WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Numer SprawyData ogłoszeniaOpisStatus
EZ.28.77.2024 2024.06.05 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 221 000 euro na dostawę sprzetu biurowego dla CWBK Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.32.2024 2024.03.07 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 221 000 euro na dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Oddziału Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.18.2024 2024.02.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 221 000 euro na dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Oddziału Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.23.2024 2024.02.12 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 221 000 euro na usługę 3-letniego serwisu tomografu komputerowego Somatom go. Top o nr seryjnym 119505 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.17.2024 2024.02.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 221 000 euro na zakup urządzenia do wykonywania testów urządzeń radiologicznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.19.2024 2024.02.02 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 221 000 euro na usługę 2-miesięcznej obsługi serwisowej urządzeń będących wyposażeniem Pracowni PET dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.198.2023 2023.12.15 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę na dostawę pasków testowych i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą aparatów do monitorowania glikemii (glukometrów) i informatycznego systemu nadzorującego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości do 215 000 Euro.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.185.2023 2023.11.10 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawę materiałów do produkcji mebli dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.169.2023 2023.11.02 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawę systemu do unieruchomienia piersi z włókna węglowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.150.2023 2023.10.31 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę 2-letniej obsługi serwisowej dla angiografu Azurion 7 o SN: 397 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.160.2023 2023.10.11 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawę materiałów do produkcji mebli dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.118.2023 2023.09.06 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawę materiałów do naświetleń pacjentów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

W toku
EZ.28.74.2023 2023.07.21 EZ.28.74.2023 Usługa pocztowa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.73.2023 2023.07.14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę na odbiór/wywóz odpadów płynnych z terenu Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej w Łodzi przy ul. Popioły 40 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.108.2023 2023.07.07 EZ.28.108.2023 Naprawa tomografu komputerowego Somatom go.Top o numerze seryjnym 119505 polegająca na wymianie Detektora P07C o numerze 11019903 dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.94.2023 2023.06.28 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 750 000 euro na usługę zapewnienia zakwaterowania poprzez świadczenie kompleksowych usług hotelarskich dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.90.2023 2023.06.13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawę wyrobu medycznego – implantu ortopedycznego 3D dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.84.2023 2023.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na rozbudowę funkcjonalności systemów HIS i Infomedica, zakup licencji integracyjnych i wdrożenie wraz z nadzorem autorskim dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.53.2023 2023.05.22 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawę oleju napędowego grzewczego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

kliknij żeby zobaczyć

zakończone
EZ.28.30.2023 2023.04.06 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawę materiałów do produkcji mebli dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.44.2023 2023.04.04 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawę worków polietylenowych do segregacji odpadów szpitalnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.33.2023 2023.03.20
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawę materiałów do aktywności fizycznej dla pacjentów w ramach projektu „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

w toku
EZ.28.160.2022 2023.03.17 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na usługę 2 – letniej pogwarancyjnej obsługi serwisowej dla mammografu typ Selenia Dimensions o nr seryjnym 81005166638 wraz ze stacją roboczą SVDX-400 o nr seryjnym 2980516B6701 oraz Affirm Upright o nr seryjnym 820031614 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

Zakończone
EZ.28.14.2023 2023.02.16
Kliknij aby zobaczyc

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o wartości do 215 000 euro na dostawę materiałów do aktywności fizycznej dla pacjentów w ramach projektu „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego” dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

kliknij żeby zobaczyć

zakończone

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych