09 do godz 10:00 2020.09.22 zakończone
EZ.28.53.2020 2020.08.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.10.06 do godz 10:00 2021.03.05 zakończone
EZ.28.80.2020 2020.08.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.09.07 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2020.09.09 do godz.10:00 2020.12.08 zakończone
EZ.28.55.2020 2020.08.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.09.25 do godz 10:00 Zmiana na 06.10.2020r. 2020.12.09 zakończony
EZ.28.43.2020 2020.08.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.09.16 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 30.09.2020r do godz. 10:00 2020.12.03 zakończone
EZ.28.73.2020 2020.08.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pt. „Wymiana i uruchomienie dźwigu szpitalnego zlokalizowanego w budynku głównym wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi.”

kliknij żeby zobaczyć

2020.08.20 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2020.09.07 do godz 10:00 2020.09.22 zakończone
EZ.28.71.2020 2020.08.03
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę respiratorów stacjonarnych i respiratora transportowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii".

kliknij żeby zobaczyć

2020.09.08 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 22.09.2020 2020.11.06 zakończone
EZ.28.64.2020 2020.07.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 mln euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.08.31 do godz 10:00 2020.11.18 ZAKOŃCZONE
EZ.28.72.2020 2020.07.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.08.31 do godz 10:00 2020.09.09 zakończone
EZ.28.50.2020 2020.07.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.08.19 do godz 10:00 UWAGA, ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA 2020.08.28 do godz 10:00 2021.01.28 zakończone
EZ.28.60.2020 2020.07.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę odczynników dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.08.21 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2020.08.28 do godz.10:00 2020.10.07 Zakończone
EZ.28.70.2020 2020.07.13 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dzierżawę jezdnego cyfrowego aparatu RTG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.07.28 do godz 10:00 2020.09.08 zakończone
EZ.28.68.2020 2020.07.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.08.07 do godz 10:00 Zmiana terminu na 24.08.2020 Zmiana terminu na 28.08.2020 2020.10.16 zakończone
EZ.28.65.2020 2020.07.06 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.07.22 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2020.07.24 do godz 10:00 2020.08.12 zakończone
EZ.28.56.2020 2020.07.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę pieluchomajtek i podkładów higienicznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.07.21 do godz 10:00 Uwaga ! Zmiana na 2020.08.03 do godz. 10:00 2020.12.04 Zakończone
EZ.28.61.2020 2020.06.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę i wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętowo – programową dla projektu pn. ”Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

2020.08.04 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 07.08.2020 godz. 10:00 2020.09.04 zakończone
EZ.28.58.2020 2020.06.22
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego, Bloku Operacyjnego znajdującego się na I p. Budynku Głównego dla projektu pn.”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii" oraz przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego - część środkowa i część południowa (opcja), zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.07.24 godz 11:30 Uwaga! Zmiana na 13.08.2020r. 2020.11.13 zakończone
EZ.28.57.2020 2020.06.18
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę różnego sprzętu dla Pracowni Scyntygrafii w ramach projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.07.22 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2020.08.07 do godz 10:00 2020.12.08 zakończone
EZ.28.39.2020 2020.06.15 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.07.16 do godz 10:00 2020.11.18 zakończone
EZ.28.51.2020 2020.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na usługę nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania AMMS i InfoMedica -dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2020.07.14 do godz 10:00 Uwaga!Zmiana na 2020.07.21 do godz 10:00 2020.07.29 zakończone
EZ.28.49.2020 2020.06.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2020.06.18 do godz 10:00 2020.07.13 zakończone
EZ.28.46.2020 2020.06.01 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.07.07 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 17.07.2020 2020.09.04 zakończone
EZ.28.26.2020 2020.05.29
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych Breast Cancer Unit, Oddziału Ginekologii Onkologicznej dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej,onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2020.07.02 godz 10:00 Uwaga!. Zmiana na 2020.07.23 godz 10:00 2020.11.23 zakończone
EZ.28.47.2020 2020.05.20 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.06.04 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 17.06.2020r do godz. 10:00 2020.09.07 zakończone
EZ.28.45.2020 2020.05.18 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.06.23 do godz 10:00 2020.09.11 zakończone
EZ.28.42.2020 2020.05.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę respiratorów stacjonarnych i respiratora transportowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii".

kliknij żeby zobaczyć

2020.06.15 godz 10:00 2020.06.22 zakończone
EZ.28.40.2020 2020.05.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 mln euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.05.27 do godz 10:00 Zmiana na 03.06.2020 2020.06.29 zakończone
EZ.28.30.2020 2020.05.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.06.15 do godz 10:00 2020.06.22 zakończone
EZ.28.38.2020 2020.05.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia, Oddziału Urologii Ogólnej i Czynnościowej – II Klinika Urologii UM w Łodzi dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2020.06.15 godz 10:00 2020.07.07 Zakończone
EZ.28.41.2020 2020.04.30
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę aparatów do CRRT – 10 szt., asystora kaszlu – 1 szt. oraz aparatów do pomiaru parametrów krytycznych – 2 szt. dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.06.05 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2020.07.28 do godz 10:00 2020.10.20 zakończone
EZ.28.23.2020 2020.04.29
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii".

kliknij żeby zobaczyć

2020.06.03 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 16.06.2020r. 2020.09.30 zakończone
EZ.28.29.2020 2020.04.27 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.05.29 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 23.06.2020r do godz.10:00 2020.07.23 zakończone
EZ.28.36.2020 2020.04.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.05.29 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 09.06.2020do godz. 10:00 2020.07.10 zakończone
EZ.28.25.2020 2020.04.20
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej oraz Oddziału Urologii Ogólnej i Czynnościowej – II Klinika Urologii UM w Łodzi Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

2020.05.26 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 05.06.2020r. 2020.07.24 zakończone
EZ.28.19.2020 2020.04.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.05.15 do godz 10:00 Zmiana na 10.06.2020 2020.08.27 zakończone
EZ.28.37.2020 2020.04.10 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.04.24 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 05.05.2020 do godz.10:00 2020.07.15 zakończone
EZ.28.159.2019 2020.04.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę aparatu USG i aparatu do znieczulenia dla Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.05.15 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2020.06.05 do godz 10:00 Uwaga!Zmiana na 2020.06.09 do godz.10:00 2020.07.10 Zakończone
EZ.28.24.2020 2020.04.06
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę kardiomonitorów, kardiomonitorów transportowych, monitorów kardiologicznych oraz centrali monitorujących dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.05.13 do godz 10:00 UWAGA!Zmiana na 2020.05.21 do godz 10:00 2020.06.18 zakończone
EZ.28.22.2020 2020.04.06
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę monitorów hemodynamicznych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.05.12 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2020.07.28 do godz 10:00 2020.08.07 zakończone
EZ.28.16.2020 2020.04.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę gazów medycznych, laboratoryjnych, technicznych, spożywczych, dzierżawę zbiornika kriogenicznego z parownicą atmosferyczną, dzierżawę butli na gaz dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.05.12 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 25.05.2020 2020.07.07 zakończone
EZ.28.15.2020 2020.04.06 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę zestawu do wykonywania badań wysiłkowych dla Pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.05.08 do godz 10:00 UWAGA!Zmiana na 22.05.2020r. 2020.06.30 zakończone
EZ.28.35.2020 2020.04.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 mln euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.04.17 do godz 10:00 Zmiana na 20.04.2020r. 2020.05.07 zakończone
EZ.28.161.2019 2020.03.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 mln euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.05.05 do godz 10:00 2020.06.15 zakończone
EZ.28.17.2020 2020.03.27
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę stołów operacyjnych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.05.05 do godz 10:00 2020.06.09 zakończone
EZ.28.13.2020 2020.03.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań krzepnięcia krwi oraz odczynników do badań cytometrycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.04.24 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 30.04.2020 do godz.10:00 2020.06.09 Zakończone
EZ.28.20.2020 2020.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.04.21 godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 18.05.2020 r. do godz. 10:00 2020.07.20 zakończone
EZ.28.145.2019 2020.03.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę i wdrożenie oprogramowania Repozytorium EDM wraz z e-usługami dla projektu pn. „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2020.04.23 do godz 10:00 2020.05.28 zakończona
EZ.28.28.2020 2020.03.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.03.31 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU NA 01.04.2020r UWAGA ZMIANA NA 08.04.2020r 2020.07.31 zakończone
EZ.28.18.2020 2020.03.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.04.15 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 27.04.2020r do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU NA 05.05.2020r godz. 10:00 2020.10.08 zakończone
EZ.28.14.2020 2020.03.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.03.20 do godz 10:00 2020.04.10 ZAKOŃCZONE
EZ.28.21.2020 2020.03.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego, Bloku Operacyjnego znajdującego się na I p. Budynku Głównego dla projektu pn.”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii" oraz przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego - część środkowa i część południowa (opcja), zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.03.20 godz 11:30 UWAGA!Zmiana na 27.03.2020r. 2020.06.15 zakończone
EZ.28.9.2020 2020.03.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę i wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu dla projektu pn. ”Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

2020.04.14 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2020.04.28 godz. 10:00 2020.05.04 zakończone
EZ.28.10.2020 2020.03.02 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę lampy RTG wraz z osprzętem (bez wymiennika ciepła) do tomografu komputerowego Aquilion RXL TSX-101A/UC prod. Toshiba o numerze seryjnym UCB12Z2055 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2020.03.17 do godz 10:00 Uwaga zmiana na 2020.03.31 do godz 10:00 2020.05.07 zakonczone
EZ.28.154.2019 2020.02.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.03.31 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 02.04.2020 r. do godz. 10:00 2020.08.24 zakończone
EZ.28.1.2020 2020.02.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.03.17 do godz 10:00 2020.05.15 zakończone
EZ.28.3.2020 2020.02.03
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.03.06 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2020.03.16 do godz 10:00 2020.05.07 zakończone
EZ.28.5.2020 2020.01.31 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2020.02.14 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 11.03.2020 r. do godz. 10:00 2020.05.15 zakończone
EZ.28.165.2019 2020.01.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę aparatu do spirometrii dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.02.07 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 12.02.2020r. 2020.03.02 zakończone
EZ.28.2.2020 2020.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.02.25 do godz 10:00 2020.03.11 zakończone
EZ.28.158.2019 2020.01.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.02.21 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na dzień 26.02.2020 2020.04.09 zakończone
EZ.28.150.2019 2020.01.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 euro na dostawę odczynników, drobnego sprzętu i zestawów do diagnostyki onkologicznej metodą Real Time PCR wraz z dzierżawą systemu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.02.20 do godz 10:00 2020.06.01 zakończone
EZ.28.162.2019 2020.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.02.13 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 2020.02.14 do godz 10:00 2020.04.21 zakończone
EZ.28.163.2019 2020.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro na usługę pogwarancyjnego kompleksowego 4 – letniego serwisu urządzeń będących wyposażeniem pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.24 do godz 10:00 UWAGA zmiana na 2020.02.07 do godz 10:00 2020.02.18 zakończone
EZ.28.160.2019 2019.12.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.23 do godz 10:00 Zmiana na 28.01.2020r.do godz 10:00 2020.03.20 zakończone
EZ.28.164.2019 2020.01.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.20 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 2020.01.22 2020.02.12 zakończone
EZ.28.141.2019 2019.12.23
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę i wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem IT oraz Tożsamości wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętowo-programową dla projektu pn. „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.29 ZMIANA NA 2020.02.07 ZMIANA NA 2020.02.11 godz 10:00 2020.03.11 zakończone
EZ.28.157.2019 2019.12.16 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.12.31 do godz 10:00 2020.01.07 zakończone
EZ.28.152.2019 2019.12.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.13 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2020.02.17 godz 10:00 Zmiana na 2020.02.19 godz 10:00 2020.05.07 zakończone
EZ.28.136.2019 2019.11.25
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego, Bloku Operacyjnego znajdującego się na I p. Budynku Głównego dla projektu pn.”Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii" oraz przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na II p. Budynku Głównego - część środkowa i część południowa (opcja), zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.12.30 godz 13:00 Uwaga! Zmiana na 24.02.2020r. 2020.02.28 zakończone
EZ.28.151.2019 2019.11.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.12.05 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.12.20 godz 10:00 2020.02.13 zakończone
EZ.28.140.2019 2019.11.21 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.03 do godz 10:00 2019.02.20 zakończone
EZ.28.137.2019 2019.11.21 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego i odczynników do syntezy i analizy radiofarmaceutyku 11C – cholina do Pracownii PET dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2020.01.03 do godz 10:00 2020.01.30 zkończone
EZ.28.143.2019 2019.11.07 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.12.11 do godz 10:00 2020.01.30 zakończone
EZ.28.132.2019 2019.10.31 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.12.05 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA TERMINU na: 19.12.2019r do godz. 10:00 2020.03.26 zakończone
EZ.28.121.2019 2019.10.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników do badań cytogenetycznych metodą fish dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.12.04 do godz 10:00 2019.12.09 zakończone
EZ.28.149.2019 2019.10.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyposażenia gabinetów zabiegowych dla Breast Cancer Unit, Pracowni Scyntygrafii oraz Zakładu Radiologii dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.11 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.11.19 godz 10:00 2019.12.17 zakończone
EZ.28.120.2019 2019.10.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.29 godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 31.12.2019r do godz. 10:00 2020.05.22 zakończone
EZ.28.148.2019 2019.10.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na zakup angiografu dla Zakładu Radiologii Centrum obejmujący jego dostawę wraz z dokumentacją techniczną producenta niezbędną do jego instalacji, jego instalację w zaadaptowanych pomieszczeniach pod Pracownię Angiograficzną, uruchomienie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń i przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.07 do godz 10:00 ZMIANA NA 14.11.2019r. godz. 10:00 2019.12.03 zakończone
EZ.28.139.2019 2019.10.24
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.07 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.11.14 godz 10:00 2019.11.15 zakończone
EZ.28.146.2019 2019.10.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyposażenia gabinetu zabiegowego dla projektu pn."Wyposażenie Gabinetu Zabiegowego Brest Cancer Unit (BCU)"

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.06 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2019.11.15 do godz.10:00 2019.12.02 zakończone
EZ.28.142.2019 2019.10.23
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę pomp strzykawkowych dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.06 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.11.07 godz 10:00 2019.12.12 zakończone
EZ.28.114.2019 2019.10.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.21 do godz 10:00 2020.02.26 zakończone
EZ.28.135.2019 2019.10.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę aparatu ECMO dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego,Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.11.14 godz 10:00 2019.11.14 zakończone
EZ.28.138.2019 2019.09.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.15 do godz 10:00 Zmiana na 22.10.2019r. 2019.10.25 zakończone
EZ.28.129.2019 2019.09.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.„Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.30 godz 10:00 2019.11.15 zakończone
EZ.28.131.2019 2019.09.25 Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do aparatu ABL 90 Flex Plus firmy Radiometer dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.30 do godz 10:00 2019.11.15 zakończone
EZ.28.133.2019 2019.09.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę stacji planowania leczenia dla Zakładu Planowania Radioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.25 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.10.28 do godz 10:00 2019.11.07 zakończone
EZ.28.122.2019 2019.09.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu do treningów na ergometrach dla Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej oraz systemu neuromonitoringu śródoperacyjnego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.25 do godz 10:00 2019.11.27 zakończone
EZ.28.97.2019 2019.09.20
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.24 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.10.31 godz 10:00 2019.12.03 zakończone
EZ.28.128.2019 2019.09.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu HDR dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.21 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.10.22 do godz 10:00 2019.11.06 zakończone
EZ.28.130.2019 2019.09.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.17 do godz 10:00 2019.11.28 zakończone
EZ.28.89.2019 2020.01.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.17 do godz 10:00 Zmiana na 05.11.2019r. 2020.01.13 zakończone
EZ.28.125.2019 2019.09.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę autorefraktometrów dla Poradni Okulistycznej Ośrodka Pediatrycznego im. Dr J. Korczaka Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.20 do godz 10:00 2019.10.23 zakończone
EZ.28.118.2019 2019.09.04
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę łóżek standardu OiT z materacem przeciwodleżynowym dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego,Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.10.09 godz 10:00 2019.10.23 zakończone
EZ.28.127.2019 2019.09.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pt. „Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe dźwigi szpitalne zlokalizowane w istniejących szybach dźwigowych znajdujących się w Budynku Głównym Wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.17 do godz 10:00 2019.10.11 zakończone
EZ.28.124.2019 2019.08.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją akceleratorów (wysokoenergetycznego i niskoenergetycznego) w dwóch bunkrach naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.05 do godz 10:00 2019.09.23 zakończone
EZ.28.123.2019 2019.08.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu do wykonywania badań wysiłkowych dla Pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.24 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na dzień 2019.10.02 do godz 10:00 2020.01.23 zakończone
EZ.28.113.2019 2019.08.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Oddziałów Szpitalnych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.20 do godz 10:00 2019.11.07 zakończone
EZ.28.68.2019 2019.08.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.20 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 23.10.2019r do godz.10:00 2020.3.11 zakończone
EZ.28.24.2019 2019.08.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.22 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 08.10.2019r do godz. 10:00 2020.03.11 zakończone
EZ.28.116.2019 2019.08.12
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro pn. „Realizacja prac budowlano-instalacyjnych pomieszczeń Pracowni Tomografu Komputerowego, pomieszczeń Pracowni RTG z fluoroskopią oraz pomieszczenia Densytometrii” dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.17 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.10.02 godz 10:00 2019.12.24 zakończone
EZ.28.109.2019 2019.08.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu RTG z fluoroskopią dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.10 godz 10:00 2019.10.24 zakończone
EZ.28.102.2019 2019.08.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych - RADIOFARMACEUTYKI dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.06 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 16.09.2019 r.do godz 10:00 2019.10.01 zakończone
EZ.28.119.2019 2019.08.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.20 do godz 10:00 2019.09.16 ZAKOŃCZONE
EZ.28.101.2019 2019.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.29 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2019.10.03 godz. 10:00 2020.02.07 zakończone
EZ.28.115.2019 2019.07.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pt. „Zaprojektuj i wybuduj dwa nowe dźwigi szpitalne zlokalizowane w istniejących szybach dźwigowych znajdujących się w Budynku Głównym Wysokim Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.27 do godz 10:00 2019.08.28 zakończone
EZ.28.80.2019 2019.07.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.26 do godz 10:00 Zmiana na 30.08.2019r. 2019.11.20 zakończone
EZ.28.75.2019 2019.07.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.23 do godz 10:00 Zmiana na 29.08.2019r. Zmiana na 11.09.2019r. 2019.10.30 zakończone
EZ.28.112.2019 2019.07.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyciągu chemicznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.31 godz 13:00 UWAGA! Zmiana na 2019.08.06 godz 13:00 2019.09.12 zakończone
EZ.28.69.2019 2019.07.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.23 do godz 10:00 2019.11.05 zakończone
EZ.28.85.2019 2019.07.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.14 godz 10:00 2019.09.23 zakończone
EZ.28.107.2019 2019.08.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.09.11 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 10.10.2019r. 2020.03.02 zakończone
EZ.28.100.2019 2019.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.13 do godz 10:00 Uwaga: zmiana na 2019.08.19 do godz.10:00 2019.10.03 zakończone
EZ.28.34.2019 2019.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego wraz z dzierżawą urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.08 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 20.08.2019 r. 2019.08.30 zakończone
EZ.28.108.2019 2019.07.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na świadczenie usługi prania i serwisu bieliźniarskiego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.19 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 02.08.2019 r. do godz. 10:00 2019.08.30 zakończone
EZ.28.73.2019 2019.07.01
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę tomografu komputerowego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.02 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 26.08.2019r. 2020.01.29 zakończone
EZ.28.53.2019 2019.07.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.08.02 do godz 10:00 2019.12.23 zakończone
EZ.28.104.2019 2019.06.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.12 do godz 10:00 2019.08.02 zakończono
EZ.28.106.2019 2019.06.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę wyciągu chemicznego dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.09 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 2019.07.10 godz 10:00 2019.07.12 zakończone
EZ.28.105.2019 2019.06.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego wraz z dzierżawą urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.26 do godz 10:00 2019.09.18 zakończone
EZ.28.60.2019 2019.06.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M.Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.23 godz 10:00 2019.09.10 zakończone
EZ.28.103.2019 2019.06.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.27 do godz 10:00 2019.06.28 zakończone
EZ.28.87.2019 2019.06.13
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Rehabilitacji Onkologicznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.18 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 07.08.2019 godz 10:00 2020.01.10 zakończone
EZ.28.78.2019 2019.06.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.12 do godz 10:00 2020.01.14 zakończone
EZ.28.62.2019 2019.06.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę densytometru dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.16 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 30.07.2019r. 2019.10.28 zakończone
EZ.28.94.2019 2019.06.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę zestawu do wykonywania badań wysiłkowych dla Pracowni PET oraz ureterorenoskopów dla 2 Bloków Operacyjnych i Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.10 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2019.07.15 2019.08.01 zakończone
EZ.28.86.2019 2019.06.05
Kliknij aby zobaczyc

PostępowaniE o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę laparoskopów dla projektu pn.„Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.10 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 23.07.2019r. 2019.11.07 Zakończone
EZ.28.98.2019 2019.06.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.18 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA: 2019.06.25. do godz. 09:00 2019.07.04 zakończone
EZ.28.84.2019 2019.06.03
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę: Etap A – II Oddział Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej Etap B – Oddział Chirurgii Onkologicznej dla projektu pn. ”Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.08 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 25.07.2019r. 2019.10.22 zakończone
EZ.28.72.2019 2019.06.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.08 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2019.07.18 do godz. 10:00 2019.12.05 zakończone
EZ.28.88.2019 2019.05.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.03 do godz 10:00 ZMIANA NA:18.07.2019 R. do godz. 10:00 2019.10.29 zakończone
EZ.28.61.2019 2019.05.29
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę mikroskopu chirurgicznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.02 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 11.07.2019, godz. 10:00 2019.08.23 zakończone
EZ.28.22.2019 2019.05.20 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.03 do godz 10:00 Zmiana na 11.07.2019r. Zmiana na 26.07.2019r. 2019.09.25 zakończone
EZ.28.40.2019 2019.05.27
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę materacy grzewczych (system ogrzewania pacjenta) dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.28 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 11.07.2019 r. 2019.10.07 zakończone
EZ.28.96.2019 2019.05.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.27 do godz 10:00 2019.09.02 zakończono
EZ.28.54.2019 2019.05.24
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę ssaków elektrycznych dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.27 do godz 10:00 2019.07.11 zakończone
EZ.28.28.2019 2019.05.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.07.01 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 21.08.2019 do godz. 10:00 2020.04.03 zakończone
EZ.28.42.2019 2019.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.25 do godz 10:00 Zmiana na 07.08.2019r. 2019.10.18 zakończone
EZ.28.38.2019 2019.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.28 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 22.08.2019 do godz. 10:00 2019.11.14 zakończone
EZ.28.93.2019 2019.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.03 do godz 10:00 Zmiana na 05.06.2019r. 2019.07.15 zakończone
EZ.28.43.2019 2019.05.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.25 do godz 10:00 2019.09.05 zakończone
EZ.28.92.2019 2019.05.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.31 do godz 10:00 2019.06.14 zakończone
EZ.28.67.2019 2019.05.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę dostawę tonerów i zestawów naprawczych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.25 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2019.07.10 do godz. 10:00 2019.11.05 zakończone
EZ.28.66.2019 2019.05.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.24 do godz 10:00 2019.09.17 zakończone
EZ.28.91.2019 2019.05.15
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb onkologii klinicznej w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.29 godz 10:00 2019.06.12 zakończone
EZ.28.71.2019 2019.05.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.28 do godz 10:00 2019.06.06 zakończone
EZ.28.83.2019 2019.05.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.24 do godz 10:00 2019.06.06 zakończone
EZ.28.82.2019 2019.05.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.23 do godz 10:00 2019.05.30 zakończone
EZ.28.65.2019 2019.05.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.06.13 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 06.08.2019r do godz. 10:00 2020.07.31 zakończone
EZ.28.79.2019 2019.05.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.16 do godz 10:00 2019.05.20 zakończone
EZ.28.25.2019 2019.04.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.27 do godz 10:00 2019.11.19 zakończone
EZ.28.74.2019 2019.04.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.08 do godz 10:00 2019.05.10 zakończone
EZ.28.44.2019 2019.04.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych (radiofarmaceutyki) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.07 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 10.05.2019 r. do godz. 10:00 2019.05.29 zakończone
EZ.28.46.2019 2019.04.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.02 do godz 10:00 2019.05.08 zakończone
EZ.28.64.2019 2019.04.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do szybkiego przetaczania płynów dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.14 do godz 10:00 2019.06.13 zakończone
EZ.28.63.2019 2019.04.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.14 do godz 10:00 2019.05.15 zakończone
EZ.28.31.2019 2019.04.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.16 do godz 10:00 UWAGA: Zmiana na 04.06.2019 do godz: 10:00 2020.01.15 zakończone
EZ.28.55.2019 2019.04.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej koniecznego do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych z kontraktów NFZ Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.16 do godz 10:00 2019.06.27 zakończone
EZ.28.37.2019 2019.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.17 do godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 06.06.2019r. 2019.09.30 zakończone
EZ.28.33.2019 2019.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.10 do godz 10:00 2019.06.13 zakończone
EZ.28.29.2019 2019.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę jednorazowych zestawów obłożeń do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.07 godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 24.06.2019 r. godz. 9:00 2020.04.16 zakończone
EZ.28.59.2019 2019.03.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.11 do godz 10:00 UWAGA! zmiana na 17.04.2019r. 2019.06.12 zakończone
EZ.28.41.2019 2019.03.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na usługę czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wraz z wymianą filtrów absolutnych w placówkach Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.07 godz 10:00 Uwaga!Zmiana na 2019.05.10 godz.10:00 2019.06.10 zakończone
EZ.28.39.2019 2019.03.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę kardiomonitorów dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.02 do godz 10:00 Uwaga!Zmiana na 06.05.2019 2019.05.27 zakończone
EZ.28.70.2019 2019.04.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb onkologii klinicznej w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.05.06 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2019.05.07. godz.10:00 2019.05.27 zakończone
EZ.28.58.2019 2019.03.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb radioterapii w ramach projektu pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.10 godz 10:00 Uwaga! Zmiana na 2019.04.11 godz 10:00 2019.05.10 zakończone
EZ.28.57.2019 2019.03.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb onkologii klinicznej w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.10 godz 10:00 2019.04.12 zakończone
EZ.28.49.2019 2019.03.21
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę 2 sztuk cytometrów przepływowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn: "Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie nowotworów krwi i układu chłonnego"

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.24 godz 10:00 2019.05.15 zakończone
EZ.28.48.2019 2019.03.21
Kliknij aby zobaczyc

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę płyty bazowej do unieruchomienia maskami w obrębie całego ciała i podkładki do stereotaksji pozaczaszkowej z zestawem akcesoriów w ramach projektu pn: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie nowotworów krwi i układu chłonnego” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.24 godz 10:00 2019.05.10 zakończone
EZ.28.56.2019 2019.03.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.29 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2019.04.02 do godz 10:00 2019.04.05 zakończone
EZ.28.14.2019 2019.03.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych w ramach importu docelowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.17 do godz 10:00 2019.07.10 zakończone
EZ.28.51.2019 2019.03.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.22 do godz 10:00 2019.04.17 zakończone
143/ZP/18 2019.03.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.12 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2019.04.18 do godz 10:00 2019.07.08 zakończone
EZ.28.30.2019 2019.03.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.10 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 09.05.2019r. 2019.11.14 zakończone
EZ.28.3.2019 2019.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.09 do godz 10:00 Zmiana na 15.04.2019r. 2019.05.13 zakończone
EZ.28.2.2019 2019.03.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.05 do godz 10:00 Zmiana terminu na 10.05.2019 r. 2019.08.02 zakończone
EZ.28.36.2019 2019.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją akceleratora wysokoenergetycznego w przebudowanych dwóch bunkrach naświetlań Zakładu Teleradioterapii przy Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.15 do godz 10:00 2019.05.09 zakończone
EZ.28.6.2019 2019.03.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.04 do godz 10:00 Zmiana terminu na 24.04.2019r. 2019.07.19 zakończone
EZ.28.13.2019 2019.02.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.04 do godz 10:00 UWAGA! Zmiana na 16.04.2019r. 2019.06.10 zakończone
139/ZP/18 2019.02.28 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę odczynników, drobnego sprzętu i programu dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.04.04 do godz 10:00 Uwaga!Zmiana terminu na 2019.04.18 do godz 10:00 2019.09.09 zakończone
EZ.28.18.2019 2019.02.22
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę defibrylatora dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi , w ramach projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.28 do godz 10:00 2019.06.10 zakończone
EZ.28.19.2019 2019.02.21
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę analizatora parametrów krytycznych dla projektu pn.„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.28 do godz 10:00 Uwaga!.Zmiana na 2019.05.07 do godz. 10:00 2019.06.03 zakończone
EZ.28.5.2019 2019.02.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.25 do godz 10:00 2019.07.03 zakończone
EZ.28.23.2019 2019.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.20 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 27.03.2019r do godz. 10:00 2019.04.03 zakończone
EZ.28.20.2019 2019.02.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do szybkiego przetaczania płynów dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.15 do godz 10:00 2019.04.08 zakończone
EZ.28.17.2019 2019.02.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę respiratora dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.15 do godz 10:00 2019.04.08 zakończone
EZ.28.16.2019 2019.02.11
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla projektu pn.„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitalu im. M.Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.19 do godz 10:00 Uwaga!.Zmiana na 01.04.2019 do godz.10.00 2019.04.30 zakończone
EZ.28.11.2019 2019.02.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.18 do godz 10:00 2019.03.19 zakończone
EZ.28.9.2019 2019.02.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę produktów żywienia dojelitowego, pozajelitowego i płynów dożylnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.14 do godz 10:00 2019.03.15 zakończone
EZ.28.7.2019 2019.02.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.13 do godz 10:00 2019.04.26 zakończone
142/ZP/18 2019.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.08 do godz 10:00 2019.07.03 zakończone
EZ.28.12.2019 2019.02.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.02.18 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 19.02.2019r do godz. 10:00 2019.03.28 zakończone
140/ZP/18 2019.02.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.11 do godz 10:00 2019.03.12 zakończone
EZ.28.8.2019 2019.02.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.08 do godz 10:00 2019.04.25 zakończone
EZ.28.1.2019 2019.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2019.03.04 do godz 10:00 2019.03.06 zakończone
141/ZP/18 2019.01.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2019.02.11 do godz 10:00 2019.04.11 zakończone
138/ZP/18 2018.12.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na przebudowę Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

kliknij żeby zobaczyć

2018.12.27 do godz 10:00 2019.02.05 zakończone
129/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.28 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2018.12.05 do godz. 10:00 2019.06.14 zakończone
123/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawyproduktów farmaceutycznych – produkty żywienia dojelitowego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.22 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2018.11.26 UWAGA ZMIANA NA 2018.11.27 2019.02.14 zakończone
104/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.26 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2018.12.12 UWAGA ZMIANA NA 2018.12.18 2019.03.12 zakończone
100/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000euro na dostawę materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.27 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA NA 2018.12.04 UWAGA ZMIANA NA 2018.12.06 2019.05.20 zakończone
97/ZP/18 2018.10.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.26 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA 2019.02.06 do godz. 10:00 2019.07.25 zakończone
119/ZP/18 2018.10.12 Postępowanie o udz. zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieog. o wartości powyżej 221 000euro na dostawy odczynników i sprzętu do produkcji i analizy radiofarmaceutyków do Pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.28 do godz 10:00 Zmiana na 19.12.2018r. Zmiana na 16.01.2019r. Zmiana na 27.02.2019r. 2018.05.07 zakończone
111/ZP/18 2018.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.21 do godz 10:00 Zmiana na 27.11.2018r. Zmiana na 05.12.2018r. 2019.04.12 zakończone
98/ZP/18 2018.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.15 do godz 10:00 2019.02.19 zakończone
67/ZP/18 2018.10.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.11.14 do godz 10:00 Zmiana na 19.11.2018 2019.02.08 zakończone
107/ZP/18 2018.10.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych, roztworów leczniczych oraz surowców i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.10.16 do godz 10:00 Zmiana na 30.10.2018r. Zmiana na 06.11.2018 Zmiana na 07.11.2018r. Zmiana na 13.11.2018r. Zmiana na 23.11.2018 2019.02.19 zakończone
57/ZP/18 2018.08.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

2018.09.25 do godz 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.10.02 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.10.09 do godz. 10:00 UWAGA ZMIANA: 2018.10.15 do godz. 10:00 UWAGA ZAMAWIAJACY ZAMIERZA PRZESUNĄĆ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 19.10.2018r UWAGA ZMIANA: 2018.10.19 do godz. 10:00 2019.02.14 zakończone
201/ZP/17 2018.03.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

2018.05.02 do godz 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.08 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.15 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.24 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.25 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.05.29 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.06.01 do godz. 09:00 uwaga zmiana na: 2018.06.08 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.06.13 do godz. 10:00 uwaga zmiana na: 2018.06.29 do godz. 10:00 2019.05.09 zakończone

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych