WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Numer SprawyData ogłoszeniaOpisStatus
EZ.28.97.2024 2024.07.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawę sterylizatora niskotemperaturowego plazmowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.91.2024 2024.07.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów leczniczych - PROGRAMY LEKOWE dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.93.2024 2024.07.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.90.2024 2024.07.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.92.2024 2024.07.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na usługę serwisu urządzeń systemów zarządzania i planowania leczenia radioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.89.2024 2024.07.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, drobnego i jednorazowego sprzętu do diagnostyki do badań cytometrycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.88.2024 2024.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na usługę transportu sanitarnego typu S dla pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, w tym przewozy pacjentów zarażonych COVID-19.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.72.2024 2024.07.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.94.2024 2024.07.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych - programy lekowe dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.87.2024 2024.07.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych - programy lekowe dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.85.2024 2024.07.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.83.2024 2024.06.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawę zestawu higienicznego pacjenta dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.86.2024 2024.06.25 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 5 538 000 euro na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na wykonaniu robót malarskich i konserwacyjnych na elewacjach zespołu budynków Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.79.2024 2024.06.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.80.2024 2024.06.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na zakup urządzenia do oceny pokrzywki kontaktowej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.76.2024 2024.06.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawę wyrobów medycznych – środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.84.2024 2024.06.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.82.2024 2024.06.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na zakup odczynników, drobnego i jednorazowego sprzętu do diagnostyki dla Pracowni Cytogenetyki i Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.73.2024 2024.06.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.75.2024 2024.06.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.71.2024 2024.06.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych (preparaty do żywienia wewnątrzjelitowego i pozajelitowego, płyny dożylne) i wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.78.2024 2024.06.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (III) Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.70.2024 2024.06.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawę zestawu mebli dla projektu pn: „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych- systemowe i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania rozwojem i realizacja badań klinicznych w obszarze hematoonkologii” – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.74.2024 2024.05.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.58.2024 2024.05.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów leczniczych - PROGRAMY LEKOWE dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.56.2024 2024.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.66.2024 2024.05.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.69.2024 2024.05.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.65.2024 2024.05.17 Postępowanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawę ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH, LAPTOPÓW I KOMPUTERÓW MEDYCZNYCH ” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.60.2024 2024.05.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.68.2024 2024.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.64.2024 2024.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.63.2024 2024.05.15 Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.67.2024 2024.05.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych - Surowców farmaceutycznych do produkcji leków recepturowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.61.2024 2024.05.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych – ODZIEŻ JEDNORAZOWA I PODKŁADY dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.62.2024 2024.05.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu (II) Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.49.2024 2024.05.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.57.2024 2024.04.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawę kolumn anestezjologicznych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.55.2024 2024.04.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony indywidualnej do Pracowni Cytostatyków Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.51.2024 2024.04.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych – materiałów opatrunkowych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.54.2024 2024.04.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na zakup urządzenia do oceny pokrzywki kontaktowej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.53.2024 2024.04.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.48.2024 2024.04.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego oraz dzierżawę urządzenia dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.47.2024 2024.04.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.52.2024 2024.04.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawę serwerów, licencji (subskrypcji) oraz systemu i oprogramowania w ramach projektu „Onkologiczne Centrum Badań Klinicznych – systemowe i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania rozwojem i realizacją badań klinicznych w obszarze hematoonkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.35.2024 2024.04.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.50.2024 2024.04.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.46.2024 2024.04.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej - Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.44.2024 2024.04.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na zakup odczynników, drobnego i jednorazowego sprzętu do diagnostyki dla Pracowni Cytogenetyki i Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.43.2024 2024.04.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktow leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.42.2024 2024.04.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktow leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.41.2024 2024.04.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktow leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.45.2024 2024.04.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na usługę serwisu urządzeń systemów zarządzania i planowania leczenia radioterapii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.34.2024 2024.04.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.40.2024 2024.03.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktow leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.38.2024 2024.03.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawę myjni - dezynfektorów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.36.2024 2024.03.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.24.2024 2024.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatorów i sprzętu niezbędnego do wykonywania grup krwi i prób zgodności dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.37.2024 2024.03.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.33.2024 2024.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na usługę transportu sanitarnego typu T dla pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, w tym przewozy pacjentów zarażonych COVID-19.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.31.2024 2024.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych, płynów dożylnych, wyrobów medycznych, środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.28.2024 2024.03.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na usługę 4-letniej pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla urządzeń będących wyposażeniem Pracowni PET Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.30.2024 2024.03.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.22.2024 2024.03.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych - radiofarmaceutyków dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.29.2024 2024.03.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na zakup negatoskopu cyfrowego i wstrzykiwacza do kontrastu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.25.2024 2024.03.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.27.2024 2024.03.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.26.2024 2024.02.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.15.2024 2024.02.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.20.2024 2024.02.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawę myjni - dezynfektorów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.21.2024 2024.02.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych – programy lekowe dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.8.2024 2024.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.16.2024 2024.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych – radiofarmaceutyki dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.213.2023 2024.02.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.11.2024 2024.02.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych – rękawic dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.12.2024 2024.02.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro na dostawę produktów leczniczych - programy lekowe dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.10.2024 2024.02.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych – programy lekowe dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.14.2024 2024.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro na dostawę produktów leczniczych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.7.2024 2024.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.6.2024 2024.02.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na usługę czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wraz z wymianą filtrów HEPA w placówkach Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.13.2024 2024.02.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawę wyrobów medycznych -materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.9.2024 2024.01.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.207.2023 2024.01.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.3.2024 2024.01.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.202.2023 2024.01.19 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawę mebli medycznych i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.199.2023 2024.01.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.5.2024 2024.01.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 Euro na dostawę myjni - dezynfektora dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.201.2023 2024.01.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.191.2023 2024.01.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro na dostawę produktów leczniczych wraz z dzierżawą parowników dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.204.2023 2024.01.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych, środków dietetycznego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.4.2024 2024.01.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.217.2023 2024.01.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.2.2024 2024.01.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 5 538 000 euro na wykonanie zadania „Remont Oddziału Urologii w zakresie wykonania sali endoskopowej z zapleczem w Budynku Głównym– V piętro- Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.208.2023 2024.01.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 5 538 000 euro na wykonanie robót budowlanych – zadaszenie podjazdu dla karetek i wejście do Izby Przyjęć w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.197.2023 2024.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.1.2024 2024.01.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 5 538 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni placu manewrowego od strony dojazdu z ulicy Paderewskiego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.206.2023 2024.01.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.214.2023 2024.01.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.188.2023 2024.01.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na usługę nadzoru autorskiego dla posiadanego systemu PACS wraz z szyną komunikacyjną HL7-dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.216.2023 2023.12.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.210.2023 2023.12.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na usługę kompleksowego, profesjonalnego utrzymania czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych oraz transportu w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr J. Korczaka w Łodzi Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.209.2023 2023.11.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę NEUROMONITORINGU 1 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.190.2023 2023.12.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.192.2023 2023.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą urządzenia do terapeutycznego leczenia ran dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.186.2023 2023.12.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW DIETETYCZNEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.205.2023 2023.12.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.195.2023 2023.12.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.203.2023 2023.12.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych - radiofarmaceutyki dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.193.2023 2023.12.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.177.2023 2023.12.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.200.2023 2023.12.01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na przedłużenie licencji/subskrypcji, wsparcia technicznego oraz gwarancji producenta dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń i oprogramowania dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.194.2023 2023.12.01
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego dla projektu pn. „Zastosowanie MET-PET w fuzji z MRI w leczeniu operacyjnym i radioterapii pooperacyjnej glejaka wielopostaciowego – badania randomizowane, zaślepione, prospektywne” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.187.2023 2023.11.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.196.2023 2023.11.28
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę urządzenia do ogrzewania płynów (cieplarka) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.166.2023 2023.11.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Planowania Radioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.189.2023 2023.11.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na zakup: Mikrokoagulometr do pomiaru ACT – 4 szt., Agregometr do oceny funkcji płytek – 3 szt., aparat do Tromboelastometru – 3 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.183.2023 2023.11.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.184.2023 2023.11.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 5 382 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni placu manewrowego od strony dojazdu z ulicy Paderewskiego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.182.2023 2023.11.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę wyposażenia Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej oraz Poradni Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.181.2023 2023.11.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę wyposażenia Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej oraz Poradni Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.180.2023 2023.11.10
Kliknij aby zobaczyc

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę wyposażenia Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej oraz Oddziału Hematologii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.168.2023 2023.11.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej, Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego, II Oddziału Chirurgii Onkologicznej – Klinika Chirurgii Onkologicznej, Oddział Chemioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.178.2023 2023.10.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.176.2023 2023.10.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.175.2023 2023.10.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę diatermii chirurgicznej oraz urządzenia do dezynfekcji w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury intensywnej terapii i zaplecza operacyjnego w celu podniesienia jakości i dostępności specjalistycznej opieki medycznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.174.2023 2023.10.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę mobilnego USG w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury intensywnej terapii i zaplecza operacyjnego w celu podniesienia jakości i dostępności specjalistycznej opieki medycznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.173.2023 2023.10.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę aparatu RTG z ramieniem C w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury intensywnej terapii i zaplecza operacyjnego w celu podniesienia jakości i dostępności specjalistycznej opieki medycznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.172.2023 2023.10.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę komputerów medycznych dla projektu pn.„Modernizacja infrastruktury intensywnej terapii i zaplecza operacyjnego w celu podniesienia jakości i dostępności specjalistycznej opieki medycznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi"– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.171.2023 2023.10.27
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę stołów operacyjnych z systemem wymiennych blatów w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury intensywnej terapii i zaplecza operacyjnego w celu podniesienia jakości i dostępności specjalistycznej opieki medycznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.165.2023 2023.10.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na usługę nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania AMMS i InfoMedica - dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.101.2023 2023.10.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i pozostałych po segregowaniu z terenu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi i jego jednostek (placówek) szpitalnych.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.170.2023 2023.10.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.162.2023 2023.10.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C dla projektu pn.: „Zastosowanie karbonowego systemu stabilizacji przeznasadowej w leczeniu chirurgicznym nowotworów przerzutowych kręgosłupa oraz planowaniu radioterapii stereotaktycznej – badanie prospektywne, randomizowane” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.155.2023 2023.10.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.164.2023 2023.10.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę lampy RTG z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion CXL TSX-101A/SC dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.138.2023 2023.10.23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.144.2023 2023.10.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.143.2023 2023.10.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.106.2023 2023.10.20
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę serwerów, licencji oraz systemu i oprogramowania w ramach projektu „Onkologiczne Centrum Badań Klinicznych – systemowe i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania rozwojem i realizacją badań klinicznych w obszarze hematoonkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.137.2023 2023.10.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro na dostawę dostawy produktów leczniczych - programy lekowe dla Wojewódzkiego wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.163.2023 2023.10.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę zestawu do histeroskopii diagnostyczno-zabiegowej w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.141.2023 2023.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.136.2023 2023.10.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW DIETETYCZNEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.156.2023 2023.10.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego dla projektu pod nazwą „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – systemowe i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania rozwojem i realizacją badań klinicznych w obszarze hematoonkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.161.2023 2023.10.13
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.147.2023 2023.10.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem, monitorów, komputerów przenośnych i punktów dostępu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.125.2023 2023.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.123.2023 2023.10.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.149.2023 2023.10.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.142.2023 2023.10.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Pracowni Angiografii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.131.2023 2023.10.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.159.2023 2023.10.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę angiografu wraz z wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Angiografii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.158.2023 2023.10.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla torakochirurgii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.157.2023 2023.10.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.154.2023 2023.10.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę systemu planowania do zabiegów neurochirurgicznych w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury intensywnej terapii i zaplecza operacyjnego w celu podniesienia jakości i dostępności specjalistycznej opieki medycznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.153.2023 2023.10.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę aparatów do znieczulania dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.152.2023 2023.10.04
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury intensywnej terapii i zaplecza operacyjnego w celu podniesienia jakości i dostępności specjalistycznej opieki medycznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.151.2023 2023.10.04
Kliknij aby zobaczyc

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID - 19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego – kardiomonitory i centrale monitorujące dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.114.2023 2023.10.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończony
EZ.28.126.2023 2023.09.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzenia dla Oddziału Kardiologii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.113.2023 2023.09.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup Sprzętu Medycznego Jednorazowego Użytku oraz do Utrzymania Czystości - pojemniki jednorazowe plastikowe na odpady medyczne dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.148.2023 2023.09.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę i wdrożenie środowiska backupowego podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa dla potrzeb Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.140.2023 2023.09.20
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę zestawu do ultrasonografii endoskopowej – EUS (tor wizyjny, aparat USG, wideogastroskop USG) w ramach projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.135.2023 2023.09.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych – radiofarmaceutyki - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.139.2023 2023.09.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzenia dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.146.2023 2023.09.15
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę zestawu chirurgii robotowej do zabiegów prostatektomii dla projektu pn.; „Zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego w celu rozszerzenia oferty, poprawy dostępności i jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.145.2023 2023.09.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych - materiałów opatrunkowych (HEMOSTATYKI) dla WWCOiT w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.133.2023 2023.09.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę GENERATORA DO PRZEZSKÓRNYCH ZABIEGÓW LECZENIA BÓLU dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.132.2023 2023.09.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.134.2023 2023.09.04
Kliknij aby zobaczyc

Dotyczy:postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 10 000 000 euro, dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi na dostawę produktów leczniczych dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. MAGIC-AML – Multiarm, Multicenter RAndomized, Molecularly-GuIded Controlled Trial of Personalized Tratment Strategy - of Acute Myleoid Leukemia.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.98.2023 2023.08.25 Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę produktów leczniczych, środków dietetycznego przeznaczenia żywieniowego, materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.87.2023 2023.08.25 Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.124.2023 2023.08.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.112.2023 2023.08.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych - materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.110.2023 2023.08.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.109.2023 2023.08.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę tomografu komputerowego wraz z pracami adaptacyjnymi dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.130.2023 2023.08.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Ośrodka Pediatrycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.122.2023 2023.08.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę lampy RTG z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion RXL TSX-101A/UC dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

zakończenie
EZ.28.107.2023 2023.08.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.129.2023 2023.08.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę komór laminarnych dla Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.128.2023 2023.08.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na zakup mikroskopów – 2 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.120.2023 2023.08.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych – PROGRAMY LEKOWE dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.127.2023 2023.08.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 5 382 000 euro na przebudowę układu funkcjonalnego sal chorych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacjami wewnętrznymi w części A skrzydła A budynku Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Popioły 40.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.117.2023 2023.08.02
Kliknij aby zobaczyc

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID - 19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę aparatu RTG z ramieniem C i aspiratora z głowicami w ramach projektu pn.: „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii" dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.105.2023 2023.08.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych – PROGRAMY LEKOWE dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.91.2023 2023.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.80.2023 2023.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych – IMPORT DOCELOWY dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.115.2023 2023.07.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.56.2023 2023.07.28 Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę produktów leczniczych - radiofarmaceutyki dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.121.2023 2023.07.28 Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę elektrod do ablacji mikrofalowej wraz z dzierżawą generatora dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.100.2023 2023.07.28 Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.119.2023 2023.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.116.2023 2023.07.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę zestawu chirurgii robotowej do zabiegów prostatektomii dla projektu pn.; „Zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego w celu rozszerzenia oferty, poprawy dostępności i jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.111.2023 2023.07.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na zakup zestawów diagnostycznych i odczynników oraz dzierżawę analizatorów dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.86.2023 2023.07.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.102.2023 2023.07.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla torakochirurgii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.95.2023 2023.07.18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

ZAKOŃCZONE
EZ.28.78.2023 2023.07.14
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę mebli medycznych dla projektu pn.„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.M.Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii” – dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.104.2023 2023.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.75.2023 2023.07.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych - rekawic chirurgicznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.77.2023 2023.07.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.64.2023 2023.07.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.103.2023 2023.07.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na zakup zestawów diagnostycznych i odczynników oraz sprzętu drobnego i jednorazowego do diagnostyki dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.99.2023 2023.06.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.97.2023 2023.06.22
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego: Pakiet nr 1- Zestaw do obrazowania w mikrochirurgii onkologicznej-1szt. Pakiet nr 2- Zestaw do laparoskopii jamy brzusznej i odbytnicy - 2 zestawy dla projektu pn.: "Zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego w celu rozszerzenia oferty, poprawy dostępności i jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi"

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.67.2023 2023.06.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.59.2023 2023.06.21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzenia dla Oddziału Kardiologicznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.92.2023 2023.06.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na zakup wózków medycznych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.88.2023 2023.06.16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.93.2023 2023.06.09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę lampy RTG z osprzętem do tomografu komputerowego Aquilion Prime SP TSX-303B/5K dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.89.2023 2023.06.07
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego: Pakiet nr 1 - Videodermatoskop (Body Maping) dla projektu pn.: „Zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego w celu rozszerzenia oferty, poprawy dostępności i jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” Pakiet nr 2 - Dermatoskop – 2 szt. dla projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.36.2023 2023.06.06
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 5 382 000 euro na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na Przebudowie parteru budynku przy ul. Paderewskiego 13 w Łodzi dla Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – systemowe i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania rozwojem i realizacją badań klinicznych w obszarze hematoonklogii.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.83.2023 2023.06.02
Kliknij aby zobaczyc

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę toru wizyjnego dla projektu pn.: „Zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego w celu rozszerzenia oferty, poprawy dostępności i jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.82.2023 2023.06.02
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę kardiomonitorów z modułem transportowym i centrali monitorujących w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii" dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.62.2023 2023.06.02
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę aparatów USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.54.2023 2023.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.81.2023 2023.05.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.49.2023 2023.05.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.79.2023 2023.05.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na zakup zestawów diagnostycznych i odczynników oraz sprzętu drobnego i jednorazowego do diagnostyki dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.76.2023 2023.05.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 5 382 000 euro na przebudowę układu funkcjonalnego sal chorych z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacjami wewnętrznymi w części A skrzydła A budynku Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przy ul. Popioły 40.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.68.2023 2023.05.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych - PROGRAMY LEKOWE dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.85.2023 2023.05.23
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy produktów leczniczych dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. MAGIC-AML dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.63.2023 2023.05.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego o wartości powyżej 215 000 euro na świadczenie usługi prania i serwisu bieliźniarskiego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.61.2023 2023.05.17
Kliknij aby zobaczyc

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę mammografu w ramach projektu „Zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego w celu rozszerzenia oferty, poprawy dostępności i jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.60.2023 2023.05.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu w ramach projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.55.2023 2023.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.24.2023 2023.05.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.71.2023 2023.05.08
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę REZONANSU MAGNETYCZNEGO dla projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.65.2023 2023.05.08 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bronchofiberoskopów jednopacjentowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.45.2023 2023.05.08
Kliknij aby zobaczyc

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID - 19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę zestawu narzędzi do zabiegów endoskopowych głowy w ramach projektu „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.72.2023 2023.05.05
Kliknij aby zobaczyc

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID - 19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę generatora wysokiej częstotliwości do resekcji i niszczenia guzów tarczycy w ramach projektu „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.57.2023 2023.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych - STAPLERY dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.39.2023 2023.04.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.58.2023 2023.04.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę wyrobów medycznych wraz z dzierżawą dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.41.2023 2023.04.26 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.38.2023 2023.04.26
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę lampy operacyjnej oraz stołu do trepanobiopsji w ramach projektu pn:„Rozbudowa Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności i jaskości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa Pacjentów”– dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

Zakończne
EZ.28.42.2023 2023.04.24 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.37.2023 2023.04.24
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sondy do weryfikacji linfoscyntygrafii węzłów dla pacjentek z nowotworem piersi w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych”- dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.46.2023 2023.04.19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę komór laminarnych dla Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.34.2023 2023.04.19
Kliknij aby zobaczyc

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę systemu mikroskopowego dla diagnostyki onkohematologicznej w ramach projektu pn.;„Zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego w celu rozszerzenia oferty, poprawy dostępności i jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.51.2023 2023.04.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na zakup zestawu wideolaryngoskopowego obejmujący: Monitor do videolaryngoskopów 1 szt., zestaw wideolaryngoskopów 1 szt, wideolaryngoskop 1 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.47.2023 2023.04.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.52.2023 2023.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę ureterorenoskopów dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej II Klinika Urologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.50.2023 2023.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.48.2023 2023.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych - import docelowy dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.40.2023 2023.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.32.2023 2023.04.07 Dostawa wyrobów medycznych - materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych dla WWCOiTi w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.25.2023 2023.04.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.35.2023 2023.04.05
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382 000 Euro na roboty budowlane - Przebudowa Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej- Wejście od ul. Paderewskiego 4 oraz Przebudowa podjazdu, zadaszenia oraz chodnika dla wejścia do Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej od ul. Paderewskiego 4 Zadanie 1: Przebudowa Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej- Wejście od ul. Paderewskiego 4 Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie 2: Przebudowa podjazdu, zadaszenia oraz chodnika dla wejścia do Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej od ul. Paderewskiego 4 Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.29.2023 2023.04.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 215 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.31.2023 2023.04.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu dla Oddziału Hematologii (Banku Komórek Krwiotwórczych) Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.23.2023 2023.04.04 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.43.2023 2023.03.31 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na zakup odczynników do badań metodą FISH dla Pracowni Cytogenetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.16.2023 2023.03.29 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.18.2023 2023.03.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.26.2023 2023.03.27
Kliknij aby zobaczyc

Sfinansowani w ramach reakcji Unii na pandemię COVID - 19 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę generatora wysokiej częstotliwości do resekcji i niszczenia guzów tarczycy w ramach projektu „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.3.2023 2023.03.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.158.2022 2023.03.27 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych , testów płatkowych, odczynników i dezynfekcji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.07.2023 2023.03.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.22.2023 2023.03.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na zakup zestawów diagnostycznych i odczynników do sekwencjonowania dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.21.2023 2023.03.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na zakup zestawów diagnostycznych i odczynników oraz sprzętu drobnego i jednorazowego do diagnostyki dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.11.2023 2023.03.17
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę cyfrowego aparatu RTG w ramach projektu „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.8.2023 2023.03.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.01.2023 2023.03.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.28.2023 2023.03.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 10 000 000 euro, dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi na dostawę produktów leczniczych oraz obsługę niekomercyjnego badania klinicznego pn. MAGIC-AML – Multiarm, Multicenter RAndomized, Molecularly-GuIded Controlled Trial of Personalized Tratment Strategy - of Acute Myleoid Leukemia.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.10.2023 2023.03.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.05.2023 2023.03.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.4.2023 2023.03.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.27.2023 2023.03.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirurgii Endokrynologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.20.2023 2023.03.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w zabiegach urologicznych wraz z dzierżawą robota chirurgicznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.19.2023 2023.03.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Genetycznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.12.2023 2023.03.03
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę aparatów EKG w ramach projektu pn: „Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – systemowe i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania rozwojem i realizacją badań klinicznych w obszarze hematologii” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.17.2023 2023.02.24 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych- Programy lekowe dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.15.2023 2023.02.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 215 000 Euro na dostawę komputerów z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.02.2023 2023.02.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.13.2023 2023.02.10
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 215 000 euro na usługę wdrożenia Systemu Zarządzania Tożsamością wraz ze szkoleniem dla projektu pn. „Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi”

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.09.2023 2023.02.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.6.2023 2023.02.03 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 382 000 euro na wykonanie zadania „Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych związanych z instalacją aparatu DRX Evolution Plus w przebudowanym pomieszczeniu w Zakładzie Radiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.M.Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych